Adriaan Griep (1736-1792)
Veerschipper van Yersekendam op Gorishoek

 
 
  Adriaan Griep wordt op 27 januari 1736 te Hoedekenskerke gedoopt, waarschijnlijk op dezelfde dag dat hij geboren is. Hij is de derde zoon van de schipper Abraham Griep en zijn vrouw Johanna de Bats.  Hij trouwt en woont met zijn eerste vrouw te Ellewoutsdijk. Na haar overlijden hertrouwt hij en wordt in 1777 veerschipper te Yerseke. Dat is de start van een aanwezigheid van Griep op Yerseke die tot op heden voortduurt.  
 
 
 

HUWELIJK MET NEELTJE REMEIJN

Omstreeks 1759 trouwt Adriaan Griep met Neeltje Jansdochter Remeijn. Zij was in 1731 te Driewegen geboren. Ze gaan in Ellewoutsdijk wonen en krijgen er twee kinderen:  Abram en Jan (1763). Zijn vrouw Neeltje Remeijn moet omstreeks 1767 overleden zijn.

TWEEDE HUWELIJK

Na het overlijden van Neeltje hertrouwt Adriaan op 25 oktober 1768 te Baarland met Johanna Wissekerke, geboren te Heinkenszand. Ze gaan in Yerseke wonen en krijgen daar nog negen kinderen: Christina (1774), Cornelis en Jacob (1776), Cornelis (1777), Abraham (1779), Jacob (januari 1780), Paulus en Johannes (december 1780) en Joannis (1783).

DERDE HUWELIJK

Op 13 april 1786 trouwt Adriaan voor de derde maal, te Yerseke, met Catharina de Loose, weduwe van Willem Wolse van 's-Gravenpolder.

 
 
 

VEERSCHIPPER TE YERSEKENDAM

Uit de boeken van de Ambachtsheer van Yerseke blijkt, dat Adriaan Griep in 1777 pachter wordt van het veer op Gorishoek, als opvolger van Abraham Le Rooy. Dat veer is in die tijd onderdeel van de postverbinding tussen Zeeland en Holland. De postwagens rijden van Vlissingen via Middelburg en Goes naar Yersekendam. Na de oversteek over de Oosterschelde volgt verder vervoer over het eiland Tholen en door naar Rotterdam.
Adriaan onderhoudt de dienst met een veerschuit van het type hengst, de voorloper van de latere hoogaars. In 1785 krijgt hij bij de aanlegplaats te Yersekendam grond in erfpacht voor het bouwen van een veerhuis.

 
 
  OVERLIJDEN

Op  21 december 1792 vindt tijdens stormweer een ramp plaats. Het schip van Adriaan gaat, op weg naar Gorishoek, ten onder. Hijzelf en zijn twee zoons Jacob en Paulus, alsmede een bode van de Staten van Zeeland, verliezen daarbij het leven.

 
 

DE TWEE KINDEREN VAN
ADRIAAN GRIEP EN NEELTJE REMEIJN

 
 
Abram Griep
 

Abram Griep is het eerste kind van Adriaan Griep en Neeltje Janse Remeijn (ook wel Remijnsen) dat in Ellewoutsdijk wordt geboren. Hij is jong overleden.

 
 
Jan Griep (1763-1827)
 

Jan Griep wordt geboren op 11 januari 1763 te Ellewoutsdijk (in het doopboek wordt zijn naam  genoteerd als "Jan Adriaensz. Grijp"). Met zijn ouders verhuist hij in 1777 naar Yerseke. Jan Griep is schipper van beroep. In 1786 trouwt hij te Kattendijke met Cornelia Bustraan. Deze overlijdt een jaar later. In 1788 trouwt hij voor de tweede maal, met Maatje Jans Wiskerke, omstreeks 1768 te Kapelle geboren. Ze krijgen acht kinderen, wonen vanaf 1790 te Yerseke en tussen omstreeks 1805 tot 1809 te Woensdrecht en Ossendrecht. Zijn vrouw overlijdt te Yerseke op 10 juli 1825 en hijzelf op 21 november 1827.
Hun kinderen zijn:

 • Neeltje Griep (1788-1828) trouwt met de landarbeider Jan Minnaard en krijgt acht kinderen. Ze overlijdt op 40-jarige leeftijd.

 • Johanna Griep (1790-1859) trouwt met de arbeider Adriaan (de) Witte en vertrekt naar Kapelle.

 • Adriana Griep (1791-1816) krijgt, 23 jaar oud en ongehuwd, een zoon: Willem Griep (1815). Een jaar later overlijdt ze.

 • Adriaan Griep (1794-1858) is arbeider en trouwt met Anna van Noorden. Ze krijgen één zoon die slechts twee maanden leeft.

