GRIEP en GRIPP uit Duitsland
Langs de Nederlandse grens en in het noorden en noordoosten van het land

 
 
  In de telefoongids van Duitsland komt de naam Griep zo'n 500 keer voor. Veel van deze Griepen wonen in noordelijke streken, niet al te ver van de kusten van de Noordzee en de Oostzee. Anderen wonen in de Altmark, de Oderbruch en in de strook langs de Nederlandse grens.

Of het feit dat die naam daar voorkomt iets te maken heeft met de vele Hollandse en Vlaamse kolonisten, die sinds de 12e eeuw geholpen hebben Duitse streken in cultuur te brengen, valt vooralsnog niet vast te stellen.

Op het kaartje hiernaast *) is te zien waar in het huidige Duitsland de Griepen wonen. In sommige streken al eeuwen, elders zijn ze er na de oorlog komen wonen als vluchteling uit de voormalige oostgebieden.                                [*) kaartje: Geogen 2.0 Webdienst]

 
 

GRIEP UIT DE ALTMARK

 
 
  In 1771 krijgen Dietrich Griep en zijn vrouw Katharina Dorothea Köhn, woonachtig in het aan de Elbe gelegen dorp Holzhausen, een zoon: Johann Gottfried Griep. Eeuwen later wonen er nog steeds Griepen in de Altmark, het gebied ten westen van de Elbe rond Osterburg en Stendal, dat in de 11e en 12e eeuw de oostgrens van het Duitse rijk vormde. Zie voor meer over hen de pagina: Griep uit de Altmark.


In de 12e eeuw leggen Hollandse kolonisten in de Altmark dijken aan en introduceren het bouwen met bakstenen

 
 

GRIEP EN GRIJP UIT DE GRAAFSCHAP BENTHEIM

 
 
  Rond 1640 trouwt Reiner Griep met Fenne Ottinck uit Lohne. In de 17e en 18e eeuw bekleden leden zijn nageslacht veelvuldig ambten te Nordhorn, zoals burgemeester, schepen, keurnoot, rotmeester, loonheer en 'pachter van het mout en het klein gemaal'. Zie de pagina Gryp van Nordhorn.
De naam wordt geleidelijk aan geschreven als Grip, Gryp en tenslotte Grijp. Velen komen in Nederland te wonen. Als patriciërsfamilie voeren ze een wapen, en omstreeks 1800 tooien sommigen zich met de dubbele naam Specht Grijp.

Naast deze stadsbewoners is er ook op het platteland van Bentheim sprake van een familie Grijp/Griep. Hun oorsprong ligt op een boerderij, gelegen pal naast de Nederlandse grens tussen Uelsen en Breklenkamp, genaamd huis 'Gripink' en al bekend sinds 1317. Een interessante vraag daarbij is, of ze verwant zijn met een enkele kilometers verderop in Twenthe wonende familie Griep, waarvan de oorsprong ook op een boerderij ligt: de erve Griep te Volthe. Zie de pagina: Griep/Grijp uit Twenthe en de graafschap Bentheim.

 
 

GRIEP UIT HET EMSLAND

 
 
 

In de Duitse streek ten oosten van Drenthe, Emsland genaamd, komt de naam Griep al sinds 1400 voor. Ook nu wonen er nog, in de plaatsen Haren, Meppen, Haselünne en in een aantal kleinere dorpjes daaromheen. In Saterland, een regio die iets noordoostelijker net buiten het Emsland ligt, woont sinds de 17e eeuw ook een familie Griep, die oorspronkelijk uit het Emsland lijkt te komen. De informatie over deze families is te vinden op de pagina Griep uit het Emsland.

De Amerikaanse familie Griep in Minnesota stamt ook uit deze streek, en wel uit het nabij Haselünne gelegen dorpje Lastrup.

 
 

GRIEP, GRIJP EN GRYP UIT OOSTFRIESLAND

 
 
  Relatief veel Griepen uit de Duitse telefoongids blijken in de buurt van de Noordzeekust te wonen. Met name in en rond Oldenburg is een concentratie te vinden. Ook komt deze naam daar voor in de combinatie Griep-Raming.

Dat de naam Grijp/Griep in deze regio al heel lang voorkomt, blijkt uit de volgende vermelding in een Zeeuws archief: in 1622 gaat Hans Grijp, weduwnaar uit Oostvriesland en soldaat, te Goes in ondertrouw met Jacquemijntien de Roest. En in 1693 staat Haico Gryp uit Oost-Friesland ingeschreven als student te Franeker.

