Griep uit Klein Silkow
Alsmede van Quackenburg, Groß Silkow, Groß Dübsow en Groß en Klein Krien

> [English]

 
 
  In 1703 worden Sophie en Martin Griep in het kerkboek van Quackenburg als 'Konfirmanden' genoteerd. Het is de eerste vermelding van een lange reeks Griepen die in Klein Silkow en de dorpen in de omgeving wonen. Of ze daar altijd hebben gewoond of van elders kwamen is nog niet duidelijk. In familiekring is wel sprake van een Scandinavische herkomst.

Klein Silkow ligt ten zuiden van de stad Stolp in Pommeren, in die tijd een deel van Duitsland. Het dorpje was samen met Groß Silkow een zogeheten 'gesloten bezit'; van 1337 tot 1810 is het eigendom van de familie von Wobeser. In 1784 is Klein Silkow 29 huizen groot.

Omdat in de oorlog veel gegevens verloren zijn gegaan, is het moeilijk de familie Griep uit deze streek geheel te reconstrueren. Tot nu toe zijn de volgende gegevens gevonden.  

 
 

DE OUDSTE VERMELDINGEN

 
 
 

In het kerkboek van de Evangelisch Lutherse kerk van Quackenburg staan uit deze vroegste periode de volgende Konfirmanden -- 13-jarigen die hun geloof bevestigen -- ingeschreven:

1703: Sophie Griep en Martin Griep.
1710: Sophie Griep uit Klein Silkow.
1726: Martin Griep uit Klein Silkow.
1733: Christian Griep uit Klein Silkow.
1737: Erdmann Griep uit Klein Silkow.
1742: Catharine Griep uit Klein Silkow en
          Sophia Griep
uit Groß Silkow.
1746: Jürgen Griep uit Klein Silkow.
1748: Barbara Griep uit Klein Silkow en
          Pagel Griep
uit Groß Silkow.
1752: Martin Griep uit Klein Silkow.
1758: Michel uit Klein Silkow.

In 1717 vindt een telling van boerenhoeven plaats, waarbij een Christian Griep vermeld staat als boer te Klein Silkow. In datzelfde jaar krijgt deze een zoon: Christian Griep, geboren op 4 april 1717 te Klein Silkow. Waarschijnlijk is dat degene die in 1733 Konfirmand is. Vader Christian overlijdt op 28 april 1754.

Een aantal namen uit bovenstaande lijst keren in latere vermeldingen terug:

 • Sophia Griep trouwt op 27 oktober 1757 met Michael Nieseiltz uit Groß Silkow.

 • Erdmann Griep trouwt op 3 november 1760 met Maria Zoschke.

 • Pagel Griep, Musquetier beim hochöbl. Manteufelschen Regiment, trouwt op 16 februari (april?) 1764 met Maria Seilz uit Krussen.

 • Catharina Griep, enige dochter van de boer Martin Griep uit Klein Silkow, trouwt op 23 oktober 1801 met de knecht Martin Seils.

Daarnaast komen we voor 1800 nog de volgende vermeldingen tegen:

 • Luise (Louise) Griep wordt op 30 april 1760 in Klein Silkow geboren. Ze trouwt op 25 oktober 1786 te Quackenburg met Jürgen Zoschke (1754-1807) uit Groß Silkow en heeft een dochter: Christine.

 • Christian Friedrich Griep wordt in 1775 geboren. Hij woont in Klein Silkow en overlijdt op 6 december 1869 aan de typhus. Hij laat dan een vrouw en drie meerderjarige zoons achter.

 • Christian Griep wordt geboren in 1792. Hij is Ziegler van beroep en overlijdt te Klein Silkow op 11 mei 1866 aan Schlagfluß. Hij laat dan een vrouw, 4 meerderjarige en 3 minderjarige kinderen achter.

 • Martin Gottlieb Griep wordt in 1795 geboren. Hij woont in Klein Silkow en is getrouwd. Hij overlijdt op 6 augustus 1875 en laat dan een weduwe en twee zonen achter.

De gegevens uit de kerkboeken van Quackenburg zijn verstrekt door Dr. Hermann Seils uit Negast.

 
 

FRAGMENTEN VAN FAMILIES EN STAMLIJNEN

 
 
  Uit de gegevens uit de bewaard gebleven kerkboeken, in combinatie met informatie van nakomelingen, zijn de volgende stamlijnen en fragmenten van families Griep te reconstrueren.
 

