GRIJP en GRYP uit Vlaanderen
De Scheldestreek en het Meetjesland als stamgebied der Vlaamse Grijp-/Grypen

 
 
 

De naam Gryp of Grijp verschijnt in Vlaanderen voor het eerst in Oudenaarde: in 1294 is ene Henricus Griph er poorter en Willem Grijp "cochte sijn poorterscap int jaer 1304 sghoensdaghes vor sente baefsdach".

Meer dan twee eeuwen later, vanaf 1560 duikt de naam (afwisselend geschreven als Grijp, Gryp, Grip of Griep) op in Meetjesland, het krekengebied grenzend aan Zeeuws-Vlaanderen. In Gent en in de Scheldestreek komen we na 1660 weer Grijpen tegen.

Een interessante -- maar nog onbeantwoorde -- vraag is: is er verwantschap tussen hen en met de Zeeuwse Grypen en Griepen, ten noorden van de Westerschelde?

 
 

OUDSTE VERMELDINGEN

 
 
  DE OUDSTE VERMELDINGEN ZIJN TE OUDENAARDE, DENTERGEM, KORTRIJK EN BRUGGE

Henricus Griph wordt in 1294 vermeld als poorter (=burger, inwoner van de stad) van Oudenaarde en ...
Willem Grijp kocht er het poorterschap in 1304.

Gillis Grijp wordt in 1382 genoemd te Dentergem, in verband met een lijst van verbeurde goederen.

Mergriete Grijp, ook wel als Grips geschreven, komt in 1398 voor in het poortersboek van Kortrijk.

In 1514 is Lauwerijns Gryp inwoner van Brugge.

 
 

GRIJP EN GRYP UIT MEETJESLAND

 
 
 

In 1560 wordt in het poorterboek van Vlissingen 'Jan Grijp' ingeschreven. Hij is afkomstig uit Assenede in het krekengebied ten zuiden van de Westerschelde.

Nu, bijna vierenhalve eeuw later, wonen er nog steeds Grijpen en Grypen in deze streek, die later 'Meetjesland' is gaan heten.

Ook de kreken zijn er nog, maar de open verbinding met de Westerschelde is lang geleden verdwenen. En de grens, die in 1648 definitief wordt, heeft ervoor gezorgd dat Grijpen van Sluis en van Assenede in verschillende landen zijn komen te wonen...

  IN MALDEGEM IS VANAF 1600 SPRAKE VAN EEN UITGEBREIDE FAMILIE GRIJP:

Jan Grijp, die getrouwd is met Fransijne, wordt op 27 november 1599 "laet" (=inwoner) van Maldegem. Mogelijkerwijs zijn de volgende vijf personen zijn zoons:

 • Judocus Grijp (Joos) is eerst getrouwd met Synken Herremans. Ze hebben een zoon Joos Grijp de Jonghe, die trouwt met Judoca Hermans en twee dochters krijgt: Elisabeth Grijp (1634) en Janneken. Zijn tweede huwelijk met Joanna Prineels (Janneken Paneels) levert, te Maldegem, vier zonen op: Peter (1615), Jan (1621), Hans en Adriaen.
 • Martin Grijp (Grip, Grips), is getrouwd met Paschasia vande Weghe, en krijgt te Maldegem vier zoons: Jan (1630), Peter (1633), Martin (1636) en Egidius (1640). Als in 1650 zijn vrouw overlijdt is er ook nog sprake van de minderjarige dochters Lauwerijntghen, Janneken en Theymyntghen Gryp.
 • Jan Grijp, die in 1630 te Maldegem wordt geboren, trouwt er in 1655 met Catharina Keerse. Ze krijgen vier kinderen: Martin (1655), Catharina (1657), Jacob (1659) en Livina (1664).
 • Peter Grijp wordt in 1633 te Maldegem geboren en trouwt er in 1659 met Maria van Waijenberghe. Kort na de geboorte van hun dochter Joanna in 1660 overlijdt zijn vrouw.
  Hij hertrouwt al spoedig met Joanna Prijsbier, waarmee hij nog twee kinderen krijgt: Adriana (1663) en Egidius (1666).
 • Egidius Grijp wordt in 1640 te Maldegem geboren en trouwt er in 1664 met Joanna Lauwers. Ze krijgen zeven kinderen. Joanna Lauwers overlijdt in 1678, 38 jaar oud.
  In 1679 hertrouwt Egidius met Catharina Cortaels (Corthals). Ze krijgen dan nog twee dochters. Egidius overlijdt te Maldegem in 1695 en zijn weduwe in 1710.
  OOK IN WAARSCHOOT, NET ONDER EEKLO, WOONT EEN FAMILIE GRYP:

Er lijkt daar rond 1640 sprake te zijn van een drietal broers:

 • Judocus Gryp, getrouwd met Maria de Meyere, krijgt twee zoons: Martinus (1638) en Joannes Gryp (1642). Judocus overlijdt in 1646. Zoon Joannes trouwt in 1678 met Petronella Rogiers en laat onder meer de volgende kinderen dopen: Jacoba (1683), Petrus (1688), Guilielmus (1691), Joanna (1695) en Maria (1699).
 • Balduinus Gryp, getrouwd met Anna Nuyt, krijgt in 1642 dochter Maria Gryp.
 • Livinus Gryp, getrouwd met Joanna Storis, laat de volgende kinderen dopen: Anna (1643), Catharina (1645), Jonas (1647), Petrus (1649), Carolus (1652) en Livinus (1653).
  VANUIT BOEKHOUTE NAAR ILLINOIS, USA:

In het gezin Grijp, woonachtig te Boekhoute, worden in de jaren rond 1865 drie broers en een zuster geboren: Henri, Emma, Honore en Petrus Grijp. Deze laatste, ondertussen getrouwd en vader van 2 kinderen, besluit in 1890 met zijn gezin naar Amerika te emigreren.
Hij is daarin geen uitzondering: de streek kent in die tijd het hoogste percentage emigranten van geheel Vlaanderen.
Petrus Gripp en zijn gezin vestigen zich in Annawan, een piepklein plaatsje in Illinois. Daar wordt hij de stamvader van een omvangrijke familie:
Gripp van Illinois, USA.

  VANUIT OOSTEEKLO NAAR INDIANA, USA:

Louis Grijp en zijn vrouw Marie wonen in Oosteeklo en stichten er een groot gezin. Als de beide ouders in 1905 kort na elkaar overlijden, emigreert een aantal van hun kinderen naar Amerika. Ze vestigen zich in South Bend, Indiana, in een streek waar al veel Vamingen wonen. Zie voor deze familie: Gryp in Indiana, USA.

 
 

GRIJP / GRYP UIT DE SCHELDESTREEK

 
 
  In 1664 wordt te Gent Charles Grijp geboren. Zijn vader en zijn grootvader heten beide Guilland Grijp. Charles zijn nageslacht gaat meer naar het zuiden in de Scheldestreek wonen. Daar woont nog generaties lang een familie Grijp in plaatsen als Scheldewindeke, Sint-Lievens-Houtem en Sint-Marie-Latem.
  ACHT OPEENVOLGENDE GENERATIES:
 1. Guillard Grijp de oudste.
 2. Guillard Grijp, de jongste, heeft vier dochters en een zoon:
 3. Charles Grijp, geboren in 1664, trouwt te Gent met Judoca Pletsier en krijgt er 6 kinderen. Het gezin leeft er in redelijke welstand. Hun oudste zoon is:
 4. Antoon Grijp, geboren in 1704, trouwt met Marie Boterbergh en gaat in Scheldewindeke wonen. Het gezin, met 10 kinderen, vervalt in armoede. Hun oudste zoon is:
 5. Rochus (De) Grijp, geboren in 1727, trouwt met Maria Livina Deneve en gaat in Sint-Lievens-Houtem wonen. Ze krijgen 9 kinderen, waarvan de oudste is:
 6. Adriaen Francies Gryp, geboren in 1767, heeft te Sint-Lievens-Houtem een klein boerderijtje en werkt als textielarbeider. Hij en zijn vrouw Maria Petronille Quinteyn krijgen 6 kinderen. De jongste daarvan is:
 7. Jean Baptiste Gryp, geboren in 1820, werkman en handelaar in veevoeder, trouwt met Maria Severina Abrahem en krijgt 11 kinderen. Nummer 9 heet:
 8. Désiré Gryp, geboren in 1867 in IJshoute en getrouwd met Camilla Ceukeleir. Hij heeft te Sint-Marie-Latum een stukje grond, enkele koeien en een varken, en werkt in de bietencampagne en als steenbakker.

