Marinus Griep (1800-1875)
S
chipper te Waarde, maar stamvader van een agrarisch getinte familietak
 
 
  Marinus Griep wordt op zondag 14 december 1800 op Hansweert geboren, als jongste zoon van de schipper  Abraham Griep en Maria Goossen. Kennelijk is hij genoemd naar zijn verdronken oom, want diens weduwe is getuige bij de doop. Als hij 9 jaar oud is overlijdt zijn moeder, vier jaar later hertrouwt zijn vader en als hij 15 is verhuist het gezin naar Waarde. Marinus wordt daar schipper, maar veel van zijn nazaten vinden er te Waarde en in het nabijgelegen Krabbendijke een bestaan in de landbouw en de fruitteelt.  
 
 
  HUWELIJK

Marinus Griep trouwt op 17 oktober 1823 te Waarde met Geertruid Blok, op Waarde geboren als dochter van Hendrik Blok en Cornelia Vormer. Ze gaan in Waarde wonen waar hij op 23 maart 1826 belijdenis doet in de Nederlands Hervormde kerk. Marinus is er schipper en zijn vrouw wordt in akten aangeduid als schippersvrouw. Ze krijgen te Waarde elf kinderen: Abraham (1824), Hendrik (1825), Maria (1826), Maria (1829), Kornelis (1830), Jan (1831), Pieter (1834), Pieter 1839, Françina 1840 en Kornelia (1843).
Geertruida overlijdt in 1868 en Marinus op donderdag 25 november 1875, beiden te Waarde.

VEERSCHIPPER

Marinus verdient te Waarde zijn brood als schipper. Wellicht is hij degene die het overzetveer op Walsoorden of Kieldrecht bedient, dan wel een beurtvaartdienst onderhoudt op een Hollandse plaats. Deze verbindingen zijn, zo blijkt uit de administratie van de ambachtsheer van Waarde, ergens in de periode 1840-1860 opgeheven. Zijn zoons staan oorspronkelijk nog wel als schippersknecht (waarschijnlijk bij hun vader) te boek, maar moeten later hun bestaan elders zoeken.

 
 

DE ELF KINDEREN VAN
 MARINUS GRIEP EN GEERTRUID BLOK

 
 
Abraham Griep (1824-1891)
  Abraham Griep wordt op 4 september 1824 te Waarde geboren. Hij trouwt er op 30 augustus 1855 met Anna Kommejan, geboren op 30 augustus 1829 te Kruiningen als dochter van de arbeider Marinus Komejan en de arbeidster Maria Kok. Qua beroep staat Abraham beurtelings te boek als arbeider en schippersknecht. Ze wonen tot 1883 op Waarde waar ze zeven kinderen krijgen, en vertrekken dan naar Krabbendijke. Abraham overlijdt er op 24 december 1891 en zijn vrouw Anna op 22 december 1900.
 
 
Henderik Griep (1825)
  Henderik Griep wordt op 3 augustus 1825 te Waarde geboren: "wijk --- nummer 25, ten twee uren, in den nacht". Getuigen bij de aangifte zijn Jacob Lukasse, dijkgraaf en Jakob Zuiderland, schoolmeester. Hij overlijdt ruim een maand later, op 8 september 1825. De aangifte van overlijden geschiedt door Jakob Lukasse.
 
 
Maria Griep (1826-1827)
  Maria Griep wordt op 19 september 1826 te Waarde geboren, in: "wijk --- nummer 34, ten acht uren, in den morgen". Getuigen bij de aangifte zijn Jakob Lukasse, dijkgraaf en Jakob Zuiderland, schoolmeester. Maria overlijdt ruime een jaar later, op 4 november 1827 te Waarde. Aangifte van overlijden geschiedt door Jakob Lukasse.
 
 
Maria Griep (1829-1855)
  Maria Griep wordt op 12 februari 1829 te Waarde geboren, in: "wijk --- nummer 14, te negen uren, in den morgen". Getuigen bij de aangifte zijn Jakob Lucasse, dijkgraaf en Jakob Zuiderland, schoolmeester.
Maria overlijdt ongehuwd, 26 jaar oud, te Waarde op 5 november 1855. Bij haar overlijden wordt ze aangeduid als 'zonder beroep'.
 
 
Kornelis Griep (1830-1918)
  Kornelis Griep, wordt geboren op 27 januari 1830 te Waarde. Hij is schippersknecht en trouwt op 22 november 1860 te Waarde met Catharina van den Berge, geboren op 20 oktober 1828 als dochter van onderman/arbeider Jan van den Berge en dienstmeid/arbeidster Johanna Wilhelmina de Klerk.
Na een eerste levenloos geboren kind krijgen ze nog vier kinderen, waarvan er drie in de wieg overlijden. Kornelis overlijdt op 18 januari 1918 te Kruiningen en Katharina van den Berge op 26 juni 1916 te Waarde. Hun kinderen zijn:
  • Op 4 april 1861 wordt een levenloos kind geboren.
  • Jan Griep, geboren te Waarde op 7 oktober 1862.  Zie voor meer over hem en zijn nageslacht de pagina: Jan Griep (1862-1942).
  • Marinus Griep, geboren op 11 november 1865 te Waarde. Hij overlijdt na twee maanden op 19 januari 1866 te Waarde.
  • Johannes Griep, geboren op 23 februari 1868 te Waarde. Hij overlijdt er op 18 augustus 1868.
  • Geertruid Griep, geboren op 28 december 1870 te Waarde. Zij overlijdt er op 4 september 1871.
 
