GRIEP van Waarde en Krabbendijke
De nazaten van schipper Marinus gaan in de landbouw of vertrekken naar elders

 
 
  Marinus Griep uit Hansweert trouwt in 1823 met Geertruida Blok uit Waarde. Het gezin gaat in Waarde wonen, waar Marinus zijn brood verdient als schipper. Waarschijnlijk is hij degene die het overzetveer op Walsoorden of Kieldrecht bedient.

Dat veer is echter een aflopende zaak; na 1837 worden er in de boeken van de ambachtsheer van Waarde geen inkomsten meer uit vermeld. Wellicht is dat er de oorzaak van dat zijn nazaten in Waarde en Krabbendijke geleidelijk aan geen schipper meer zijn, maar elders een bestaan opbouwen. In de fruitteelt bijvoorbeeld, of door te emigreren...

 
 

DE STAMVADER TE WAARDE

 
 
 

Marinus Griep (1800-1875)
Schipper te Waarde

Marinus Griep wordt op 14 december 1800 op Hansweert geboren als jongste zoon van Abraham Griep en Maria Goossen. Kennelijk is hij genoemd naar zijn verdronken oom, want diens weduwe is getuige bij de geboorte.
Hij trouwt in 1823 te Waarde met Geertruida Blok, en in 1826 doet hij er belijdenis in de Hervormde Kerk. Marinus is schipper; zijn vrouw wordt in akten soms aangeduid als schippersvrouw. Ze krijgen te Waarde elf kinderen.
Geertruida overlijdt in 1868 en Marinus in 1875, beiden te Waarde.

 
 

DE TWEEDE GENERATIE

 
 
  Van de elf kinderen van Marinus en Geertruida overlijden er zeven zeer jong. Twee andere dochters overlijden ongehuwd op 22- respectievelijk 26-jarige leeftijd. Slechts drie zoons trouwen en krijgen kinderen: Abraham (*1824), Kornelis (*1830) en Jan (*1831). Ze staan eerst nog te boek als schippersknecht, wellicht bij hun vader, maar de zoons van Marinus Griep moeten na verloop van tijd naar een andere broodwinning uitzien:
 • Abraham Griep (1824-1891), geboren te Waarde, trouwt er in 1855 met Anna Komejan uit Kruiningen. Abraham staat te boek als arbeider en schippersknecht; zijn vrouw Anna als arbeidster. Ze wonen tot 1883 te Waarde en krijgen er zeven kinderen. Later verhuizen ze naar Krabbendijke, waar Abraham 1891 en Anna in 1900 overlijdt.
 • Kornelis Griep (1830-1918), geboren te Waarde, schippersknecht, trouwt er in 1860 met Catharina v.d. Berge. Ze krijgen vier kinderen. Catharina en Kornelis overlijden te Krabbendijke respectievelijk in 1916 en 1918.
 • Jan Griep (1831-1901), geboren te Waarde, trouwt in 1857 met Elisabeth Lambregts uit Waarde en krijgt vier kinderen. Kennelijk is het gezin op enig moment naar Rotterdam vertrokken, want in 1884 trouwt hij er met de weduwe Elisabeth Lambregtse en werkt er als grondwerker.
 

 
 

DE DERDE GENERATIE

 
 
  Abraham heeft zeven kinderen, Kornelis vier en Jan ook vier. De kindersterfte is nog  hoog in die tijd: acht van deze vijftien kinderen overlijden jong.
Onder de derde generatie zijn geen schippers meer. Ze verdienen hun brood als arbeider en boerenknecht.

Van de zeven kinderen van Abraham (*1824) zijn er twee die binnen het jaar overlijden en drie die emigreren. Alleen de oudste twee blijven te Waarde:

  Zijn broer Kornelis (*1830) krijgt weliswaar vier kinderen, maar slechts één daarvan zal tot volwassenheid opgroeien:
 • Jan Griep (1862-1942) trouwt in 1884 met Geertruida Zeevaart uit Kruiningen. Hij is veldarbeider en boerenknecht van beroep. Na de geboorte van hun eerste dochter gaan ze te Krabbendijke wonen en krijgen daar nog zes kinderen.
  De dochter van jongste broer Jan (*1831) tenslotte, die met zijn gezin naar Rotterdam is vertrokken, trouwt daar nog wel met een streekgenoot:
 • Jannetje Griep (1859-1907) werkt als dienstbode en trouwt in 1885 te Rotterdam met de werkman Jan Verburg uit Krabbendijke. Ze overlijdt er op 47-jarige leeftijd.
 
 

DE VIERDE GENERATIE

 
 
  De vierde generatie <Griep van Waarde> woont ondertussen deels in Rotterdam, Michigan en Buenos Aires. Maar ook te Waarde en Krabbendijke zijn nog Griepen achtergebleven. Met name zijn dat de kinderen van de beide achterneven Marinus (*1857) en Jan (*1862).
 