'ZIEGLER' CHRISTIAN GRIEP TE KLEIN SILKOW

 • Christian Griep wordt op 6 november 1771 in Klein Silkow geboren. Hij is Ziegler (steenbakker) van beroep en getrouwd met Catharina Maria Kraun. Hun zoon is:

 • Christian Friedrich Griep wordt op 20 september 1798 in Klein Silkow geboren. Hij is Zieglermeister en trouwt met Frederica Dabrunt. Hun zoon is:

 • Karl Friedrich August Griep wordt geboren op 23 januari 1824 te Klein Silkow. Hij is boswachter en tuinder van beroep en trouwt met Philippine Florentine Wummel. Ze hebben een dochter: Auguste Friederike Wilhelmina Griep, geboren op 18 oktober 1850 in Zirchow.

Informatie afkomstig van Tom-Gerrit Boyte (B-TG@gmx.de), een verre nazaat van deze familie.

 • Een jongere zoon van Christian Friedrich Griep en Frederica Dabrunt is: Johann Hermann Griep. Deze wordt geboren op 28 oktober 1836. Hij is ook Ziegler van beroep en trouwt met Philippine Juliane Waak. Een zoon van hem is:

 • Robert Otto Griep, wordt op 4 juni 1859 te Klein Silkow geboren. Hij is getrouwd met Emilie Adelina Dunse (geboren in 1868 in Woblanse). Ze wonen in Seelitz, Kreis Rummelsburg en krijgen er twee kinderen: Max Griep en Martha Griep (geboren op 26 augustus 1889). In 1892 emigreert het gezin naar Amerika, naar de staat Iowa. Ook schoonmoeder Wilhelmina Sinkel komt mee. In Iowa worden nog meer kinderen geboren, waaronder Harry Griep (5 mei 1898). Het gezin (zie foto rechts met oudste drie kinderen) woont in DeWitt, Clinton County, in het oosten van Iowa aan de rivier de Mississippi. Harry Griep overlijdt er in mei 1981.

Informatie afkomstig van Dr.F.-K. Schraepler en van Phyllis Dearborn pdear@merr.com), die ook de foto verstrekte.
Zij is getrouwd met een kleinzoon van Martha Griep.

 

BOER MARTIN GRIEP EN ZIJN AMERIKAANSE NAZATEN

De boer Martin Griep trouwt op 15 november 1787 in Quackenburg met Agnise Neitzel. Hun zoon is:
Christian Friedrich Griep, geboren omstreeks 1790 in Klein Silkow. Hij is eigenaar van land dat door pachters wordt bewerkt. Met zijn eerste vrouw Catharina Maria Groth, die in 1844 aan zenuwkoorts overlijdt, heeft hij acht kinderen: zes zoons en twee dochters. Met zijn tweede vrouw Johanna Waak komt daar in 1852 nog een zoon bij. De volgende kinderen zijn bij naam bekend:
Wilhelm Grie
p
, Franzisca Griep en Heinrich August Griep (foto links). Deze laatste, geboren op 22 juni 1836 te Klein Silkow, emigreert in 1875 naar Amerika: zie de pagina Griep in Dayton, Ohio.

Informatie en foto zijn verkregen van John McBride uit West Lawn, Pennsylvania, USA,
een afstammeling van Heinrich August Griep.

 

BOER GEORGE JACOB GRIEP UIT QUACKENBURG

 • De boer George Jacob Griep uit Quackenburg is getrouwd met Charlotte Christine Kromm. Ze hebben een zoon:

 • Johann Jacob Griep, geboren op 24 september 1808 te Groß Silkow. Hij trouwt met Dorothea Friederike Pelz uit Groß-Krien. Ze laten in de Evangelische kerk in Groß Dübsow de volgende kinderen dopen: Karoline Friederike Henriette Griep (gedoopt op 21 juli 1833, trouwt met ene Zolldahn te Groß Krien), Wilhelmine Johanna Charlotte Griep (gedoopt op 4 februari 1838, trouwt met ene Sitterlee in Groß Krien), August Christian Griep (gedoopt op 26 juli 1840), Albertine Luise Griep (gedoopt op 27 november 1842, trouwt met ene Albrecht te Groß Krien), Charlotte Henriette Maria Griep (gedoopt op 6 april 1845) en Friedrich Wilhelm Gottfried Griep (gedoopt op 5 september 1847). Hun beide jongste zonen, Johann en Karl Griep, werken beide als arbeider te Berlin. Johann Jacob Griep overlijdt op 2 januari 1876 te Groß Dübsow aan Wassersucht. Zijn vrouw overlijdt in 1894 te Groß Krien, 82 jaar oud.

