GRIJP uit de Scheldestreek
Vanuit Gent naar Scheldewindeke, Sint-Lievens-Houtem en Sint-Marie-Latem

 
 
  Charles Grijp is een Grijp uit Vlaanderen. In 1664 wordt hij te Gent geboren, hij trouwt er met Judoca Pletsier en ze krijgen zes kinderen.
Een zoon van hem, Antoon (De) Grijp, gaat meer naar het zuiden in de Scheldestreek wonen. Daar woont nadien generaties lang een familie Grijp in plaatsen als Scheldewindeke, Sint-Lievens-Houtem en Sint-Marie-Latem.

 
 

  DE OUDSTE GENERATIES

 
 
  De gegevens over de oudste generatie van deze familietak zijn te vinden in de navolgende akte uit 1692. In deze akte wordt de nalatenschap verdeeld van ene Marie Grijp, weduwe van Jan Van Nockere.
    Compareerde voor mijne edele heeren schepenen van ghedeele der stad van Ghent in persoones Charles Grijp filius Guilland, hoir, presenterende in den derde staecke ten sterfhuyse van Marie Grijp, filius Guilland. Filia Guilland voorseyt, echtgenote van Jan Van Nockere, dezen wereld gepasseert op den 24e meye 1692.
Voorts Juffrouw Anna Grijp ende Sieur Loys van Heule gealieert Juffrouw Marie Grijp, beide kinderen van Jan Grijp, filius Guilland voorseyt en Juffrouw Barbara van Loo, weduwe van den selven Jan Grijp in de qualiteit van moeder ende vooghde over Jacobus Grijp, ook soone vanden voornoemde Jan, maekende onder hun drijen den tweeden derden staecke ten voorgeschreven sterfhuyse.
En ten leste Jan de Pape als huwe hebbende Janneken Grijp filia Guilland Guilianussoone voorseyt soo over hen als in de qualiteyt van naasten bestaanden vriend over Charles, Marie, Marie, Livine, ende Isabelle Grijp alle vier zijnde huysvrouwen broeder en zusters alsnog onderjarighe over dewelche ook is ghecompareerden voornoemden eersten comparant, saemen oock maechende onder hun vijfen den resterenden staecke ten voorschreven sterfhuyse van Marie Grijp.
  Uit de inhoud van deze akte vallen de volgende familierelaties te reconstrueren:

De vader van de overledene Marie Grijp, heet Guilland Grijp. Omdat deze al is overleden, wordt de nalatenschap in drie delen ('staecken') verdeeld, bestaande uit haar drie broers: Charles, Jan en Guilland Grijp. De laatste twee zijn ook al overleden, en dus komt hun erfenis toe aan hun kinderen.

De kinderen van Jan Grijp en Barbara van Loo zijn: Anna, Maria en Jacobus. Overigens is Jan op dat moment nog niet lang dood, want in 1690 tekende hij nog, samen met zijn vrouw, bij notaris Van Lodensteyn te Rotterdam een schuldbekentenis van ƒ 150,-.

De kinderen van Guilland Grijp (de jongere) zijn Charles Grijp en zijn vier zusters Janneke, Marie, Isabelle en Livine Grijp. Het is deze laatstgenoemde Charles Grijp die de stamvader wordt van de Grijp-tak die zich uiteindelijk in Sint-Lievens-Houten zal vestigen.

 
 

    DE STAMVADER

 
 
  Charles Grijp (1664-1720)

Charles Grijp (ook wel Carolus) wordt te Gent geboren in 1664 en gedoopt in de parochie van Sint Baafs. In 1695 trouwt hij met Judoca Pletsier. Getuigen bij het huwelijk zijn Mattheus Pletsier en Jacoba Sent. Zowel de familie Grijp als de familie Pletsier zijn in die tijd redelijk welgesteld.

Charles en Judoca krijgen zes kinderen: Isabella (1701; overlijdt in 1722), Antoon (1704), Maria Anna (1706), Joannes (1707), Georgius (1709) en wederom Maria Anna (1710). Zoon Antoon (zie hieronder) vertrekt als hij trouwt naar Scheldewindeke.

Charles zijn vrouw Judoca overlijdt in 1719 en hijzelf in 1720, beiden in Gent in de parochie van Sint Anna Kloosters.

 
 

  DE TWEEDE GENERATIE

 
 
  Antoon Grijp (1704-1775)

Antoon Grijp wordt in 1704 te Gent geboren als het tweede kind van Charles Grijp en Judoca Pletsier. Hij trouwt met Marie Boterbergh, geboren in 1700 te Sint-Lievens-Houtem.

