Pieter Griep (1841-1921)
Schippersknecht bij de rivierpolitie te Yerseke, met zijn omvangrijke nageslacht
 
 
 

Pieter Griep wordt op 20 oktober 1841 te Yerseke geboren, "des namiddags te drie ure", als zoon van de beurtschipper Jacob Griep en zijn vrouw de winkelierster Apolonia Sinke.

Van mei tot oktober 1862 dient hij als milicien bij het 2e Regiment Vesting Artillerie te Breda. Blijkens zijn militair paspoort is hij "1 el, 7 palm en 9 duim" lang en heeft hij bruine ogen, een scheve neus, een spitse kin en lichtbruin haar.

Het vakje "bekomen wonden" blijft gelukkig leeg...!

  SCHIPPERSKNECHT

Van beroep is Pieter Griep schippersknecht. Als zodanig werkt hij bij de rivierpolitie te Yerseke.

HUWELIJK

Op 20 juni 1872 trouwt Pieter Griep te Kruiningen met Anthonina van den Boomgaard, die dan al hoogzwanger is. Zij is in 1851 te Kruiningen geboren.
Ze krijgen dertien kinderen: Jacob (1872), Dingenis (1873), Jacob (1875), Willem (1878), Apolonia (1880),
Wilhelmina (1882), Tannetje (1885), de tweeling Joos en Willemina (1888), Marinus (1890), Suzanna (1892), Anthonie (1894) en Willem Cornelis (1897).
Zijn vrouw overlijdt 17 augustus 1913 te Yerseke en hijzelf op 22 februari 1921.

 
 

DE DERTIEN KINDEREN VAN
PIETER GRIEP EN ANTHONINA VAN DEN BOOMGAARD 

 
 
Jacob Griep (1872-1874)
  Jacob Griep, het eerste kind van Pieter en Anthonina, wordt op 18 juli 1872 geboren, nog in het ouderlijk huis van Anthonina te Kruiningen. Hun eersteling overlijdt te Yerseke, nog voor zijn tweede verjaardag, op 4 juni 1874.
 
 
Dingenis Griep (1873-1929)
  Dingenis Griep trouwt op 9 april 1896 te Yerseke met Anna Filius uit Goes. Ze wonen tot 1900 op Yerseke, daarna te Tholen en Veere en vanaf 1908 te Middelburg. Hij werkt er als scheepstimmerman bij de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Hun huwelijk wordt gezegend met zestien kinderen. Dingenis lijdt vanaf 1926 aan een ruggenmergziekte waaraan hij op 29 januari 1929 te Middelburg overlijdt.
Zie voor meer over hem en zijn nakomelingen de pagina: Dingenis Griep (1873-1929).
 
 
Jacob Griep (1875-1903)
Jacob Griep (Jaap; foto links) wordt op 27 december 1875 te Yerseke geboren. Hij is schipper van beroep en verdrinkt op 27-jarige leeftijd, op 21 februari 1903, in de Rijn te Mannheim. Hij wordt ook te Mannheim begraven.

Willem Griep (1878-1894)

Willem Griep (foto rechts) wordt op 3 september 1878 te Yerseke geboren. Van beroep is hij werkman.Hij overlijdt, 16 jaar oud, op 27 december 1894.

 
 
Apolonia Griep (1880-1956)
 

Apolonia Griep (Plona; foto rechts) wordt geboren op 28 september 1880 te Yerseke.
Plona woont, met haar eveneens ongehuwde zus Willemina en broer Anthonie, aan de Dominicusstraat 8 te Yerseke. Ze overlijdt er op 13 oktober 1956.

Wilhelmina Griep (1882-1884)
 

Wilhelmina Griep wordt te Yerseke geboren op 18 september 1882, "in het huis wijk A, nommer 92". Op 4-jarige leeftijd, op 31 januari 1887, overlijdt ze te Yerseke.

