Jan Adriaense Griep (1666-1726)
Vooralsnog de stamvader van de familie Griep uit Zeeland
 
 
 

Jan Adriaense Griep wordt op 8 september 1666 te Hoedekenskerke geboren. Nevenstaande vermelding, in de kantlijn van het doopboek van Hoedekenskerke, is door predikant Michiel Eversdijck waarschijnlijk later toegevoegd, toen Jan Griep belijdenis deed of in ondertrouw ging.

Waar zijn ouders woonden of vandaan kwamen is niet bekend. Evenmin weten we hun beroep of dat van Jan Adriaense. Wel doet het feit dat al hun nazaten schipper worden ook iets in die richting vermoeden.


Jan Adria(ense) Griep is op den 8 sept 1666 geboren maar hier in de gereform(eerde)k(er)ke niet gedoopt om dat sijn ouders paaps waren

 
 
  ZIJN OUDERS

Van die ouders is vooralsnog niets bekend, behalve dat de naam van zijn vader Adriaen was. Jan Griep zal dit tijdens het bijschrijven verteld hebben, waarna die naam bovenaan toegevoegd is. De ouders van Jan zullen op dat moment niet meer in leven zijn geweest, gezien het gebruik van de verleden tijd:
"..paaps waren".

Het is minder aannemelijk dat de ouders van Jan Adriaense inwoners van Hoedekenskerke waren. Michiel Eversdijck is van 1657 tot 1705 predikant van Hoedekenskerke geweest. Hij was al in functie voordat Jan geboren is, en had ze dan moeten kennen. Waar kwamen de ouders van Jan Adriaense Griep vandaan? Gelet op de schipperstraditie in de familie zijn ze mogelijk over het water naar Hoedekenskerke gekomen. Vanaf de overkant, uit Vlaanderen bijvoorbeeld? Dat zou hun katholiek zijn kunnen verklaren...

 
 
  "HAER ONEERLIJCK GEDRAEGEN"

Op 27 januari 1694 trouwt Jan Griep met Cornelia Abrahams (Verschure). Zij is op 29 januari 1673 te Hoedekenskerke gedoopt als dochter van Abraham Cornelisse Verschure en van Pieternella Cornelisse. Het huwelijk wordt echt op de valreep gesloten, want twee weken later wordt het eerste kind van Jan en Cornelia geboren. Dominee Eversdijck ziet in elk geval aanleiding de huwelijksinschrijving van het nodige kritische commentaar te voorzien:

"Jan Adriaensse Griep, met Cornelia Abrams, beijde van hier (dogh alsoo het notoor was, en genoeghsaem
consteerde, dat dese persoons haer oneerlijck gedraegen hadde, en dat dese bruit nu al een geruime tijt beswangert
was, en haast soude baeren, soo sijn deselvs niet aengeteijkent nogh afgekondight met de gewoonlijcken
eerlijcken titul van j.m. en j.d.) sijn ondertrout den 9 jan: 1694"

 
 
  KINDEREN

Van Jan en Cornelia worden te Hoedekenskerke zes kinderen gedoopt:
Ariaentje (februari 1694, jong overleden), Ariaen (december 1694), Cornelis (1695),
Abraham (1697), Pieternella (1699) en Adriaentje (1704).

 
 
  "IN SIJN DRONCKENSCHAP"

Op 19 januari 1712 kijkt Jan iets te diep in het glaasje. Hij beschuldigt "in syn dronckenschap" dorpsgenoot Pieter Almekinderen van diefstal. Hij herroept ten overstaande van de plaatselijke autoriteiten, baljuw en schepenen van Hoedekenskerke, zijn beschuldiging:

Nog ten dage als voren soo heeft Jan Griep comparerende voor ball. en schepenen ... 't geen hij tot laste
van Pr. Almekinderen had gesegt in syne dronckenschap op den 19 Januarij 1712.
Namelijk als dat hij Almekinderen synen tabak en ... hadde gestolen 't zelve te wederroepen en te
verklaren dat hij hem Almekinderen voorts erkent voor een eerlijk man.

 
 
  OVERLIJDEN

Volgens het lidmatenregister van Hoedekenskerke overlijdt Jan Adriaense op 1 oktober 1726, 60 jaar oud.
Hij overleeft zijn echtgenote daarmee ongeveer vier jaren. Cornelia Verschure is op 8 november 1722 overleden.

 

[De tekst hierboven is van Kees Griep te Kloetinge]

 
 

DE ZES KINDEREN VAN
JAN GRIEP EN CORNELIA VERSCHURE

 
 
Ariaentje Griep (1694-..)
  Ariaentje Griep wordt op 14 februari 1694 te Hoedekenskerke gedoopt. Doopgetuige is Adriaentje Paauw. Ariaentje moet jong zijn overleden, want een later kind krijgt wederom deze naam.
 
 
Ariaen Griep (1694-..)
  Ariaen Griep, wordt op 12 december 1694 te Hoedekenskerke gedoopt. In het doopboek is de doopdatum vermeld als geboortedatum. Verdere gegevens zijn niet te vinden in verband met het ontbreken van de andere kerkboeken van Hoedekenskerke over die periode.
 
 
Cornelis Griep (1695-..)
  Cornelis Griep wordt gedoopt op 27 november 1695 te Hoedekenskerke. In het doopboek wordt zijn doopdatum vermeld als geboortedatum. Verdere gegevens zijn niet te vinden in verband met het ontbreken van de andere kerkboeken van Hoedekenskerke over die periode.
 
 
Abraham Griep (1697-..)
  Abram Griep wordt op 21 juli 1697 te Hoedekenskerke gedoopt. Later wordt zijn naam veelal als Abraham genoteerd. Hij trouwt in 1727 met Johanna de Bats. Ze wonen te Hoedekenskerke; Abraham is er schipper van beroep en zijn vrouw winkelierster. Ze krijgen er zeven kinderen.
Abraham moet rond 1747-1748 overleden zijn. Zijn jongste zoon wordt eind 1746 geboren en in 1749 wordt Janna de Badt genoemd als weduwe. Zie voor meer over hem en zijn nageslacht:
Abraham Griep (1697-..).

 
 
Pieternella (1699-..)
  Pieternella Griep wordt op 22 november 1699 te Hoedekenskerke gedoopt. In het doopboek wordt de  doopdatum genoemd als geboortedatum. Op 27 maart 1722 doet ze er belijdenis in de Nederlands Hervormde Kerk. Ze trouwt op 27 september 1727 te Hoedekenskerke met Pieter Bonneau, geboren omstreeks 1700, een timmerman uit Belle in Vlaanderen (nu Bailleul in Noord-Frankrijk). Ze schenkt hem twee zoons,Johannes en Jacob,en twee dochters, Maria en Kornelia. In mei 1746 vertrekt ze, volgens het kerkboek, naar 's-Heer Abtskerke en op 22 Juni 1755 keert ze terug naar Hoedekenskerke. Zij overlijdt kort daarop, op 25 september 1755, op 55-jarige leeftijd.
 
 
Adriaentje (1704-..)
  Adriaentje Griep wordt gedoopt op 21september 1704 te Hoedekenskerke. In het dooprboek wordt de doopdatum vermeld als geboortedatum. Verdere gegevens zijn niet te vinden in verband met het ontbreken van de andere kerkboeken van Hoedekenskerke over die periode.
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep te Waarde en Krabbendijke -- Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke --
Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https://www.gryep.nl/Zeeland/Personen/JanAdr1666-NL.html) is samengesteld door
Kees Griep te Kloetinge. Voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2005 door
door Jan Griep te Katwijk aan Zee.