Antoon en Marie wonen te Scheldewindeke en krijgen er 10 kinderen: Maria Catharina (1726), Rochus (1727), Adriaen Francies (1729), Judocus (1729), Livinus-Franciscus (1730), Guilelanus (1731), Johanna (1733), Rosius (1734), Petronella-Johanna (1736) en Carolus of Karel (1737). Op 5 april 1737, waarschijnlijk in het kraambed van haar laatste zoon, overlijdt zijn vrouw Marie op 36-jarige leeftijd.

Op 24 augustus van datzelfde jaar hertrouwt Antoon met Anne Marie Kielmoes. Samen krijgen ze nog drie kinderen: Angelina Joanna, Judoca (1743) en Josephus (1744).

Materieel gaat het Antoon en zijn gezin niet voor de wind: meestentijds leeft het in grote armoede. Het uiteindelijk 15 personen tellende gezin woont in een huisje, gehuurd van de Heren van Kamerrijk, slechts bestaande uit een keuken, een kamer, een kelderkamer en een schuur. Antoon overlijdt er in 1775.

Het is de oudste zoon Rochus De Grijp die uit Scheldewindeke zal vertrekken naar Sint-Lievens-Houtem.

 
 

DE DERDE GENERATIE

 
 
  Rochus (De) Grijp (1727-....)

Rochus De Grijp wordt in 1727 te Scheldewindeke geboren als het tweede kind van Antoon Grijp en Marie Boterbergh. Hij trouwt in 1760 te Sint-Lievens-Houtem met Maria Livina Deneve uit die plaats.

Ze gaan daar ook wonen en krijgen er negen kinderen: Anna Theresia (1761), Regina (1763), Regina (1764), Adriaen Francies (1767), Carolina (1768), Maria (1769), Benedictus (1770), Judocus (1771) en Maria Coleta (1774).

De stamlijn wordt hieronder vervolgd met de oudste zoon Adriaen Francies.

 
 

DE VIERDE GENERATIE

 
 
  Adriaen Francies Gryp (1767-1831)

Adriaen Francies Grijp wordt in 1767 in Sint-Lievens-Houtem geboren. Hij heeft een klein boerderijtje en oefent daarnaast het beroep uit van thuiswerkend textielarbeider.

Hij trouwt met Jeanne Van Wassenhove, maar deze overlijdt in het kraambed van hun eerste kind: Ferdinand Gryp. Deze wordt zelf slechts 5 jaar oud.

Francies trouwt daarna met de spinster Maria Petronille Quinteyn, geboren in 1785. Uit dit huwelijk spruiten nog zes kinderen voort: Theresia (1811), Charles-Louis (1813), Maria Constance (1815), Virginie en Henrica (1816) en Jean Baptiste (1820).

Waarschijnlijk is Adriaen Francies in die tijd een van de weinige geletterden te Sint-Lievens-Houtem, want hij treedt vaak op als getuige voor andere inwoners van de gemeente. Hiervoor haalt hij dan, zoals hiernaast te zien is, zijn schoonste handtekening uit zijn pennendoos.

De stamlijn wordt hieronder voortgezet met zijn zoon Jean Baptiste.

 
 

DE VIJFDE GENERATIE

 
 
  Jean Baptiste Gryp (1820-....)

Jean Baptiste Gryp (Tieste) wordt in 1820 in Sint-Lievens-Houtem geboren. Van beroep is hij werkman, maar hij zou ook een zaakje van verkoop van veevoeders hebben uitgebaat. De schrijfkunst is hij niet machtig, zo blijkt uit de akten van de burgerlijke stand: "... heeft verklaard niet te kunnen naamtekenen bij ongeleerdheid".

Hij trouwt met Maria Severia Abraham, geboren in 1827 te Bambrugge. Tieste en Severia krijgen elf kinderen:

 • Marie Constance, geboren in 1854 in Bostaele.
 • Maria wordt in 1856 te IJshoute geboren. Ze trouwt met F. De Leeuw en krijgt 7 kinderen.
 • Livinus Gryp wordt geboren in 1858. Hij trouwt en vertrekt naar Mariembourg.
 • Marie Theresia wordt geboren in 1860. Ze trouwt met F. Bauters en krijgt 9 kinderen.
 • Donaat-Brixius, geboren in 1862.
 • Marie Renilde wordt geboren in 1863. Ze trouwt met Juliaan Van der Spiegel en krijgt 13 kinderen.
 • Marie Leonie, geboren in 1865.
 • Rosalie, geboren in 1866.
 • Désiré Gryp wordt geboren in 1867. Hij trouwt in 1893 met Camilla Ceukeleir en krijgt 12 kinderen. Over hem en zijn gezin meer hieronder.
 • Vital Gryp, geboren in 1869.
 • Camiel Gryp, geboren in 1871.
 