 • De oudste zoon August Christian Griep is geboren op 17 juli 1840 te Groß-Krien en op 26 juli 1840 gedoopt in de Evangelische kerk te Groß Dübsow. Hij is Eigenthümer te Groß Krien en trouwt met Karoline Henriette Schmidtke uit Reblin. Ze laten in de Evangelische kerk te Groß Dübsow de volgende kinderen dopen: Johann August Alwin Griep (gedoopt op 31 mei 1863), Auguste Caroline Wilhelmine Griep (gedoopt op 12 maart 1865), Heinrich Wilhelm Griep (gedoopt op 26 mei 1867), Bertha Albertine Griep (gedoopt op 7 november 1869) en Carl Friedrich August Griep (gedoopt op 25 februari 1872). Hun jongste zoon is August Ferdinand Griep (geboren 27 januari 1875 te Groß-Krien; trouwt met Ida Anna Berta Kuske uit Versin). Deze laatste heeft een dochter:

 • Frieda Griep is verpleegster van beroep. Ze trouwt met de boer Laurenz Feyrer uit het Sudetenland, heeft drie kinderen en woont te Neckarsulm.

Informatie afkomstig van Frieda Feyrer-Griep uit Neckarsulm.

  'EIGENTÜMER' CHRISTIAN GRIEP TE KLEIN SILKOW
 • De Eigentümer Christian Griep krijgt in 1818 een zoon:

 • Martin Gottlieb Griep geboren in 1818 in Klein Silkow. Ook hij is er Eigentümer en lid van de kerkenraad. Hij trouwt met Charlotte Christine Groth en heeft zes kinderen. Hij overlijdt op 2 januari 1867 aan de typhus. Twee van zijn zoons zijn: Karl Friedrich Griep (geboren op 11 november 1847 te Klein Silkow, trouwt met Auguste Hermine Stubbe, heeft een zoon: Otto August Hermann en overlijdt in 1917) en Heinrich August Griep (geboren op 4 december 1857 te Klein Silkow, trouwt met Auguste Berta Therese Mielke en heeft een dochter: Minna Karoline Ernestine Griep).

 • Deze beide kleinkinderen, Otto August Hermann Griep (1885-1921) en Minna Karoline Ernestine Griep (1885-1945) krijgen samen een zoon: Alfred Heinrich Gustav Griep. Deze wordt op 29 mei 1910 te Stolp geboren. Hij woont daar met zijn gezin tot maart 1945 als hij door de oorlogsomstandigheden verdreven wordt, naar Mecklenburg, dan naar Sleeswijk-Holstein en vanaf 1951 in Bielefeld.

  KARL LUDWIG GRIEP
 • Karl Ludwig Griep wordt omstreeks 1803 geboren. Hij trouwt met Ernesthine Mielke, geboren omstreeks 1824. In 1867 geeft hij te Klein Silkow het overlijden aan van zijn 14-jarige dochter Auguste Wilhelmine Charlotte aan. Tot zijn gezin, woonachtig in Klein Silkow, behoort ook Hermann Griep. Zijn vrouw overlijdt in 1901 en hijzelf op 19 september 1903.
 

BOERENKNECHT CHRISTIAN FRIEDRICH GRIEP TE GROß SILKOW

 • Christian Friedrich Griep wordt op 15 februari 1805 in Groß Silkow geboren. Zijn beroep is boerenknecht. Hij overlijdt op 9 september 1881 te Versin. Zijn zoon is:

 • Ludwig Friedrich August Griep, geboren op 1 augustus 1832 te Labuhn. Hij heeft een dochter:

 • Emilie Therese Griep wordt op 21 augustus 1881 te Klein Krien geboren.

Informatie afkomstig van Inken Saltzwedel-Krüger uit Staufen, Baden-Württemberg,
een kleindochter van Emilie Therese Griep.

 

NOG EEN CHRISTIAN GRIEP

 • Christian Griep wordt op 19 november 1828 in Scharsow geboren. Hij trouwt met Charlotte Möwes en krijgt vier kinderen. Christian overlijdt te Klein Silkow op 4 maart 1884 en zijn vrouw in 1903; ze staat dan te boek als armlastige weduwe. Eén van hun kinderen is:

 • August Griep, geboren op 6 juni 1851 te Deutsch Buckow. Hij is Eigentümer en trouwt met Johanna Bastubbe, geboren op 10 maart 1851 te Muttin en krijgt zeven kinderen, waaronder dochter Bertha Auguste Griep (geboren 12 september 1877 te Scharsow, trouwt in 1911 met Hermann August Vorbau en woont in Alt Warbelow). August overlijdt op 1 oktober 1929 te Gumenz en zijn vrouw in 1937 te Treblin.

