Griep uit Zeeland                     > Introduction in English

Bijna iedereen die in Nederland Griep heet is een nakomeling van Jan Adriaenszoon Griep, geboren in 1666 in het Zeeuwse Hoedekenskerke. Bijna 1400 zijn dat er ondertussen al geweest, en ze hebben zich over  het hele land, en daarbuiten, verspreid.

Dat verspreiden begon rond 1770, toen kleinzonen van Jan Griep uit Hoedekenskerke vertrokken. Ze stichtten nieuwe familietakken in Yerseke, Hansweert en later in Waarde en Krabbendijke en elders in Zeeland. Omstreeks 1850 komt de trek naar buiten de provincie op gang en rond 1900 zijn er ook die emigreren.

Deze website is aan hun historie gewijd. Dat wil zeggen -- vanwege de privacy -- aan degenen die ondertussen zijn overleden. Ben je zelf ook een Griep dan zul je jezelf hier dus niet aantreffen, maar wel kan je via een groot- of overgrootouder je plek in de familie zien te vinden. Succes met het zoeken..!

 
 

    DE ZEEUWSE VEERSCHIPPERS

 
 
   

START IN HOEDEKENSKERKE

 

Zoals gezegd, de historie van de familie Griep begint in Hoedekenskerke. Halverwege de 17e eeuw moet daar ene Adriaen Griep geleefd hebben. Dat weten we alleen maar omdat zijn zoon Jan Adriaenszoon Griep in 1666 in het doopboek wordt genoteerd. Of zijn voorvaderen daar al langer leefden of dat ze van elders kwam aangevaren, is niet bekend.

 

Jan trouwt in 1694 met Cornelia Abrams Verschure en ze krijgen zes kinderen. Hun vierde kind is Abram Griep, geboren in 1697 en van beroep schipper te Hoedekenskerke. De oudste zoon van Abram, Jan, zet het beroep van zijn vader ter plaatse voort. De andere twee zoeken hun heil elders en worden schippers in Yerseke respectievelijk Hansweert.

 

Zo ontstaan er rond 1770 drie familietakken: Griep van Hoedekenskerke, Griep op Yerseke en Griep op Hansweert.

De Hansweertse tak splitst zich al snel weer verder, doordat enkele zoons en kleinzoons het schippersberoep voortzetten in Fort Bath, Rilland en Waarde. Hun nazaten zijn te vinden in: Griep uit Rilland en Griep uit Waarde en Krabbendijke.

 

Via twee indexen, de Index van de Griepen en de Index van de aangetrouwden, is te vinden in welke tak je jouw voorouders moet zoeken.

 

VEER- EN BEURTSCHIPPERS

 

Generaties lang hebben de Griepen allemaal hetzelfde beroep: dat van schipper. Diverse veerverbindingen over de Wester- en Oosterschelde zijn door de eeuwen heen door Griepen geŽxploiteerd. Bij zo'n veer hoort vaak ook een herberg.

 

Ook voeren Griepen als beurtschippers vanuit Zeeland naar Middelburg en Rotterdam. In dat geval drijft de vrouw van de schipper vaak een winkeltje waarin de aangevoerde producten worden verkocht.

 

• Vanaf 1770 exploiteert de familie Griep generaties lang vanuit Hansweert beurtveren en het overzetveer over de Westerschelde naar Walsoorden, het latere provinciale veer Kruiningen-Perkpolder

 

• Ook te Yerseke zijn het Griepen die geruime tijd het overzetveer over de Oosterschelde, naar Gorishoek, exploiteren.

 

• In Rilland exploiteert vanaf 1815 een Griep het veer naar Antwerpen, Doel en Fort Lillo. Zijn nazaten slaan wat hun beroep betreft echter al snel een andere richting in.

 

• Dat laatste geldt ook voor de nazaten van de Griep die rond 1830 het overzetveer vanuit Waarde exploiteert.

 
 

    VERDERE VERSPREIDING

 
 
  In deze pyramide is in schema de Griepen-verspreiding over ons land weergegeven.

Rond 1770 gaan twee zoons uit Hoedekenskerke in Yerseke en Hansweert wonen.

In 1815 vertrekken er uit de Hansweertse Griep-tak enkelen naar Waarde en Rilland-Bath.

Zo'n 20 jaar later vertrekken er Yerse Griepen naar de kop van Noord-Holland, en voegt een Hansweertse familietak zich bij de Yersenaren.

