GRIJP/GRIEP uit Twenthe
en de graafschap Bentheim

Boerenfamilies die sinds oude tijden ter weerszijden van de landsgrens wonen

 
 
  De graafschap Bentheim, oostelijk van Twenthe in Duitsland gelegen, was vanouds sterk op Nederland georiënteerd. Qua geloof en taal waren er veel overeenkomsten, en ook werd door veel Bentheimers seizoensarbeid verricht bij Nederlandse boeren.

In het grensgebied van Bentheim en Twenthe, met plaatsen als Breklenkamp, Uelsen, Volthe en Weerselo, wonen al eeuwenlang families Grijp en Griep. Hun oorsprong lijkt te liggen bij twee boerderijen met die naam, waarvan de oudste vermelding uit 1317 dateert. Op welke wijze ze verwant zijn is nog niet duidelijk.

 
 

GRIJP VAN BREKLENKAMP

 
 
 

Breklenkamp, een buurtschap in noordoost Twenthe, is aan drie kanten door Duits gebied omgeven. Net over de grens, in de Duitse gemeente Uelsen, ligt de buurtschap Griep. Al in 1317 stond daar het huis 'Gripink' en nog steeds staat op die plek een boerderij. De gegevens over de familie Grijp die er woonde beginnen in 1675.

Hendrik Grijp wordt omstreeks 1675 in Breklenkamp geboren. Hij blijft er wonen en van hem zijn drie kinderen bekend: Harmen Grijp (geboren in 1702, schoolmeester te Breklenkamp, begraven in 1763 te Uelsen), Aale Grijp (geboren in 1710, trouwt met Harmen Brüggeman, begraven in 1735 te Uelsen) en:

Tweede generatie:

Hendrik Grijp, wordt in 1726 in Breklenkamp geboren en trouwt in 1750 met Swenne Schulten uit Grasdorp. Ze krijgen te Breklenkamp drie kinderen: Swenne (1750, trouwt in 1780 met Albert Sietzen en overlijdt in 1794), Jan (1750-1795) en Harmen (1757-1806). Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwt Hendrik in 1763 in Uelsen met Jenne Alers uit Breklenkamp. Met haar heeft hij nog een dochter: Gese (geboren 1770, trouwt met Berend Barkemeijer uit Grasdorf, overlijdt in 1842). Hendrik Grijp wordt begraven op zaterdag 3 mei 1800 in Uelsen.

Derde generatie:

Jan Grijp, geboren omstreeks 1750 in Breklenkamp. Hij trouwt in 1782 te Veldhausen met Jenne Meinderink uit Grasdorf. Ze krijgen zes kinderen, die alle de achternaam Meinderink krijgen. Hij overlijdt in 1795 in Grasdorf.

Harmen Grijp wordt in 1757 in Breklenkamp geboren. Hij staat te boek als colon (keuterboer) te Breklenkamp en trouwt in 1780 in Uelsen met Janna Sietzen. Ze krijgen zes kinderen: Hendrik (1781-1837), Jan (gedoopt 2 mei 1784 in Uelsen), Swenne (gedoopt 6 april 1787 in Uelsen), Jan Hendrik (1788-1852), Harmen (geboren 28 november 1792, overleden in 1864 aan een beenkwaal) en Stiene (1799, trouwt met Albert Kempers/Vrieling, overlijdt in 1871). Harmen Grijp wordt op 1 mei 1806 in Uelsen begraven.