De twaalf kinderen van Désiré en Camilla hebben sindsdien 28 kleinkinderen en 40 achterkleinkinderen voortgebracht. Voor meer gegevens over deze familie: Grijp en Gryp uit de Scheldestreek.

Bovenstaande gegevens zijn verstrekt door de helaas in 2006 overleden Rufin Grijp uit Brussel, een telg uit deze familietak.

 
 

GRIJP VAN ELDERS EN OP (DOOR-)REIS

 
 
  De opstand in de noordelijke Nederlanden maakt vanaf 1568 de gebieden die nu Zeeuws-Vlaanderen en Meetjesland heten tot grensgebied, en de daarop volgende oorlogsomstandigheden brengen krijgsvolk van elders naar hier. Ondanks dat blijft de uitwisseling van personen ter weerszijden van de grens en de Westerschelde doorgaan.
  VAN SLUIS NAAR VLISSINGEN

Jan Jorissen Grijp wordt op 17 mei 1530 ingeschreven als poorter van Vlissingen. Hij is afkomstig uit Sluis.
Cornelis Grijp, van Sluis, weduwnaar van Catelijne Swulis, gaat in 1604 te Vlissingen in ondertrouw met Neelken Jans, weduwe van Marijnis Crijnssen.
Jan Cornelissen Grijp, varende man van Sluys, gaat op 28 april 1607 te Vlissingen in ondertrouw met Lysbeth Thomas, van Sluys.

SOLDATEN VAN HIER EN ELDERS

Jan Grip, soldaat tot Aerdenburg, en Anne Wolters krijgen te Aardenburg twee kinderen: Stijntje Grip (gedoopt in 1654) en Herman Grip (1659).
Deze zelfde militair, nu geschreven als: Jan Gryp, soldaat tot Aerdenburg onder kapitein Pucchler en weduwnaar van Anneke Wolters, trouwt in 1662 in de Gereformeerde Kerk te Sint Kruis met Janneken Maanhouts, weduwe van Jan Agrippa uit Aerdenburg.
Andries Grijph, soldaat in de compagnie van ..., doet op 6 juli 1664 belijdenis te Sluis.
Jan Grijp, soldaat van Brugge, gaat op 3 december 1712 te Vlissingen in ondertrouw met Jacoba van Petegem.

 
 

GRIJP/GRYP ALS EMIGRANT

 
 
  NAAR AMERIKA

In de passagierslijsten van Ellis Island, waar alle emigranten in staan vermeld die tussen 1892 en 1925 in New York arriveerden, komen de namen Grijp en Gryp 45 maal voor. Het merendeel daarvan is afkomstig uit Vlaanderen, uit plaatsen als Eeklo, Oosteeklo, Sint Jan in Eremo en Lembeke. Zie hiervoor: Gryp als emigrant.


De 'Waesland' van de 'Red Star Line, met emigranten vanuit Antwerpen op weg naar Amerika

 
 

Naar: Start -- Griep/Grijp uit de Nederlanden -- Griep uit Duitsland --  Griep in de USA -- Grip uit Frankrijk
Grijp/Gryp uit de Scheldestreek --  Gryp uit Indiana, USA

Deze pagina (https://www.gryep.nl/Nederlanden/Vlaanderen-NL.html ) is voor het laatst gewijzigd
op 25 januari 2008 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.