 • Pieter Griep (1796-1856) is arbeider en trouwt met Janna van Loo, die na een half jaar in het kraambed van hun eerste kind overlijdt. Pieter hertrouwt met Maatje Everse en krijgt met haar nog acht kinderen.

 • Pieternella Griep (1800-1821) trouwt met Cornelis Griep uit Hansweert. Ze overlijdt, 21 jaar oud, in het kraambed met haar tweede kind.

 • Jan Griep (1803-1857) trouwt met Adriana Schouwenaar en krijgt vijf kinderen. Hij werkt als schippersknecht te Wemeldinge en zijn gezin vestigt zich ook in die plaats.

 • Abraham Griep (1806-1811) overlijdt, 5 jaar oud, te Yerseke.

 
 

DE NEGEN KINDEREN VAN
ADRIAAN GRIEP EN JOHANNA WISSEKERKE

 
 
Christina Griep (1774-1853)
 

Christina Griep wordt op 22 mei 1774 te Ellewoutsdijk geboren. Ze trouwt op 30 januari 1793 te Yerseke met Jan Quinten van Sweeden, op 15 februari 1771 geboren te Schore als zoon van Quinten van Sweeden en Jacomina van Loo. Aangezien haar ouders dan al zijn overleden zijn het haar voogden Marinus Jacobs Wis(se)kerke en Cornelis Griep die toestemming voor het huwelijk verlenen. Het echtpaar krijgt zes kinderen: Jacomijna, Adriaan, Quinten, Jan, Quinten en Jacomijna.
In 1805 wordt haar man Jan van Sweeden pachter van het veer van Yersekendam op Gorishoek, dat tot 1792 door haar vader was geëxploiteerd. Jan van Sweeden overlijdt op 4 december 1824 te Yerseke, en laat daarbij de volgende vaartuigen na die voor de veerdienst in gebruik zijn: 1 hengst, 1 grote hoogaars, 1 ijsschouw, 1 roeiboot en 1 marktschuit of poonschuit met paviljoen. Daarna is hun zoon, eveneens Jan van Sweeden geheten, veerpachter. Deze doet in februari 1830 van zich spreken door een spectaculaire reddingsactie op de Westerschelde, waar schipper Cornelis Griep met zijn schip in het ijs bekneld is geraakt.
Christina trouwt voor de tweede maal op 9 november 1826 te Yerseke met de schoenmaker Marinus van de Vrede, geboren op 19 oktober 1795 te Yerseke als zoon van de landbouwer Jan van de Vrede en Jacomina Mieras. Christina overlijdt te Yerseke op 4 november 1853 en haar man Jan van de Vrede op 25 juni 1852.

 
 
Cornelis en Jacob Griep (1776)
 

De tweeling Cornelis Griep en Jacob Griep wordt op 26 september 1776 te Yerseke geboren. Ze zijn kennelijk jong overleden, want twee volgende kinderen krijgen opnieuw deze namen.

 
 
Cornelis Griep (1777-1838)
 

Cornelis Griep wordt op 5 december 1777 te Yerseke geboren. Hij trouwt Hij trouwt op 25 april 1798 te 's-Heerenhoek met Cornelia Ossewaarde, geboren op 20 oktober 1789 te 's-Heer Arendskerke als dochter van de arbeider Kornelis Antony Ossewaarde en de arbeidster Pieternella Marinusse de Groot.
Bij zijn huwelijk is hij schippersknecht en van 1799 tot 1811 wonen ze te Borssele. Later is hij veerschipper te Yersekendam. Hij beschikt daartoe over een 'grote overdekte hengst'.
Bij de
"Conscription Maritime" van 1811, als hij geschikt wordt bevonden als "matelot", staat hij te boek als schipper-eigenaar van een hengst. Hij overlijdt op 10 juli 1838, 60 jaar oud.
Hun kinderen zijn:

 • Johanna Griep (1798-1880) trouwt met de arbeider Pieter van Loo en vertrekt naar ’s-Heer Arendskerke.

 • Cornelis Anthonie Griep (1799-1852) trouwt met Hendrika Kosten uit Kapelle en krijgt drie kinderen: Cornelis Griep (1823-1849), Selia Griep (1824-1826) en Cornelia Griep (1828; trouwt met Cornelis Johannes van Houdt en emigreert naar Amerika). Cornelis Anthonie is "knegt, fungerent schipper" in dienst van zijn oom Jan van Zweden, pachter van het veer van Yersekendam op Gorishoek. In 1830 is ook hij betrokken bij de reddingsactie op de Westerschelde.