 
 

GRIEP UIT POMMEREN

 
 
 

Door de eeuwen heen is het gebied Pommeren -- de naam is afgeleid van het Poolse 'langs de zee' -- afwisselend bewoond door Slavische en Germaanse bevolkingsgroepen. In de 12e eeuw beginnen kolonisten vanuit het westen van Duitsland en de Nederlanden het gebied te bevolken, en in 1181 wordt het officieel Duits. In de 17e en 18e eeuw is het westelijk deel, Voor-Pommeren, Zweeds. Daaraan komt in de 19e eeuw een einde en wordt de Pruisische provincie 'Pommern' gevormd. Die bestaat tot 1945, als kort na de Tweede Wereldoorlog Polen het oostelijk deel (Achter-Pommeren) annexeert en de Duitse bevolking weer westwaarts zendt. Het westelijk deel vormt nu samen met Mecklenburg de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

In de Duitse tijd hebben in Pommeren veel Griepen gewoond. Hun herkomst is niet duidelijk, maar speculaties zijn er genoeg: oorspronkelijke Slavische bewoners, Vlaamse kolonisten uit de 12e eeuw, Nederlanders die naar hier kwamen toen er in de 16e eeuw zulke intensieve scheepvaartcontacten waren? In de familie zelf doet ook het verhaal over een Scandinavische herkomst de ronde. Hieronder de gebieden waar Griep in Pommeren woonde (klik op de kaart voor de Griepen uit dat gebied).

 

De eerste vermelding is van 1666, van de boer  Michael Griep uit Stargard.
De meesten woonden echter in het oosten, met als brandpunt het dorpje Klein Silkow, waar we 1717 de boer Christian Griep aantreffen. Zie de pagina's Griep uit Klein Silkow, Griep uit Lojow en Gumbin en Griep uit Stolp.
Tenslotte woonden er ook nog Griepen in de Landeskreisen Belgard en Kolberg.

De uittocht van Griep uit Pommeren begon rond 1870, toen velen naar Amerika emigreerden. Zo wonen er nu Pommerse Griep-families in onder meer Dayton, Ohio en in Watertown en Manitowoc in Wisconsin. De overigen, die na 1945 het gebied moesten verlaten, wonen merendeels door heel Duitsland verspreid.

 
  • De grootvader van Rainer Griep uit Hamburg heeft, zoals hij schrijft, "sich alle Kirchenbücher angesehen und unsere Familie bis 1648 zurückverfolgt". Daaruit blijkt dat de oorsprong van de familie in Pommeren lag, en wel het gedeelte (Hinterpommern) dat nu in Polen ligt.

  • Ook de vader van Detlef Griep uit Möhrenbach kan het spoor naar Pommeren volgen, en hij komt uit bij het plaatsje Klein-Silkow nabij Stolp (nu in het Pools: Zelkowko nabij Slupsk).
 
 

GRIEP EN GRIPP UIT HOLSTEIN

 
 
 

In het hoge noorden van Duitsland, in Holstein, woont een familie waarvan de naam veelal als Gripp wordt geschreven. Dat was niet steeds zo; in verleden kwamen ook de varianten Griep en Gryp voor.

-- In de jaren vanaf 1539 is Carsten Griep (ook Grip, Gryp, Grypp en Gryphius) burgemeester van Kiel.
-- Rond 1650 bezit Hans Gripp een boerenhoeve in Bad Bramstedt, een dorp zo'n 20 km ten zuiden van Neumünster. Iets zuidelijker, in het dorpje Lentföhrden, woont de boer Joachim Gripp (ook geschreven als Jochen Griep), getrouwd met de in 1723 geboren Anna Borcherts, alsmede nog generaties lang hun nazaten.

-- Omstreeks 1729 wordt in Wittorf, nabij Neumünster, Hinrich Griep geboren. Zijn kleinzoon Marx Griep emigreert naar Amerika en vestigt zich in Syracuse in de staat
New York.
-- Ook in Neumünster, Itzehoe en andere plaatsen in Holstein komen de namen Griep en Gripp voor.

Op de pagina Griep/Gripp uit Holstein staat de tot nu toe over hen verzamelde informatie bijeen.

 
 

Naar: Start -- Rond Noordzee en Oostzee -- Griep/Grijp uit de Nederlanden -- Gryp uit Vlaanderen
Griep uit Twenthe -- Griep in de USA -- Griep als emigrant -- Grip uit Zweden -- Griep uit Frankrijk
Grijp uit Nordhorn -- Griep uit de Altmark -- Griep uit Emsland -- Griep uit Holstein -- Griep uit Pommeren

Deze pagina (http://www.gryep.nl/Elders/Duitsland-NL.html) is voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2006
 door
Jan Griep te Katwijk aan Zee  > en wordt niet verder bijgehouden.