 • Een zoon van August en Johanna is: Gustav Griep, geboren op 30 juli 1874 in Scharsow en overleden in 1952 in Möhrenbach. Hij is getrouwd en heeft een zoon:

 • Otto Griep, geboren op 16 september 1902 in Klein Silkow. Hij trouwt met Luise Schwarz, geboren op 11 september 1906, en krijgt vijf kinderen: Heinz, Erhard, Hans, een dochter en Siegfried (1948).

Informatie deels afkomstig van Heinz, Erhard, Hans en Siegfried Griep uit Möhrenbach.

 

DE BOER Johann Albert Wilhelm Griep

 • Johann Albert Wilhelm Griep wordt op 10 februari 1846 in Klein Silkow geboren. Hij is er boer en overlijdt er op 5 maart 1886. Hij heeft een zoon:

 • Leonhard Bernhard Carl Herman Martin Griep, geboren op 11 november 1872 te Klein Silkow en overleden op 23 februari 1946 te Zinnowitz, een Duits plaatsje aan de Oostzee. Een zoon is:

 • Walter Griep, geboren op 22 maart 1903 in Goschin in de Freistaat Danzig.

 

DE BOER JOHANN GRIEP

 • Johann Friedrich Martin Griep is boer te Dargatzhof, een gehuchtje net onder Klein Silkow in de gemeente Loitz. Hij is getrouwd met Dorothea Wilhelmine Henriette Vandersee; het huwelijk blijft kinderloos. Zijn zuster, getrouwd met ene Gliewe, krijgt een zoon die na het overlijden van Gliewe door Johann wordt geadopteerd. Deze zoon is:

 • Hermann Griep wordt geboren op 4 februari 1862 te Dargatzhof. Hij erft de boerderij van zijn stiefvader en is de laatste zelfstandige boer van het dorp; alle andere boerderijen zijn door de stad Stolp opgekocht. Hij trouwt op 29 november 1884 te Dargatzhof met Auguste Quandt, geboren op 31 juli 1859 te Scharsow en telg uit het houtvestersgeslacht waaraan Quandtheide de naam ontleent. Ze heeft al een kind (Anna Quandt, geboren 9 mei 1883 in Plassenberg; trouwt met de molenpachter Hermann Lück in Klein Silkow en krijgt 13 kinderen; overlijdt in 1956 in Bliesheim). Hij overlijdt in 1939 te Dargatzhof en zijn vrouw een jaar later. Hermann Griep en Auguste Quandt hebben samen de volgende kinderen:

 • Johannes Griep (Hans, geboren op 22 december 1885 in Dargatzhof, drijft samen met zijn zusters de boerderij tot aan de intocht van de Russen in 1945, wordt in 1947 met zijn familie naar het westen verdreven en overlijdt in 1962 te Waldau), Minna Griep (geboren op 16 mei 1887 in Dargatzhof en ongehuwd overleden in 1974 te Harpstedt), Luise Griep (geboren op 11 januari 1889 in Dargatzhof en ongehuwd overleden in 1966 te Waldau) en Ernst Griep.

 • Deze laatste zoon, Ernst Griep, wordt geboren op 21 december 1898 in Dargatzhof. Hij wordt schoolmeester van Pennekow in Kreis Schlawe, trouwt met Käte Scheunemann uit Alt Marrin en krijgt te Pennekow drie dochters: Adelheid (17 februari 1930; woont 1982 te Bremen), Marianne (17 juli 1934) en Waltraud Griep (geboren 23 juni 1937; trouwt met Gerhard Lange). Vanaf 1940 is Ernst Griep schoolmeester te Pustamin. Hij overlijdt in 1976 te Harpstedt.

Informatie afkomstig van Gerhard Lange uit Unna en Adelheid Griep uit Bremen.

 
 

VERDERE VERMELDINGEN

 
 
  Daarnaast zijn uit Klein Silkow nog de volgende losse gegevens overgeleverd:
 
 • Martin Griep wordt rond 1804 te Klein Silkow geboren. Omstreeks 1829 trouwt hij er met Dorothea Karsten.