 • Adriaan Griep (1800-1818) overlijdt te Yerseke op 17-jarige leeftijd; hij is dan schippersknecht.
  Jacob Griep (1801-1822) overlijdt ook jong -- 21 jaar oud. Als zijn beroep staat "particulier" vermeld.

 • Pieternella Griep (1803-1834) trouwt met de arbeider Cornelis de Waard en vertrekt naar Biezelinge. Ze overlijdt er op 31 jarige leeftijd.

 • Christina Griep (1804-1839) trouwt met de boerenknecht Jan Glerum. Ze overlijdt, 35 jaar oud, te Yerseke.

 • Maria Griep (1806) tenslotte, wordt nog geen half jaar oud.

 
 
Abraham Griep (1779-1834)
 

Abraham Griep wordt op 1 januari 1779 te Yerseke geboren. Hij trouwt in 1799 te Kapelle met Helena Bijlo uit Kapelle, op 1 april 1779 te Kapelle gedoopt als dochter van Willem Bijlo en Marija Paas. Eerst wonen ze te Wemeldinge en in 1803 verhuizen ze naar Yerseke.
Bij de
"Conscription Maritime" van 1811 wordt Abraham ingelijfd als "matelot en service de son majesté". Hij is dan visser en schipper/eigenaar van een hoogaars. Later wordt hij genoteerd als schippersknecht en veerman. In 1828 verkoopt hij, aldus het archief van notaris van den Bussche te Kruiningen, het veerhuis op de Yersekendam. Hij overlijdt op 18 augustus 1834 te Yerseke. Zijn vrouw Helena blijkt in 1837, als haar jongste dochter trouwt, wegens krankzinnigheid in het verbeterhuis te Middelburg te vertoeven.
Hun kinderen zijn:

 • Adriaan Griep (1802-1853), geboren te Wemeldinge, is werkman en varensgezel en trouwt met Hélène Françoise de Lié uit Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Bij de geboorte van hun zoon Abram blijkt het gezin in Katwijk aan de Rijn te vertoeven. Daarna wonen ze in Den Helder, waar hij in 1853 overlijdt.

 • Marinis Griep, geboren op 17 oktober 1808 te Yerseke en op 23 oktober in de Gereformeerde Kerk gedoopt. Hij is jong overleden.

 • Maria Griep, geboren op 4 oktober 1812 te Yerseke, "à six heures du matin". Zij wordt aangegeven door Jan Griep "batelier 33 ans en absence du père Abraham Griep en service de son Majesté". Getuigen zijn: Alexander Lamb, "chirurgien et accucheur" en Albertus Verbeke, "aubergiste". Maria Griep overlijdt op 19 juli 1813, oud negen maanden en twee weken.

 • Willem Griep, geboren 22 maart 1816 te Yerseke, in het huis "wijk -- nommer 115, om tien uren, in den morgen". Getuigen bij de aangifte zijn: Alexander Lamb, chirurgijn en Cornelis Vermerris, herbergier. Hij is op 31 maart 1816 overleden, negen dagen oud.

 • Janna Griep wordt geboren op 28 augustus 1817 te Yerseke. Op 12 oktober 1837 trouwt ze te Krabbendijke met de arbeider Jacobus Jacobusse, die daar op 1 april 1806 was geboren als zoon van de arbeider Hendrik Jacobusse en de arbeidster Jacomina Leijs. Beiden zijn dan arbeider. Voordat Janna op 7 januari 1850, 32 jaar oud, te Krabbendijke overlijdt krijgt ze er zeven kinderen: Hendrik, Abraham, Hendrika, Jacomina, Helena, Adriana en Helena.

 
 
Jacob Griep (1780)
 

Jacob Griep, wordt geboren te Yerseke op 14 januari 1780 en op 23 januari gedoopt. Op 21 december 1792 verdrinkt Jacob, samen met zijn vader en zijn broer Paulus, onderweg met de veerschuit naar Gorishoek.

 
 
Johannes en Paulus Griep (1780-1792)
 

De tweeling Johannes Griep en Paulus Griep komt ter wereld te Yerseke op 23 december 1780. Twee dagen voor hun 12e verjaardag, op 21 december 1792, verdrinkt Paulus, samen met zijn vader en zijn broer Jacob, onderweg met de veerschuit naar Gorishoek. Ook een bode van de Staten van Zeeland komt bij die schipbreuk om het leven.

 
 
Joannis Griep (1783)
 

Joannis Griep, wordt geboren op 4 februari 1783 te Yerseke en op 9 februari gedoopt. Meer is over hem niet bekend.

 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep te Waarde en Krabbendijke -- Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke --
Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https://www.gryep.nl/Zeeland/Adriaan1736-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 7 augustus 2015 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.