Jan Griep (1803-1857)
Schippersknecht uit Yerseke, stichter van een familietak op Wemeldinge
 
 
  Jan Griep wordt op 25 oktober 1803 te Yerseke geboren. Hij is het zevende  kind van Jan Griep en Maatje Jans Wiskerke.

Als hij in 1830 in het nabijgelegen Wemeldinge trouwt met Adriana Schouwenaar, en zich ook in die plaats vestigt, is dat de start van een aanwezigheid van Griep op Wemeldinge die meerdere generaties zal voortduren.

  HUWELIJK

Jan trouwt op 13 mei 1830 te Wemeldinge met Adriana Schouwenaar, aldaar geboren op maandag 12 juli 1802 als dochter van Geerhard Schouwenaar en Krina van de Schelde. Ze gaan er ook wonen en krijgen te Wemeldinge vijf kinderen: Jan (1831), Jan (1832), Geerard (1835), Maatje (1841) en Adriaan (1843).

SCHIPPERSKNECHT

Jan voorziet te Wemeldinge in zijn levensonderhoud als schippersknecht en arbeider.

OVERLIJDEN

Hij overlijdt te Wemeldinge op dinsdag 7 juli 1857 en zijn vrouw Adriana Schouwenaar bijna 5 jaar later, op 2 maart 1862, eveneens te Wemeldinge.

 
 

DE VIJF KINDEREN VAN
JAN GRIEP EN ADRIANA SCHOUWENAAR

 
 
Jan Griep (1831)
  Jan Griep wordt te Wemeldinge geboren op 12 maart 1831. Hij overlijdt er, vier maanden later, op 23 juli van dat jaar.
 
 

 

Jan Griep (1832-1845)
  Jan Griep wordt te Wemeldinge geboren op 16 augustus 1832. Hij overlijdt er, 12 jaar oud, op 24 april 1845.
 
 
Geerard Griep (1835-1861)
  Geerard Griep wordt 25 juli 1835 te Wemeldinge geboren. Hij trouwt er op 28 mei 1858 met de 21-jarige Jannetje Karstanje, aldaar geboren op 10 november 1836 als dochter van de kleermaker Adriaan Karstanje en Catharine van de Koeveringe. Ze krijgen er, voordat Geerard op zaterdag 19 april 1862 te Wemeldinge overlijdt, drie kinderen:
  • Jan (1859) leeft slechts elf weken.
  • Adriaan (1860-1922) trouwt met Cornelia Duivewaarde, is oesterkweker te Yerseke en krijgt vier kinderen.
  • Jan Griep (1861-1900) trouwt met Adriana Potter, is visserman te Yerseke en krijgt vier kinderen.

Zijn vrouw Jannetje hertrouwt op 6 april 1871 met Pieter Bosch. Zijn en haar kinderen spreken haar sindsdien met de roepnaam: 'moe Jannetje Bosch'. Ze overlijdt te Yerseke op zondag 7 januari 1917.

 
 
Maatje Griep (1840-1919)
  Maatje Griep, ofwel Maike volgens het doopboek van Wemeldinge, wordt geboren op 3 november 1840. Ze trouwt op 23 maart 1865 te Yerseke met de arbeider Johannis Oranje en krijgt een dochter, Adriana (foto links), en zoons Jan, Johannes en Gerard.
Op 29 juli 1865 worden Maatje Griep, haar man Johannes Oranje en haar schoonzuster Adriana Oranje, ieder veroordeeld tot een geldboete van tien gulden, subsidair een gevangenisstraf van drie dagen, omdat zij zich:
"gezamelijk en in gemeen overleg met een visschersvaartuig, aan beklaagde Johannes Oranje in eigendom toebehoorende, hebben bevonden in de Oosterschelde op de Yerse oesterbank, en aldaar op genoemde oesterbank eene partij kreukels hebben gezocht en geraapt en waarvan reeds eene zekere hoeveelheid in hun vaartuig was geladen". Zij ondergaat de straf in de strafgevangenis te Goes van 4 tot en met 7 april 1866. Bij die gelegenheid wordt ook haar signalement genoteerd: "lengte 1,53 Ell., aangezicht ovaal, voorhoofd laag, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, ogen blauw, kleur bleek, haar en wenkbrauwen blond. Bijzonderheden; zomersproetig".
Nadat in 1900 haar man is overleden heeft Maatje het niet breed. Zo ontvangt ze in de jaren 1907, 1908 en 1909 van de "Nieuwjaarscommissie" 1 kg. brood, 1 kg. spek en fl: 1,--. In 1909 emigreert ze, 67 jaar oud, met haar zoon Gerard en dochter Adriana en haar man mee naar Amerika. Ze reizen met de  Noordam vanuit Rotterdam naar New York en vandaar per trein naar Englewood (het tegenwoordige Chicago) in de staat Illinois. Het bevalt haar daar kennelijk niet, want in december 1910 wordt ze ingeschreven in Rilland-Bath als inwonend bij haar zoon Jan. Een jaar later vertrekt ze naar Yerseke waar ze bij haar zoon Johannes inwoont.
Ook in Yerseke is Maatje Oranje-Griep aangewezen op ondersteuning van de diaconie, maar dat gaat niet steeds van een leien dakje. Zo staat in oktober 1911 in de notulen te lezen:
Verg. Burg. Armbest: "Ten opzichte van de wed. Joh. Oranje, die een verzoek om ondersteuning heeft ingediend en op grond van haar zeer gering kerkbezoek de Diaconie der Herv. Gemeente andermaal besloot haar ondersteuning te weigeren, alhoewel zij feitelijk hoort bij de Diaconie, op grond van haar lidmaatschap van de Hervormde Gemeente, kan het Burgerlijk Armbestuur van Yerseke; aldus spreekt de vergadering zich uit, geene ondersteuning verlenen en zulks op grond van artikel 20 en 21 der Armenwet".
Een maand later wordt echter besloten haar op te nemen in het bejaardenhuis Vrederust, waar zij op 15 april 1919 op 79-jarige leeftijd overlijdt. Ze is begraven op de algemene begraafplaats Damstraat , perk III graf nr.226.

[Bovenstaande informatie is verstrekt door Joop Oranje, achterkleinzoon van Maatje Griep en Johannis Oranje]

 
 
Adriaan Griep (1843)
  Adriaan Griep wordt geboren op 4 oktober 1843 en overlijdt nog geen drie maanden oud op 28 december.
 
 

Deze pagina is samengesteld door Gerard Griep te Goes. Heeft U aanvullende gegevens? Laat het hem weten of stuur een mailtje aan jan.griep@planet.nl.

Start --  Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep te Waarde en Krabbendijke -- Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke --
Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https://www.gryep.nl/Zeeland/Personen/Jan 1803-NL.html) is
voor het laatst gewijzigd op 8 december 2005 door
Jan Griep te Katwijk aan Zee.