Vierde generatie:

Hendrik Griep, geboren in Breklenkamp, wordt op 22 juli 1781 te Uelsen gedoopt. In 1810 trouwt hij met Gese Holsmölle uit Halle. Ook hij is colon te Breklenkamp en hij krijgt acht kinderen: Janna (1811, trouwt met Jan Maatman en heeft vier kinderen, overlijdt in 1845 aan de teering), Jan (1812-1815), Harmen (1813), Jan Hendrik (1815, overlijdt in 1842 aan de teering), Jan Hendrik (1817-1873), Janna (1819, trouwt met Jan Joost en krijgt vier kinderen, overleden1858 in Esche), Gese (1822, trouwt met Bernhard Hinderink en krijgt acht kinderen) en Swenne (1825, trouwt in 1859 met Gerrit Jan Hofstede en krijgt drie kinderen, overlijdt 1864). Hendrik Grijp overlijdt op 7 oktober 1837 te Breklenkamp.

Jan Hendrik Grijp (alias ‘Otten’), geboren op 30 maart 1788 in Breklenkamp. Hij trouwt in 1819 met Gese Olthuis (Otten) uit Grasdorf. Na haar dood, in 1837 in Teich, hertrouwt hij in 1839 met Harmtjen Dijk Jacobs. Ze krijgen vier kinderen die alle de achternaam Otten krijgen. Hij overlijdt in 1852 in Osterwald.

Vijfde generatie:

Harm Grieps, geboren 19 december 1813 te Breklenkamp en gedoopt op 2e Kerstdag te Uelsen. Hij (‘Landbouwer, Jongman en Zoon van Hindrik Grieps’) trouwt in 1850 met Gese Mensing uit Bookholt. Hij is colon, ze wonen te Breklenkamp en krijgen er vier kinderen: Hendrik (1 april 1851), Jan (11 augustus 1853, trouwt met Berendina Reefman), Gese (21 februari 1855) en Geerd (19 januari 1867).

Zesde generatie:

Jan Griep, geboren 11 augustus 1853, trouwt met Berendina Reefman en krijgt te Breklenkamp vier kinderen: Geesken (12 februari 1884), Harm Hindrik (17 augustus 1886), Johanna (7 mei 1893) en Geert Jan (6 mei 1897).

Wat opvalt is dat in deze streken een naam soms meer bij de boerderij dan bij de familie lijkt te horen. Twee keer hierboven trouwt een Grijp met de erfgename van een andere boerderij, en verandert direct zijn naam. Ook het omgekeerde komt voor:

Jan Mudden wordt in 1763 te Breklenkamp geboren als zoon van Hendrik Mudden en Stien Grijp. Hij is colon (akkerman) en wordt Jan Grijp (uit Breklenkamp) genoemd. Hij heeft met ‘dessen Ehefrau Janna Seisen’ een zoon Jan Hendrik Grijp (1796) en een dochter: Harmina Grijp (Mine, geboren 7 februari 1797 in Breklenkamp, trouwt in 1828 te Nordhorn met Jan Harm Westerhof uit Frensdorf, krijgt zes kinderen en overlijdt in 1855: “Verstorben im Alter von 58 Jahren an einer langwierigen Krankheit”).

Na 1900 verdwijnt de naam Grijp uit Uelsen en omstreken. In het huidige telefoonboek is er niet een meer te vinden.

Gegevens merendeels afkomstig van Theo Davina, gepubliceerd op genealogy.net.

 
 

GRIEP VAN VOLTHE EN WEERSELO

 
 
  Wat verder naar het zuiden, in de gemeente Denekamp, ligt de buurtschap Volthe. Ook daar is een boerderij, erve Griep of Gripinc genaamd, waarvan in 1475 voor het eerste gewag wordt gemaakt.
De plaats waar het erve Griep (62), en het verwante Oude Griep (64), ligt is te zien op het bovenste kaartje, uit 1838. De nieuw gebouwde boerderijen die er nu staan heten respectievelijk Griep-Mölman en Golbach op Griep.
Zowel de families Griepink en Grijpink als de Twentse familie Griep hebben hier hun oorsprong.
  De oudste vermelding is die van Geert Grijp, die omstreeks 1500 in de buurtschap Volthe wordt geboren. Die wordt op de boerderij opgevolgd door zijn zoon Jacob Grijp, en die weer door kleinzoon Albert Grijp.

