Jacob Griep (1798-1876)
Zoon van de Hansweertse veerschipper, wordt beurtschipper te Yerseke
 
 
  Jacob Griep wordt op dinsdag 1 mei 1798 op Hansweert geboren. Hij is de vierde van acht kinderen van de veerschipper van Hansweert op Walsoorden, Jacob Griep, en zijn vrouw Tannetje Snoep. Terwijl zijn broers de veerdienst van hun vader voortzetten, vertrekt Jacob bij zijn trouwen naar Yerseke om er beurtschipper te worden. Hij wordt er de stamvader van een omvangrijk nageslacht, waarvan een deel naar Middelburg, Rotterdam en Amerika vertrekt.
 
 
  HUWELIJK

Als Jacob Griep 31 jaar oud is trouwt hij op 7 mei 1829 te Yerseke met Apolonia Sinke. Zij is 21 jaar oud en dochter van Joos Sienke en Susanna van der Schrage. Het gezin vestigt zich te Yerseke waar Jacob beurtschipper op Rotterdam wordt. Zijn vrouw Apolonia is winkelierster en verkoopt de waren die haar man uit Rotterdam aanvoert.
Jacob en Apolonia krijgen tien kinderen: 
Jan (1829), Suzanna (1831), Tannetje (1832), Joos (1834), Suzanna (1835), Jacomina (1838), Cornelis (1839), Christina (1840), Pieter (1841) en Jan (1846). Jacob overlijdt te Yerseke op 9 april 1876 en zijn vrouw Apolonia op 9 juni 1882.

 
 
  BEURTSCHIPPER VAN YERSEKE OP ROTTERDAM

In 1816 worden de gilden, die eeuwenlang ook de binnenvaart reguleerden, opgeheven. De vaart wordt vrij; wel blijven de beurtschippers de enigen die geregelde diensten mogen onderhouden. In de beurtvaart van Zeeland op Dordrecht en Rotterdam wordt nog lang gezeild, met vooral kleine tjalken en klippers. De eerste motorisering vindt plaats na ruwweg 1905. De beurtvaart kent te Rotterdam een duidelijke ordening: afhankelijk van de bestemming ligt men aan de Gelderse Kade of in het Haringvliet. De Zeeuwse 'eilandenmannen' varen elke week, waarbij ze op woensdag terugkomen uit Rotterdam. Iedere haven in Zeeland had zijn beurtdienst en van de meer belangrijke plaatsen voeren dikwijls meerdere schippers. Vaak heeft de vrouw van de beurtschipper een winkeltje, waarin de door haar man aangevoerde waren worden verkocht.
 
 
  REDDINGSACTIE

In februari 1830 raakt collega-schipper Cornelis Griep en zijn knecht met hun vaartuig op de Westerschelde in het ijs bekneld. Diens zwager Jan van Zweeden organiseert een reddingsactie, door zijn ijsboot van Yerseke naar Hansweert over te brengen en hen samen met vijf andere schippers te hulp te schieten. Zes dagen worden tal van pogingen ondernomen hen te bereiken, en eindelijk lukt dit op 9 februari. Ook Jacob Griep is bij deze actie betrokken, alsmede Cornelis Sinke, Cornelis Anthonie Griep, Jacob Griep en Adriaan Griep uit Yerseke en Jan Griep uit Hansweert.

 
 

DE TIEN KINDEREN VAN
JACOB GRIEP EN APOLONIA SINKE

 
 
Jan Griep (1829-1831)
  Jan Griep wordt geboren op 29 december 1829, te Yerseke, "om vier uren, in den namiddag". Getuigen bij de aangifte zijn: Anthonij Konings, schoenmaker en Marinus Kanaar, particulier. Hij overlijdt op 6 maart 1831 eveneens te Yerseke, 14 maanden oud.
 
 
Suzanna Griep (1831)
  Suzanna Griep wordt geboren op 14 juni 1831 te Yerseke, in het huis "wijk --- nommer 116 te negen ure, in den morgen". Getuigen bij de aangifte zijn: Marinus Kanaar, particulier en Pieter Arie Kaan, kleermaker. Zij overlijdt op 5 september 1831 eveneens te Yerseke, twee maanden oud.
 
 
Tannetje Griep (1832-1851)
  Tannetje Griep wordt geboren op 27 september 1832 te Yerseke, in het huis "wijk --- nommer 117, te twee uren, in den morgen". Getuigen bij de aangifte zijn Marinus Kanaar, particulier en Marinus van de Vreede, veldwachter. Tannetjes vader wordt bij de aangifte genoemd als Jacob Jacobse Griep en tekent ook als J.J.Griep. Zij overlijdt op 18-jarige leeftijd, op 18 september 1851, eveneens te Yerseke. Zij staat dan te boek als particuliere.
 
 
Joos Griep (1834-1885)
  Joos Griep wordt geboren op 27 juli 1834 te Yerseke, in het huis "wijk --- nommer 116, ten vier uren, in den morgen". Hij trouwt op 2 maart 1860 te Kruiningen met Neeltje Stroosnijder, aldaar geboren op 13 september 1838 als dochter van Marinus Stroosnijder, arbeider en Pieternella de Hamer, arbeidster.  Volgens de akte is Joos schipper en Neeltje arbeidster. Zij krijgen zes kinderen.
Op 30-jarige leeftijd wordt hij door een ziekte getroffen, waaraan hij uiteindelijk op 51-jarige leeftijd zal overlijden, op 6 juli 1885 te Yerseke. In 1907 vertrekt zijn weduwe Neeltje Stroosnijder naar Amerika.

