Adriaan Griep (1802-1853)
Werkman, varensgezel en stamvader van een Noordhollandse familietak
 
 
  Adriaan Griep wordt in 1802 te Wemeldinge geboren als zoon van Abraham Griep en Helena Bijlo uit Yerseke. Hij  trouwt in 1835 te Kapelle met Helena de Lié, afkomstig uit Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Als werkman en varensgezel leidt hij een zwervend bestaan; zo wordt hun jongste kind geboren tijdens een kort verblijf te Katwijk aan den Rijn. Uiteindelijk strijken zijn nazaten neer in Noord-Holland: in Amsterdam, Edam, Blaricum, en Laren.
 
 
  HUWELIJK

Adriaan Griep trouwt in 1835 te Kapelle met Hélèna Françoise de Lié (ook wel Delie of Dilje), geboren op 12 december 1808 te Sluis in Zeeuws-Vlaanderen.

Bij de geboorte van hun dochter Lena (1836) wonen ze te Kapelle, als hun zoon Karel (1837) wordt geboren op Tholen en bij de geboorte van hun jongste zoon Abram (1841) blijkt het gezin in Katwijk aan den Rijn te vertoeven. Later wonen ze in Den Helder.

OVERLIJDEN

Adriaan Griep overlijdt te Den Helder op 6 september 1853 en zijn weduwe in 1892.

 
 

DE DRIE KINDEREN VAN
ADRIAAN GRIEP EN HELENA DE LIÉ

 
 
Lena Griep (1836-1928)
 

Lena Griep wordt geboren op 19 mei 1836 te Kapelle. Ze trouwt in 1858 te Den Helder met de timmerman Jan Bomhoff, geboren te Schagen als zoon van de timmerman Hermanus Bomhoff en Elisabeth Kistemaker. Ze krijgen tenminste acht kinderen. Lena overlijdt op 8 oktober 1928 te Den Helder.

[De familie Bomhof(f) wordt onderzocht door Bert Bomhof te Maarssen]

 
 
Karel Griep (1837-1926)
  Karel Griep wordt op 14 november 1837 op Tholen geboren. Hij is arbeider van beroep en woont te Zijpe en Den Helder. Hij trouwt op 19 december 1862 te Zijpe met Sijtje Ploeger, aldaar in 1838 geboren. Zijn vrouw overlijdt in 1915 en hijzelf op nieuwjaarsdag 1926.
 
 
Abram Griep (1841-1932)
  Abram Griep wordt op 12 juli 1841 te Katwijk geboren. In 1860, als hij vrijloot van militiedienst, woont hij in Den Helder en is er kok van beroep. Op 24 oktober 1867 trouwt hij er met Maria Dorothea van 't Hert. Abram is er dan rijkssloeproeier van beroep. Kort na de geboorte van hun eerste kind verhuist het gezin naar Millingen, waar Abram tot omstreeks 1875 waterschout is bij de douane. Tot 1890 wonen ze vervolgens te Edam. Ze krijgen in totaal negen kinderen: Adriaan (1868), Hendrik (1870), Karel (1871), Cornelia (1872), Hermanus Leonardus (1874), Elena Dorothea (1876), Elena Dorothea (1877), Elena (1880) en Anna Margaretha (1882). In 1890 verhuist het gezin naar Amsterdam. Ze wonen er tot 1892 aan de Haarlemmer Houttuinen 39 en daarna Buiten Brouwerstraat 8. In 1922 overlijdt zijn vrouw. Abram verhuist in 1926 nog naar de Huidekoperstraat 16, samen met zijn ongehuwde dochter Cornelia. Hij overlijdt op 6 november 1932 in het Wilhelmina Gasthuis.

 
 

DE VOLGENDE GENERATIES: HET NAGESLACHT VAN
ABRAM GRIEP EN MARIA DOROTHEA VAN 'T HERT

 
 
Adriaan Griep (1868-1936)
  Adriaan Griep wordt in 1868 te Den Helder geboren. Met zijn ouders verhuist hij achtereenvolgens mee naar Millingen en Edam. Hij neemt dienst als korporaal bij de militie. Na zijn diensttijd wordt hij agent van politie en rechercheur te Amsterdam. Hij trouwt op 5 november 1896 te Den Helder met de 23-jarige Elisabeth Bomhoff. Ze wonen aan de Wittenkade 76 te Amsterdam. Zijn vrouw Elisabeth overlijdt in 1932 en hijzelf op 31 mei 1936. Ze hebben een dochter:
 • Adriaantje Griep, geboren op 12 juli 1897 te Amsterdam. Ze trouwt op 28 oktober 1920 met Thomas Theodorus Gouw uit Amersfoort. Ze wonen te Amsterdam en krijgen vier kinderen.
 
