Abraham Griep (1697- ..)
Schipper te Hoedekenskerke
 
 
 
 

Abraham Griep wordt gedoopt op 21 juli 1697 te Hoedekenskerke, als derde zoon van Jan Adriaensen Griep en van Cornelia Abrahamse Verschure. Hoewel zijn naam in het doopboek wordt genoteerd als Abram, wordt hij vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde, Abraham Cornelisse Verschure. Abraham wordt "ten doop geheft"door Adriaentje Paeuw, de vrouw van Abraham Verschure.

"Jan Adriaensse en Cornelia Abrams 't kint Abram. Getuige Marinus Cornelisse Verschure ten doop geheft door Adriaentje Paeuw." (doopinschrijving door de predikant van Hoedekenskerke, Michiel Eversdijk)

 
 
  HUWELIJK

Abraham gaat op 13 september 1727 te Hoedekenskerke in ondertrouw met Johanna de Bats. Johanna is dan 20 jaar oud, geboren op 18 februari 1707 en twee dagen later te Hoedekenskerke gedoopt als dochter van Cornelis de Bats en Machtelijntje van den Broek.

Uit de inschrijving uit het trouwboek van Hoedekenskerke blijkt dat het huwelijk pas op 3 november is gesloten, meer dan zes weken later. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat dorpsgenoot Mozes de Bood, als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Jacomina de Bood,
"van des selvs kerkelicke proclamatien en geboden met voorn. Johanna de Bads te zullen en willen verhinderen en stuiten, en het zelve ook als nu de facto heeft int werk gesteld en uitgevoert".
In reactie daarop eist Abraham voor het locale gerecht dat Mozes de Bood met goede argumenten komt, of, bij gebreke vandien, de stuiting van de geboden ongedaan gemaakt wordt en dat de Bood veroordeeld wordt tot de proceskosten. Dat laatste heeft waarschijnlijk plaatsgevonden, want het huwelijk is alsnog gesloten.

Abraham en Johanna krijgen, te Hoedekenskerke, acht kinderen: Cornelia (1727), Jan (1729), Kornelis (1730), Adriaan (1736), Cornelis (1737), Machelijntje (1739), Jannetje (1744) en Pieter (1746).

 
 

 

<
De Vate te Hoedekenskerke, zoals opgenomen in Bachiene's Vaderlandsche Geografie in 1791.
Deze tekening geeft  een goed beeld
van het dorp zoals het er in de tweede helft
 van de 18e eeuw uitzag.
Waarschijnlijk is het straatbeeld niet veel veranderd tussen de periode dat Abraham Griep de herberg rechts bezocht, en het moment dat deze tekening is vervaardigd.

   
 
  SCHIPPER EN WINKELIER TE HOEDEKENSKERKE

Op 26 maart 1732 leent Abraham Griep tegen een rente van 4 % een som van 66 ponden,13 schellingen en 4 groten Vlaams van de predikant van Hoedekenskerke, Rokus Lopse. Als borg stellen zich Rokus de Bads en Abram Steur. Mogelijk heeft Abraham het geld gebruikt voor de aankoop van een huis, of van een schip. De betreffende koopacte is echter niet teruggevonden.
Dat Abraham werkzaam is als schipper en winkelier blijkt uit de boedelrekening van Abram Steur(s), op 22 maart 1737 opgesteld. Een aantal posten op deze rekening luiden:
"betaalt Ab. Griep wegens Wilm de Raad met zijn schuit te halen etc 1--; Janna de Bads huisvrouw van Ab. Griep bet. van winkelwaar de 't haren huize gehaalt in 't leven van Ab. Steur met kennis 4-8-4; betaalt Ab. Griep van geleverde winkelw. per quit. 1-5-6."
Twee van zijn zoons zetten in ieder geval de schipperstraditie voort:
Adriaan verhuist rond 1776 naar de Yersekendam, en pacht daar het veer van van Yersekendam naar Gorishoek. Cornelis verhuist in 1770 naar Hansweert, en ook hij blijft varen. Van de andere twee zoons, die beiden na 1797 overlijden, is tot nu toe geen beroep bekend.

 
 
  OVERLIJDEN

Abraham moet rond 1747-1748 overleden zijn. Zijn jongste zoon wordt eind 1746 geboren en in 1749 wordt Janna de Badt genoemd als weduwe.
Zijn echtgenote overleeft hem geruime tijd. In 1772 wordt Johanna de Bats nog genoemd als doopgetuige bij haar kleindochter Johanna Sandijk. Ze is waarschijnlijk kort daarna, circa 66 jaar oud, overleden.

[De tekst hierboven is van Kees Griep te Kloetinge]

 
 

DE ACHT KINDEREN VAN
ABRAHAM GRIEP EN JOHANNA DE BATS

 
 
Cornelia Griep (1727-1753)
  Cornelia Griep,wordt op 13 december 1727 te Hoedekenskerke gedoopt. In het doopboek is de doopdatum vermeld als geboortedatum. Cornelia wordt:
"op heure belijdenis aangenomen,den 30 Maart 1749 "en "attestatie gegeven naar 's-Heerenhoek den 5 April 1751 ".  
Aldaar is ze ongehuwd overleden op 25 September 1753, vijfentwintig jaar oud.
 