Diens zoon Jacobus Grijp(inck) verlaat de ouderlijke boerderij te Volthe, en wordt te Ootmarsum de stamvader van de geslachten Griepink en Grijpink. Zijn zusters blijven achter in de boerderij, en één van hen trouwt in 1644 met ene Geert. Naar de naam van de boerderij gaat deze zich Grijp/Griep noemen (de zogeheten ‘erfwinning’). Zo wordt er nog enkele malen ingetrouwd. De te Volthe achterblijvende familietak heet uiteindelijk Griep en Oude Griep.

Deze informatie is ontleend aan het boek van J.F.A.Griepink:
Stamboom en geschiedenis van de familie Grijpink-Griepink.

Van degenen met de achternaam Griep is ondertussen de volgende stamreeks bekend:

 • In 1724 trouwt Gerrit Griepink met Anna ten Oppenkort. Hij overlijdt in 1756. Van hen is één zoon bekend, wiens achternaam als Griep wordt geschreven:

 • Deze zoon, Hermanus Hendrikus Griep, wordt geboren in 1734. Hij trouwt in 1762 met 'Bernardina uit het olde Scholtenhuis'. Ook van hen is een zoon bekend:  

 • Gerardus Johannes Griep (Gerrit Jan), die trouwt met Geertrui Oude Tijdhof. Hij overlijdt in 1884. 

 • Hun zoon, Hermannus Griep (ook wel Herman Joannes), wordt op 28 mei 1803 geboren en te Weerselo gedoopt. Hij is landbouwer te Weerselo en trouwt er op 23 april 1836 met Janna Kattenpoel. Hij overlijdt in 1842.

Twee van hun zoon zetten te Weerselo de familie voort:

 • Gerardus Griep, in 1838 te Weerselo geboren. Hij is landbouwer van beroep en trouwt in 1872 te Weerselo met Anna Kruip, 37 jaar oud. Deze overlijdt kort nadat in 1875 hun tweede zoon is geboren. Gerardus overlijdt in 1893. Hun kinderen zijn:
  -- Jannes Griep
  (geboren in 1873, trouwt in 1896 met Johanna Suzanna Wesselink)
  --
  Hermanus Griep (geboren in 1876 te Weerselo).

 • Hermanus Griep, trouwt op 17 mei 1899 met Hendrika Eertman uit Denekamp en krijgt met haar twee kinderen: Gerard en Hanna. Op 26 juni 1903 hertrouwt hij te Weerselo met Susanne Lessink Steenhof, met wie hij nog 5 kinderen krijgt, waaronder:
  -- Hendrikus Johannes
  (
  geboren 30 augustus 1905, trouwt met Maria Johanna Hassink en krijgt zeven kinderen, overlijdt op 20 januari 1988),
  -- Johan Antonius
  (
  geboren 25 september 1908 te Weerselo, trouwt op 25 april 1946 te Enschedé met Agatha Frederika Cyrilla Elzinga en krijgt twee kinderen. Hij is kruidenier te Enschedé en overlijdt in 1979).

De namen Griep en Oude Griep komen nog steeds voor deze regio. In het telefoonboek staat in Twenthe 5 maal de naam Griep en 25 maal Oude Griep vermeld. De eerste driemaal in het nabij Weerselo gelegen Rossum, de laatste voor het merendeel in Denekamp.

 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze families Griep en Grijp,
of maakt U er zelf deel van uit?
Stuur dan
een mailtje aan jan.griep@planet.nl

Naar:  Start --  Rond Noordzee en Oostzee -- De vogel Grijp -- Gryp uit de Nederlanden
 Gryp uit Vlaanderen -- Griep uit Duitsland -- Grijp uit Nordhorn -- Griep uit Emsland

Deze pagina (https://www.gryep.nlome.kpn.nl/Nederlanden/Twentheim-NL.html) is voor het laatst gewijzigd
op 2 november 2006 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.