 
Hendrik Griep (1870-1956)
  Hendrik Griep wordt op 1 april 1870 te Millingen geboren. Met zijn ouders verhuist hij mee naar Edam. Hij is letterzetter en later boekdrukker van beroep. Hij trouwt er op 15 juli 1894 met de 22-jarige Sijtje op 't Land. Ze wonen in de Gevangenpoortsteeg 2. Na haar overlijden in 1899 hertrouwt Hendrik op 2 september 1900 met de 26-jarige slagersdochter Hilletje Sanders. Ze krijgen te Edam een zoon. Vele jaren bekleedt hij functies in de typografenbond alsmede in het bestuur van de Vereniging Wijkverpleging Edam. Als hobby kweekt hij bolbegonia's. Zijn vrouw Hilletje overlijdt in 1934 en Hendrik zelf op 3 juni 1956, beide te Edam. Hun zoon is:
 • Abraham Griep (Bram), geboren te Edam op 16 oktober 1902. In 1918 behaalt hij het diploma Ambachtsschool en rond 1925 begint hij te Edam met een compagnon een garagebedrijf. Op 13 september 1928 trouwt hij te Broek in Waterland met Mietje Sonneveld en krijgt drie kinderen: Hilletje (1929), Catharina (1933) en Hendrik Herman (1940). Wegens het redden van een drenkeling ontvangt hij in 1931 de zilveren rijksmedaille voor menslievend hulpbetoon. Zijn vrouw overlijdt in 1985 en Bram Griep op 8 juli 1990 te Edam-Volendam.
 
 
Karel Griep (1871-1945)
  Karel Griep wordt op 9 juli 1871 te Millingen geboren. Met zijn ouders verhuist hij achtereenvolgens naar Edam en Amsterdam. Zijn beroep is drukker. Hij trouwt op 7 juli 1898 te Koog aan de Zaan met Aagje Leeuwerink, geboren in 1871 te Zaandam. Ze wonen aan de Limburg Stirumstraat 40-I en krijgen twee dochters. Aagje Leeuwerink overlijdt in 1914 te Amsterdam.
In 1915 hertrouwt Karel te Amsterdam met Pietertje den Bakker, geboren in 1878 te Brielle. Zij heeft ook twee kinderen en trekt met hen bij hem in. Later woont het gezin onder meer in de Begoniastraat 16, Spechtstraat 24 en het Monnikendammerplantsoen 20. Karel Griep overlijdt op 20 februari 1954 te Amsterdam. Zijn twee dochters zijn:
 • Elisabeth Griep, geboren op 9 februari 1900 te Amsterdam. In 1919 vertrekt ze naar Bloemendaal om er in het Provinciaal Ziekenhuis te gaan werken, en in 1921 naar Rotterdam naar het Bergweg Ziekenhuis. Ze trouwt in 1923 te Rotterdam met Teunis Johannis Marinus Reijnders, geboren in 1867 te Zwijndrecht. Ze krijgen een dochter en wonen te Rotterdam. Na 7 jaar overlijdt haar man. In 1939 hertrouwt zij te Rotterdam met Aart Teunissen, geboren in 1869 te Rotterdam. Deze overlijdt al in datzelfde jaar. In 1946 trouwt ze voor de derde maal, met de in 1895 te Lemsterland geboren Anne Feenstra. Elisabeth Griep overlijdt op 27 augustus 1960 te Rotterdam.
 • Dorothea Helena Anna Griep wordt op 24 juli 1903 te Amsterdam geboren. Ze overlijdt er, ruim 13 jaar oud, op 8 april 1917.
 
 
Cornelia Griep (1872-1955)
  Cornelia Griep wordt op 14 september 1872 te Pannerden geboren. Met haar ouders verhuist ze achtereenvolgens mee naar Edam en Amsterdam. In 1899 gaat ze het huis uit en werkt als dienstbode en kraamverzorgster in diverse plaatsen in het land, zoals Groningen (1899) en Bloemendaal (1905). Als haar vader weduwnaar is geworden en in 1926 naar de Huidekoperstraat 16 verhuist, woont zij bij hem en haar eveneens ongehuwde zuster Elena Dorothea in huis en blijft daar ook na zijn dood wonen. Ze overlijdt te Amsterdam op 16 maart 1955.
 