Na 1880 tenslotte vindt er een ware uittocht plaats naar allerlei plaatsen in de Randstad en daarbuiten.

 
 

ZIJN ER NOG OUDERE GRIEPEN..?

 
 
 

Ja, de achternaam Griep, in die tijd ook wel als Grip, Gryp of Grijp geschreven, komt al in 1201 in Twenthe voor. In 1378 verschijnt hij in Monster, en in 1485 verhuist ene Clais Griep van Leiden naar Delft. Het is dus echt al een heel oude achternaam.

In Zeeland verschijnt Gryp eerst als voornaam: zo wordt "Gryp s" in 1359 poorter van Zierikzee, en verricht "Gryp Janszone" in 1445 op Zuid-Beveland grondwerk.
Vanaf 1577 zijn er in Zeeland ook vermeldingen van Grijp/Gryp/Griep als achternaam, zoals Johannes Grijp die in 1577 een lijfrente koopt en Jan Griep die in 1590 te Vlissingen een rechtszaak voert. Opvallend is: in 1626  wordt te Bruinisse ene Jan Gryp Adriaensz. gedoopt.

Helaas zijn de voorouders van Jan Adriaenszoon Griep niet meer terug te vinden omdat de kerkboeken van voor die tijd ontbreken. Er kan dus niet meer vastgesteld worden waar ze vandaan komen en of ze met deze personen verwant zijn.

 

Toch moet onze oer-Griep ergens vandaan zijn gekomen. Er zijn drie mogelijkheden te bedenken:

1) Jan Griep zijn voorouders woonden ook in Zuid-Beveland, maar dat valt vanwege de ontbrekende kerkboeken niet meer na te gaan.
2) Hij stamt af van een familie Gryp die in de 16e eeuw op Schouwen-Duiveland leefde, een familie waarbij de voornamen Jan en Adriaan ook nogal eens voorkwamen.
3) Hij is als schipper aan komen varen vanaf de overkant van de Westerschelde, en is familie van de nu nog in Meetjesland (Vlaanderen) wonende familie Gryp.

En als we verder kijken is er nog wel meer denkbaar. Wie weet is hij wel van veel verder aan komen zeilen. Er zijn heel wat Germaanse taalgebieden in Europa met families Griep of namen die daarop lijken.

 
 

  DE NAAM GRIEP EN VARIANTEN, HIER EN IN ANDERE LANDEN

 
 
 

De naam Griep, Griepp, Grip, Gripp, Grijp en Gryp -- verschillende schrijfwijzen voor dezelfde naam -- komt in een aantal landen rondom de Noordzee en de Oostzee al sinds oude tijden voor. Heeft deze naam overal dezelfde oorsprong en betekenis, en zijn sommige van deze families wellicht met onze Griepen verwant?

 

• In Nederland en Vlaanderen hebben op meerdere plaatsen families Griep en Grijp bewoond, soms uitgestorven, vaak voortlevend tot op de dag van vandaag. Zie: Grijp/Griep uit Twenthe en de graafschap Bentheim, Een Hollandse familie Grijp, Griep/Grijp te Leiden en Grijp/Gryp/Griep uit Vlaanderen.

 

• In Noorwegen komen, tot op de dag van vandaag, de namen Grip en Griep voor. Er is zelfs een eilandje dat zo heet. In Frankrijk komt Grip ook voor, en wel in NormandiŽ; dat moet iets met de Noormannen te maken hebben gehad, zou je zeggen...

 

Duitsland telt maar liefst vier regio's met grote families Griep: Holstein in het noorden, Emsland nabij de Nederlandse grens, de Altmark bij de rivier de Oder en Pommeren (dat nu in Polen ligt) met plaatsen als Stolp, Klein-Silkow en Lojow.

 

• In Zweden heeft vanaf 1228 een aristocratische familie Grip (uitgesproken als ‘Griep’) veel macht gehad.

 

• En vanuit al die landstreken zijn mensen naar Amerika geŽmigreerd, dus daar is Griep ondertussen de 72.395-ste veelvoorkomende naam…

 

De Griep-website is de afgelopen jaren een mooi middel gebleken om over deze vragen meer te weten te komen. Als reactie is over bovenstaande Griepvoorkomens uit allerlei delen van de wereld veel interessante informatie binnengekomen. 

> Maar, en dat is uiteindelijk de belangrijkste conclusie, bij geen van deze families is daarbij tot op heden enige verwantschap tevoorschijn gekomen met onze Zeeuwse Griepen.