 
Jan Griep (1729-..)
  Jan Griep wordt op 29 juli 1729 te Hoedekenskerke gedoopt. Ook bij hem is dat volgens het doopboek ook de geboortedatum. Zijn oom en tante Pieter Bonneau en Pieternella Griep zijn bij de doop getuigen.
Jan trouwt op 28 april 1754 te 's-Heer Abtskerke met Pieternella Jansze Vermeulen. Zij is op 9 april 1730 te Nisse gedoopt als dochter van Jan Vermeulen en Matie Puts. Ze wonen te Hoedekenskerke en krijgen er tien kinderen. Zie voor meer over hem en zijn nazaten de pagina: Jan Griep (1729-..).
 
 
Kornelis Griep (1730-..)
  Kornelis Griep, wordt op geboren op 25 december 1730 te Hoedekenskerke. Als hij op 31 december 1730 gedoopt wordt, zijn Kornelis de Bats en Machelijntje van den Broeke de getuigen. Kennelijk is hij niet oud geworden, want een later kind krijgt wederom deze voornaam.
 
 
Adriaan Griep (1736-1792)
  Adriaan wordt op 27 januari 1736 gedoopt. Hij is schipper van beroep. Omstreeks 1759 trouwt hij met Neeltje Remeijn en krijgt, wonend te Ellewoutsdijk, twee zoons. Na haar overlijden hertrouwt Adriaan in 1768 te Baarland met Johanna Wissekerke uit Heinkenszand. Ze gaan in Yerseke wonen waar hij het overzetveer van Yersekendam op Gorishoek gaat exploiteren.
In 1786 trouwt hij er voor de derde maal, met Catharina de Loose, weduwe van Willem Wolse van 's-Gravenpolder. Op 21 december 1792 vindt tijdens stormweer een ramp plaats waarbij het schip van Adriaan, op weg naar Gorishoek, ten onder gaat en hijzelf en twee van zijn zoons verdrinken.
Voor meer over hem: Adriaan Griep (1736-1792) en de pagina over <GRIEP OP YERSEKE>.
 
 
Kornelis Griep (1737-1797)
  Kornelis wordt op 2 september 1737 te Hoedekenskerke geboren en op 8 september 1737 gedoopt. Hij koopt er in 1762 een huis en trouwt het jaar erop met de weduwe Jacoba Steketee uit Borssele.  Zelf is hij dan al weduwnaar van haar zuster. Ze krijgen vier kinderen.
Rond 1770 verhuist het gezin naar Hansweert waar hij beurtschipper wordt van Kruiningen op Middelburg en later ook veerschipper op Walsoorden. In 1797, drie maanden na het overlijden van zijn vrouw, beneemt Kornelis zichzelf het leven door zich te verdrinken.
Voor meer over hem: Kornelis Griep (1737-1797) en de pagina over <GRIEP OP  HANSWEERT>.
 
 
Machelijntje Griep (1739-)
  Machelijntje Griep, wordt op 19 Augustus 1739 te Hoedekenskerke geboren. Op zondag 23 augustus 1739 wordt ze er in de Nederduits gereformeerde kerk gedoopt.
Ze trouwt op 18 augustus 1760 te Kruiningen met de weduwnaar Dingenis Jacobsz. Sandijk, geboren op 3 oktober 1723 te Kruiningen als zoon van Jacob Dignuszn Zandijk en Engel van Ankeren. Machelijntje heeft dan al twee voorkinderen. Ze krijgen, voor zijn overlijden op 27 juli 1774 te Kruiningen nog vijf kinderen. Machelijntje overlijdt op 23 december 1804 te Kruiningen.
 
 
Jannetje Griep (1744-..)
  Jannetje Griep wordt op 29 januari 1744 te Hoedekenskerke geboren en
"op eerste paasdag, synde den 26 Maart 1769 op hare seer wel gedane belydenis tot ledemaat aangenomen".
Ze trouwt er op 24 november 1773 met Pieter Jillisz Hoogerwerf, weduwnaar van Neeltje Pietersdochter Brands en geboren op 5 augustus 1736 te Baarland. Pieter Jillisz Hoogerwerf is de zoon van Jillis Hoogerwerf en Cornelia Pieters. Ze krijgen een dochter: Janna.
Jannetje Griep is na 1795 overleden; haar man overlijdt op 25 april 1781 te Hoedekenskerke.
 
 
Pieter Griep (1746-..)
  Pieter Griep, wordt op 27 november 1746 te Hoedekenskerke geboren. Bij zijn doop op 1 december 1746 wordt hij "geheft" door Cornelia Griep, wellicht zijn oudste zus. Verder is van hem alleen bekend dat hij op 5 april 1772 in de Nederlands Hervormde kerk te Hoedekenskerke belijdenis doet en er na 1797 overleden is.
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan jan.griep@planet.nl !


Start --
Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep te Waarde en Krabbendijke -- Griep op Hansweert --
Griep op Yerseke -- Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https://www.gryep.nl/Zeeland/Personen/Abraham1697-NL.html) is
voor het laatst gewijzigd op 19 november 2005 door door Jan Griep te Katwijk aan Zee.