 

DE ZESDE EN VOLGENDE GENERATIE

 
 
  Désiré Gryp (1867-....)

Désiré Gryp wordt in 1867 in IJshoute, in de gemeente Sint-Lievens-Houtem geboren. Het huisje waarin hij geboren wordt bestaat nog: het is het zogenaamde 'Pannekoekhuisje', een gelegenheid waar nu nog ijs en pannenkoeken verkocht worden tijdens de zomermaanden.

Désiré trouwt in 1893 met Camilla Ceukeleir uit Sint-Marie-Latem, geboren in 1872 als dochter van Petrus Franciscus Ceukeleir en Marie Sylvie De Waele. Het gezin komt er inwonen in het ouderlijk huis van Camilla, aan de Paulatemstraat en ze krijgen er 12 kinderen.

Voor zijn levensonderhoud houdt Désiré er een lapje grond op na, enkele koeien en een varken. In de winter doet hij de bietencampagne in Noord-Frankrijk, waar hij genoeg geld van meebrengt om weer het volgende seizoen te halen. Zomers baat hij met zijn zonen enige tijd een steenbakkerij uit, langs de Zwalmbeek te Munkzwalm en met zijn vele dochters thuis wordt er ook café gehouden. Op een gegeven moment zetten zijn vindingrijke zonen er zelfs een geheime stokerij op, maar dat leidt toch tot brokken...

Hun kinderen zijn:

 • Irma Maria wordt geboren op 3 september 1894. Ze trouwt met Prosper De Bock en krijgt twee kinderen.
 • Maria Palmyra (Polmir) wordt op 20 mei 1896 geboren. Zij trouwt met Eduardo Blondel, afkomstig uit Gallia in de Franse Pyreneeën, en krijgt vier kinderen.
 • Aurelia Rachel (Tselle) wordt op 3 maart 1898 geboren. Ze trouwt met Victor Larno en krijgt een zoon.
 • Isidoor Gilbert Gryp (Suber) wordt geboren op 10 december 1899. Hij trouwt met Marie De Vos en krijgt drie kinderen.
 • Cyrinus François Gryp (Soa) wordt op 19 maart 1902 geboren. Op 24-jarige leeftijd verongelukt hij in de steengroeven van Mesvin bij Bergen.
 • Joseph Constant Gryp (Steine) wordt op 16 maart 1904 geboren. Hij trouwt met Angele De Vos en krijgt drie kinderen.
 • Germain Maurice Gryp (Peet) wordt geboren op 29 augustus 1906. Hij trouwt met Marie Goessaert en krijgt drie kinderen.
 • Angele Alice wordt op 1 oktober 1908 geboren en overlijdt op 3-jarige leeftijd.
 • Valere Honore Gryp (Giellin) wordt op 3 oktober 1910 geboren. Hij trouwt met Magdalena Jurez en krijgt een dochter.
 • Clara Gabrielle Alice (Gabriel of Karline) wordt geboren op 21 januari 1913. Ze trouwt met Charles Van de Velde en krijgt vier kinderen.
 • Albert Casimir Gryp (Kleint) wordt op 23 mei 1915 geboren. Hij trouwt met Angele Destoop en krijgt vier kinderen.
 • Paula Elisabeth (Pola) wordt geboren op 4 juli 1918. Ze trouwt met Theophiel Ghijselinck en krijgt drie kinderen.
 
 

  (EEN OMVANGRIJK NAGESLACHT....

 
 

 
 

  MEER GEGEVENS..?

 
 

Bovenstaande gegevens zijn verstrekt door de helaas in 2006 overleden Rufin Grijp uit Brussel, zelf een telg uit deze familietak.

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie Grijp/Gryp of maakt U er zelf deel van uit? Stuur dan een mailtje aan jan.griep@planet.nl.

 
 

Naar: Start --  Grijp en Gryp uit Vlaanderen -- Griep/Grijp uit de Nederlanden --  Gryp uit Leiden en Amsterdam

Deze pagina (https://www.gryep.nl/Nederlanden/Scheldestreek-NL.html) is voor het laatst gewijzigd
op 9 november 2004 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee  > en wordt niet verder bijgehouden