 
Hermanus Leonardus Griep (1874-1960)
  Hermanus Leonardus Griep wordt op 13 augustus 1874 te Pannerden geboren. Met zijn ouders verhuist achtereenvolgens mee naar Edam en Amsterdam. Zijn beroep is ketelmaker en knecht in een droogdok. Hij trouwt in 1899 te Amsterdam met Anna Hermina Tolk uit Edam. Ze gaan in Amsterdam wonen in de Kinkerstraat 79/driehoog-voor en krijgen er zeven kinderen. Later woont het gezin in de Sijsjesstraat 15/huis. Hermanus overlijdt op 21 september 1960 te Blaricum. Hun kinderen zijn:
 • Guurtje Griep wordt op 2 juli 1900 te Amsterdam geboren. In 1919 trouwt ze er met de magazijnbediende Jacobus Cornelis Ham uit Den Helder. Ze wonen in Hilversum, vervolgens op twee adressen in Bilthoven en tenslotte op de Noorderweg te Hilversum. Guurtje overlijdt te Amsterdam op 4 juni 1960.
 • Cornelia Griep wordt op 18 augustus 1901 te Amsterdam geboren. Enige tijd oefent ze het beroep uit van inzeepster. Ze trouwt in 1925 met Johannes de Vries uit Amsterdam. Deze overlijdt in 1974 en Cornelia op 21 december 1981, beiden te Amsterdam.
 • Abraham Griep wordt op 2 augustus 1902 te Amsterdam geboren. In 1927 trouwt hij te Anna Paulowna met Trijntje Krapman. Ze gaan wonen in de Tuinstraat 148, in de Amsterdamse Jordaan, en krijgen er in 1928 een dochter Anna Hermina. In 1929 verhuizen ze naar Amsterdam-Noord, Ranonkelkade 41. Bram is machinist bij de NS. In 1993 wordt zijn naam nog gememoreerd in een sfeerartikel in de Volkskrant over de NS-werkplaats Oostzaanstraat. Zijn vrouw overlijdt in 1982 en Abraham op 9 januari 1997, beiden te Amsterdam.
 • Anna Hermina Griep wordt op 3 mei 1905 te Amsterdam geboren. Ze trouwt er in 1927 met Frederik Bernardus Frehse. Deze overlijdt in 1982 te Emmen en Anna op 24 juni 1992 te Blaricum.
 • Helena Dorothea Griep wordt op 12 maart 1908 te Amsterdam geboren. Ze trouwt er in 1931 met Carl Friedrich Petermann. Helena overlijdt te Amsterdam op 30 augustus 1988.
 • Hermanus Leonardus Griep wordt op 17 juni 1910 te Amsterdam geboren. Hij trouwt er in 1942 met Frederika van der Sar. Ze wonen te Laren en hij heeft een juwelierszaak aan de Binnen Oranjestraat 5 te Amsterdam. Ze krijgen twee kinderen. Herman overlijdt op 28 november 1996 te Laren.
 • Adriaan Griep wordt op 20 januari 1917 te Amsterdam geboren. Zijn beroep is smid. Op 26 juni 1940 trouwt hij te Amsterdam met Maria Elisabeth Gorter. Ze hebben een zoon en een dochter. Zijn vrouw overlijdt op 6 januari 2004 te Oostzaan en hijzelf op 20 juli 2006.
 
 
Elena Dorothea Griep (1876)
  Elena Dorothea Griep wordt te Edam geboren op 22 april 1876, "in het huis staande op de Nieuwe Haven". Ze overlijdt binnen een half jaar.
 
 
Elena Dorothea Griep (1877-1968)
  Elena Dorothea Griep (Lena) wordt op 5 oktober 1877 te Edam geboren. Ze blijft, ongehuwd, bij haar ouders in huis wonen. Uiteindelijk woont ze, samen met haar eveneens ongehuwde zus Cornelia, in de Huidekoperstraat 16. Ze overlijdt te Amsterdam op 18 februari 1968.
 
 
Elena Griep (1880-1968)
  Elena Griep wordt te Edam geboren op 20 januari 1880. In 1902 gaat ze het huis uit en werkt als dienstbode, eerst in Hilversum en daarna op diverse adressen in Amsterdam: Keizersgracht 15 (1913), Keizersgracht 33 (1919), Planciusstraat 65 (1923), Planciusstraat 59 (1924) en Paletstraat 14 (sinds 1928). In 1966 verhuist ze naar het Oud-Katholiek Rusthuis voor Bejaarden, Mariahoek 16 te Utrecht. Daar overlijdt ze op 5 mei 1968.
 
 
Anna Margaretha Griep (1882-1928)
  Anna Margaretha Griep (Anne) wordt op 19 september 1882 te Edam geboren. In 1904 trouwt ze te Amsterdam met de lithograaf Hendrik Voordewind en vertrekt met hem naar Assendelft, Stationsweg 459b. Ze krijgen twee kinderen: Hendrik (1905) en Alida (1910). In 1914 verhuist het gezin naar Den Haag, Ampèrestraat 51. Anne overlijdt te Den Haag op 46-jarige leeftijd, op 31 oktober 1928.
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze Griepen uit Noord-Holland?
Stuur dan een mailtje aan
jan.griep@planet.nl.

Start --  Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep te Waarde en Krabbendijke -- Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke --
Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https:/www.gryep.nl/Zeeland/Personen/Adriaan1802-NL.html) is
voor het laatst gewijzigd op 5 januari 2012 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.