 
Jan Griep (1831-1901)
  Jan Griep wordt  op 21 december 1831 te Waarde geboren. Hij trouwt er op 2 december 1857 met Elisabeth Lambregts geboren op 12 januari 1828 te Waarde als dochter van de boerenknecht Lambregt Lambregts en "boeremeid" Jannetje Hector. Hij is schippersknecht. Het echtpaar woont te Waarde en krijgt vier kinderen.
Op 16 juli 1884
-- Jan is dan 52 jaar oud, weduwnaar en als grondwerker werkzaam te Rotterdam -- trouwt hij te Rotterdam met de weduwe Elisabeth Lambrechtse. Zij is 35 jaar oud en in Krabbendijke geboren als dochter van Tobias Lambrechtse en Maatje de Kok. Ze wonen te Rotterdam, waar hij te boek staat als stadswerker. Van 1886-1895 wonen ze Frederikstraat 6A (Crooswijk), daarna Crooswijkseweg 72. Daar overlijdt hij, op 69-jarige leeftijd, op 15 maart 1901. Zijn weduwe overlijdt te Rotterdam op 7 maart 1920.
Hun kinderen zijn:
  • Marinus Griep, geboren op 1 februari 1858 te Fort Bath. Verder is niets over hem bekend.
  • Jannetje Griep, geboren op 4 april 1859 te Waarde. Ze werkt als dienstbode en trouwt in 1885 te Rotterdam met de werkman Jan Verburg uit Krabbendijke. Ze krijgen drie kinderen: Willem Eliza (1888), Elizabeth Hendrika (1891) en Hendrik Jacob (1894). Als ze op 47-jarige leeftijd te Rotterdam overlijdt, op 23 september 1907, is hun adres Zwaerdecroonstraat 69.
  • Abraham Griep, geboren op 4 maart 1863 te Waarde. Abraham overlijdt er, ruim een jaar oud, op 5 april 1864.
  • Pieternella Griep, geboren op 11 juli 1865 te Waarde. Ze overlijdt er, binnen een maand, op 6 augustus 1865.
 
 
Kornelia Griep (1832)
  Kornelia Griep wordt op 21 november 1832 te Waarde geboren, in: "wijk --- nummer 14, ten vijf uren, in den morgen". Getuigen bij de aangifte zijn Adraan Dijl, bakker en Jakob Zuiderland, schoolmeester. Zij overlijdt 6 dagen later, op 27 november 1832 te Waarde. De aangifte van overlijden geschiedt door Adriaan Dijl, broodbakker.
 
 
Pieter Griep (1834)
  Pieter Griep wordt geboren op 3 september 1834 te Waarde, in: "wijk --- nummer 14, ten vijf uren, in den namiddag". Getuigen bij de aangifte zijn Adriaan Dijl, bakker en Jakob Zuiderland, schoolmeester. Hij overlijdt op 18 september 1834 te Waarde. De aangifte van overlijden geschiedt door Adriaan Dijl, bakker.
 
 
Pieter Griep (1839)
  Pieter Griep wordt geboren op 2 april 1839 te Waarde, in: "wijk --- nummer 28, des morgens, te vier ure". Getuigen bij de aangifte zijn Adriaan Dijl, broodbakker en Jan Rocus Koster, koopman. Pieter overlijdt op 1 augustus 1839 te Waarde. De aangifte geschiedt door Willem Staal, landman.
 
 
Françina Griep (1840-1847)
  Françina Griep wordt geboren op 28 april 1840 te Waarde, in: "wijk --- nummer 28, des middags, te drie ure". Getuigen bij de aangifte zijn Adriaan Dijl, broodbakker en Jan Rocus Koster, koopman. Francina overlijdt, 7 jaar oud, op 4 juni 1847 te Waarde.
 
 
Kornelia Griep (1843-1866)
  Kornelia Griep (ook Cornelia) wordt geboren op 21 december 1843 te Waarde. Zij overlijdt op 1 mei 1866, 22 jaar oud, te Yerseke. Haar beroep wordt opgegeven als dienstmeid. In de overlijdensakte schrijft men "Cornelia".
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan jan.griep@planet.nl !

Start --
Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
 Griep te Waarde en Krabbendijke -- Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke --
Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https://www.gryep.nl/Zeeland/Personen/Marinus1800-NL.html) is
voor het laatst gewijzigd op 29 november 2011 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.