 • George Griep, getrouwd met Maria Groth, krijgt op 15 februari 1805 een zoon: Christan Friedrich Griep.

 • Christian Griep wordt in 1828 geboren. Hij woont te Klein Silkow en staat er te boek als armlastig en strafgevangene. Hij overlijdt op 30 april 1881 aan Schlagfluß.

 • Op 18 november 1870 pleegt Charlotte Schultz, 45 jaar oud en echtgenote van Christian Griep, zelfmoord door zich op te hangen. Ze laat haar man en een minderjarig kind achter.

 • Franz Griep wordt in 1831 geboren en woont in Klein Silkow. Hij is getrouwd met Wilhelmine Fernow, die er in 1882 op 45-jarige leeftijd aan Auszehrung overlijdt. Hij overlijdt er zelf op 17 april 1891 en laat dan één meerderjarig en twee minderjarige kinderen achter.

 • In het midden van de 19e eeuw is er sprake van de familie: Martin Gottlieb Griep, Gottlieb Griep en Louise Schmidt. Deze laatste is in 1882 weduwe en overlijdt dan aan Wassersucht. Ze laat dan 2 meerderjarige zonen achter.

 • Albert Griep heeft een eigen boerderij te Klein Silkow. In 1883 geeft hij het overlijden van een baby aan.

 • Franz Ludwig Griep wordt in 1856 geboren. Hij is Eigentümer te Klein Silkow. In de nacht van 3 op 4 januari 1894 blijft hij dronken 50 passen voor zijn huis langs de weg liggen en vriest dood.

 • Ferdinand August Gottlieb Griep woont in Klein Silkow en geeft in 1885 de dood van een baby aan.

 • Heinrich Griep is getrouwd met Johanne Froggel. In 1885, als zijn vrouw aan longontsteking overlijdt, woont hij te Klein Silkow. Ze hebben een zoon, die echter voor 1885 moet zijn overleden: Franz Hermann Heinrich Griep (op 30 juli 1869 gedoopt in de Evangelische kerk te Groß Dübsow).

DE PLAATSNAMEN IN HET POOLS
De huidige Poolse naam van de op deze bladzijde genoemde plaatsen luidt:
------------------
Alt Warbelow: Warblewo,
Danzig: Gdansk,
Deutsch Bückow: Bukowka,
Goschin: Goszczyno,
Groß Dübsow: Dobieszewo,
Groß Krien: Krzynia,
Groß Silkow: Zelki,
Gumenz: Gumieniec,
Klein Silkow: Zelkowko,
Krussen: Kruszyna,
Loitz: Lysomice,
Labuhn: Lubun
Pennekow: Pienkowo,
Pustamin: Postomino
Quackenburg: Kwakowo, Reblin: Reblino,
Scharzow: Skarszow,
Stolp: Slupsk,
Treblin: Trzebielino,
Versin: Wieszyno,
Zirchow: Sierakowo.

 
 

  DE LAATSTE GRIEP VAN KLEIN SILKOW 

 
 
 

DE FAMILIE OTTO GRIEP

Rond 1930 woont er een familie Griep met een vader die als stoker op de branderij werkt. Zijn zoon werkt als landarbeider op het Rittergut. Een van beide heet Otto Griep.

Het gezin woont aan het einde van het dorp aan de weg naar Qantheide, huis nummer 15 op het kaartje hiernaast.

De familie is te zien op de foto hieronder, genomen tijdens het oogstfeest van 1936 te Klein Silkow. Grootvader Griep is de zesde persoon van links (met snor); schuin voor hem staan zijn schoondochter en zoon met zijn kleinkind.

 


Foto verstrekt door Dr.F.-K. Schraepler

 

Klein Silkow en de dorpen eromheen worden op 7 maart 1945 door het Russische leger ingenomen. In de loop van dat jaar begint de Poolse bevolking het gebied in bezit te nemen, en in 1950 is de laatste Duitser uit de regio vertrokken. Klein Silkow is dan Zelkowko geworden.

 
 

Naar: Start -- De vogel Grijp -- Rond Noordzee en Oostzee -- Griep uit Duitsland -- Griep in de USA
Griep in Stolp -- Griep uit Lojow --  Griep in Dayton

Deze pagina (https://www.gryep/nl/Elders/Silkow-NL.html) is voor het laatst gewijzigd
op 28 mei 2006 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee  > en wordt niet verder bijgehouden.