 


Krabbendijke, rond 1900

 
 
  Van de zestien kinderen van Marinus Griep en Geertruid Wagenaar worden er maar zeven volwassen. Eén van hen blijft te Waarde en drie op Krabbendijke:
 • Anna Griep (1881-1958)  trouwt met de boer Christiaan Bastiaan Meeuwse uit Krabbendijke. Ze krijgen twee kinderen die beide  jong overlijden.
 • Abraham Griep (1883-1965) verdient zijn brood als landarbeider en los arbeider. Hij trouwt met Anna Francina Felius en krijgt te Waarde een dochter. Rond 1920 vertrekt het gezin, naar achtereenvolgens de kop van Noord-Holland, de Haarlemmermeer en Amsterdam.
 • Izak Griep (1887-1980) werkt als lijnwerker bij de PTT en woont, ongehuwd, te Arnhem.
 • Kornelis Griep (1888-1972) is boerenknecht en later fruitkweker van beroep. Hij trouwt met Willemina Nieuwdorp, krijgt twee zoons en woont aan de Oostweg 38 te Krabbendijke.
 • Maria Griep (1896-1976) trouwt met de postbesteller Cornelis van Langevelde. Ze wonen te Krabbendijke en krijgen er drie kinderen.
 • Dina Griep (1897-1978) woont haar leven lang, ongehuwd en zonder beroep, te Wolfheze.
 • Jan Griep (1898-1972) is fruitkweker van beroep. Hij trouwt met Janna Maria Weststrate en woont aan de Weelweg 21 te Waarde. Hun huwelijk blijft kinderloos.
  De zeven kinderen van Jan Griep en Geertruida Zeevaart groeien wel allemaal op tot volwassenheid.

De meesten van hen wonen ook hun hele leven op Krabbendijke:

 • Katharina Griep (1885-1977) is eerst dienstmeid en treedt later als baker op. Ze trouwt met de veldarbeider Cornelis Kole en krijgt te Krabbendijke drie dochters.
 • Jacobus Griep (1890-1965) is van beroep landarbeider en grondwerker. Hij trouwt hij met Maria Adriana van Langevelde en krijgt te Krabbendijke vier dochters.
 • Cornelia Griep (1895-1952) trouwt met de werkman Adriaan Hollestelle uit Yerseke.
 • Johanna Griep (1897-1969) werkt te Krabbendijke in de stationsrestauratie en krijgt, ongehuwd, twee dochters. Later trouwt ze met Antonius Maas en vertrekt naar Roosendaal.
 • Antje Griep (1899-1959) trouwt met Machiel Rommers uit Rilland-Bath, stoker op een stoomboot.
 • Cornelis Griep (1901-1994) trouwt met Cornelia Kuzee en heeft een zoon. Hun huwelijk houdt 64 jaren stand.
 • Jacob Marinus Griep (1905-1982) is landarbeider, fruitkwekersknecht en later metaalarbeider. Hij trouwt met Kaatje van Bemden uit Nieuw en Sint Joosland en heeft zes kinderen.
 
 

DE VIJFDE GENERATIE

 
 
  Generatie vijf, dat zijn de beide zoons van Kornelis (*1888) en de kinderen van zijn beide verre achterneven Cornelis (*1901) en Jacob Marinus (*1905).

De beide zoons van Kornelis (*1888) zetten diens fruitteeltbedrijf aan de Oostweg 38 voort:

  De zoon van Cornelis (*1901) werkt eveneens zijn leven lang in de fruitteelt:
 • Jan Marinus Griep (1926-2004), geboren in Gawege, werkt in de boomgaarden van Vogelaar en daarna bij Veilingvereniging KEO te Krabbendijke. Hij is getrouwd met Sien Lagendijk.
  Tenslotte zijn er de zes kinderen van Jacobus Marinus, die allen te Krabbendijke wonen.
 
 

DE ZESDE GENERATIE

 
 
  Ook generatie zes is nog op Krabbendijke vertegenwoordigd. Zeven vermeldingen 'Griep' zijn er op dit moment in het telefoonboek te vinden. Allemaal nazaten van Marinus Griep, die in 1823 uit Hansweert kwam...
 
 

Nieuw:  Nu ook in boekvorm..!

 
 
 

De geschiedenis van de van oorsprong Zeeuwse familie Griep is nu ook in boekvorm verschenen. In vijf boekjes wordt elke familietak apart beschreven.
Ze zijn via mij te bestellen.

 

   
 
 

Heeft U meer gegevens over deze familie of maakt U er zelf deel van uit?
Stuur dan
een mailtje aan jan.griep@planet.nl

Start -- Index Griep Zeeland -- Index personnsnamen -- Griep in Nederland
 Griep van Hoedekenskerke -- Griep van Yerseke --  Griep van Hansweert -- Griep in Michigan
Griep uit Rilland -- Genealogie Jan Adriaenszoon Griep

Deze pagina (http://www.gryep.nl/Zeeland/Waarde-NL.html) is
voor het laatst gewijzigd op 28 november 2023 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.