 
 
Tannetje Griep (1885-1931)
  Tannetje Griep wordt te Yerseke geboren op 14 mei 1885.
Ze trouwt er in 1912 met de schipper Marinus Reyngoudt, ook uit Yerseke.
Ze krijgen, te Yerseke, een zoon.
Tannetje Griep overlijdt op 26 juli 1931 en haar man in 1942, beiden te Yerseke.

 
 
Willemina Griep (1888-1974)
  Willemina Griep wordt geboren op 6 april 1888 te Yerseke, "in het huis wijk B, nommer 176 des namiddags ten half vier ure". Getuigen bij de aangifte zijn de nachtwaker Jan van Waale en de schipper Johannes Willem Maghielse. Willemina heeft geen beroep en blijft ongehuwd. Ze woont, samen met haar jongere broer Anthonie en oudere zus Plona, aan de Dominicusstraat 8. Ze overlijdt te Yerseke op 86-jarige leeftijd, op 10 augustus 1974, in het bejaardenhuis Vredelust.
 
 
Joos Griep (1888-1965)
 

Joos Griep is de tweelingbroer van Willemina.
Op 7 mei 1926 vertrekt hij naar Rotterdam. Hij trouwt er op 28 juni 1937 met Maria Constantia Bernardina Labeau (of Lebau), geboren op 8 april 1884 te Gent in BelgiŽ. Het huwelijk blijft kinderloos.
Hij woont te Rotterdam in de Piet Heinstraat 2A en is stuurman op de rijnvaart.
Maria overlijdt op 27 april 1965 en Joos op 8 juli 1982, beiden te Rotterdam.

 
 
Marinus Griep (1890-1976)
  Marinus Griep wordt op 6 mei 1890 te Yerseke geboren.
Hij vervult zijn dienstplicht en trouwt er op 23 januari 1919 met Maatje Adriana DaniŽlse uit Yerseke, dochter van de schippersknecht Jacob DaniŽlse en Wilhelmina Hoge.
Ze krijgen drie kinderen.
In 1936 wordt hij havenarbeider te Rotterdam.
Hij overlijdt er op 17 oktober 1976.

 
 
Suzanna Griep (1892-1953)
  Suzanna Griep (Suze) wordt op 25 april 1892 geboren. Op 4 december 1913 trouwt ze met de veldarbeider Jacob Paauwe uit Schore. Ze wonen eerst te Schore, waar ze een zoon krijgt, en na 1915 te Kruiningen. Haar man Jacob overlijdt op 25 februari 1922. In 1928 krijgt ze nog een dochter:
  • Anthonina Jacoba Griep (Annie) geboren op 31 augustus 1928 te Kruiningen. Ze is onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Rilland.

Moeder en dochter verdrinken in 1953 bij de overstromingsramp, in hun woning aan het Donkerewegje 6 te Kruiningen. Hun stoffelijke resten worden later in de polder Kruiningen teruggevonden.

 
 
Anthonie Griep (1894-1963)
  Anthonie Griep wordt geboren op 19 januari 1894 te Yerseke. Op 16 januari 1914 wordt hij als dienstplichtige ingelijfd en blijft tot het eind van de mobilisatie, op 1 oktober 1919, in dienst als soldaat bij het 14e Regiment Infanterie. Zijn beroep is los werkman en hij woont, samen met zijn twee zusters Apolonia en Willemina, aan de Dominicuslaan 8. Hij overlijdt ongehuwd te Yerseke op 20 april 1963.
 
 
Willem Cornelis (1897-1986)
  Willem Cornelis Griep wordt op 4 augustus 1897 te Yerseke geboren. Hij is oesterkweker van beroep. Na het overlijden van zijn broer Dingenis, wordt hij voogd over diens minderjarige kinderen. Hij is ongehuwd en woont te Yerseke, laatst in bejaardenhuis Vrederust. Hij overlijdt op 5 mei 1986 in ziekenhuis Bergzicht te Goes.

 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan hem of aan j
an.griep@planet.nl !

Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep te Waarde en Krabbendijke -- Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke --
Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https://www.gryep.nl/Zeeland/Personen/Pieter1841-NL.html) is
voor het laatst gewijzigd op 1 december 2011 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.