Hun kinderen zijn:

  • Apolonia Griep, op 3 april 1861 te Krabbendijke geboren en nog datzelfde jaar te Yerseke overleden.
  • Marinus Griep (1862-1929) emigreert in 1901 met zijn gezin naar Amerika en vestigt zich te Lodi, Bergen County, New Jersey.
  • Apolonia Griep, op 8 juli 1864 te Yerseke geboren. Ze trouwt er op 1 mei 1884 met de schipper Leunis van Liere uit Kruiningen, een zoon van de huurkoetsier Cornelis van Liere en de koopvrouw Adriana Kriekaard.Ze wonen te Yerseke, waar Leunis schipper is en Apolonia winkelierster. Leunis overlijdt in 1924 en Apolonia op 2 december 1949 te Goes.
  • Jacob Griep (1866-1954), schipper van beroep, trouwt met Johanna Houtman uit Vlake. In 1896 vertrekt het gezin naar Rotterdam. Daar werkt hij eerst als bootwerker, later is hij "koopman in visch". Ze hebben zeven kinderen.
  • Pieternella Griep wordt op 18 februari 1870 te Yerseke geboren. Ze trouwt er in 1890 met de schipper Jan Theodorus Magchielse, afkomstig van Tholen. Ze vertrekken in 1907 naar Grand Rapids, Michigan in Noord-Amerika.
  • Tannetje Griep wordt op 9 januari 1873 te Yerseke geboren. Ze trouwt er in 1891 met de arbeider Maarten Servaas uit ’s-Heer Arendskerke. Tannetje overlijdt op 9 september 1913 te Terneuzen.
 
 
Susanna Griep (1835-1907)
  Susanna Griep wordt geboren op 13 oktober 1835 te Yerseke, in het huis "wijk --- nommer 110, ten zes uren, in den avond". Ze trouwt op 22 oktober 1864 te Kapelle met de arbeider Hendrik Mallekote geboren te Kapelle op 11 januari 1841 als zoon van de boerenknecht DaniŽl Mallekote en de arbeidster Cornelia van Doorn. Suzanna overlijdt op 4 maart 1907 te Kapelle.
 
 
Jacomina Griep (1838-1902)
  Jacomina Griep wordt geboren op 27 juni 1838 te Yerseke, in het huis "wijk --- nommer 111, ten twee uren, in den nacht". Getuigen bij de aangifte zijn Jan van Zweden, schipper en Cornelis Anthonie, schippersknecht. Zij overlijdt, ongehuwd, eveneens te Yerseke op 25 december 1902.
 
 
Cornelis Griep (1839-1912)
  Cornelis Griep, schipper te Yerseke, trouwt in 1873 met Maria van den Bosch uit Waarde en krijgt twee kinderen.
Na haar dood hertrouwt hij in 1876 met de weduwe Jacoba Kopmels en krijgt met haar nog zeven kinderen.
In 1896
emigreert het hele gezin naar Amerika en vestigt zich te Lodi, Bergen County, New Jersey.
Zie voor meer over hem en zijn nakomelingen aldaar de pagina:
Cornelis Griep (1839-1912).
 
 
Christina Griep (1840-1842)
  Christina Griep wordt geboren op 25 oktober 1840 te Yerseke, in het huis "wijk --- nommer 106, des morgens te zes ure". Getuigen bij de aangifte zijn Jan Oostdijk, landbouwer en Pieter Kriekaard, kleermaker en winkelier. Zij overlijdt op 15 september 1842, twee jaar oud, te Yerseke.
 
 
Pieter Griep (1841-1921)
  Pieter Griep, geboren op 20 oktober 1841 te Yerseke, trouwt in 1872 te Kruiningen met Anthonina van den Boomgaard. Hij is schippersknecht en werkt bij de rivierpolitie te Yerseke. Zijn vrouw overlijdt in 1913 te Yerseke en hijzelf in 1921. Ze krijgen dertien kinderen.
Zie voor meer over hem en zijn nakomelingen de pagina:
Pieter Griep (1841-1921).
 
 
Jan Griep (1846-1927)
  Jan Griep, geboren op 13 juni 1846 te Yerseke, trouwt er in 1868 met Adriana Dankers uit Biezelinge en krijgt met haar elf kinderen. Hij is schipper van beroep. Na het overlijden van Adriana hertrouwt hij in 1883 te Yerseke met Cornelia Lavooij uit 's-Heer Arendskerke. Ze krijgen nog twee kinderen. Hij overlijdt op 12 januari 1927 te Yerseke.
Zie voor meer over hem en zijn nakomelingen de pagina:
Jan Griep (1846-1927).
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan j
an.griep@planet.nl !

Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep te Waarde en Krabbendijke -- Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke -- Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https://www.gryep.nl/Zeeland/Personen/Jacob1798-NL.html) is
voor het laatst gewijzigd op 1 december 2011 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.