Leendert Griep (1862-1922)
'Lindert mie de kiste', orgeldraaier te Kruiningen, en zijn nageslacht
 
 
  Leendert Griep wordt geboren op eerste kerstdag 1862 in de gemeente Kruiningen geboren, "in wijk B nummer 118 des voormiddags te half acht ure".

Hij is het eerste kind van de arbeider Adriaan Griep en zijn tweede vrouw Jannetje Nieuwenhuyze.
Van de zes kinderen van Adriaan Griep is hij de enige die tot volwassenheid opgroeit.

Leendert, orgeldraaier te Kruiningen, wordt 59 jaar oud.

 
 
  TROUWEN

Leendert trouwt op donderdag 16 augustus 1883 te Kruiningen met de dienstbode Janna Tolhoek. Zij is in 1864 te Bath geboren als dochter van de postloper Anthonie Tolhoek en Maria van den Bosch.
Janna had ruim een jaar eerder al een dochtertje gekregen; Maria Tolhoek (1881). Bij hun huwelijk erkent Leendert het kind en gaat ze
Maria Griep heten.
Ze krijgen daarna nog 14 kinderen:
Janetje (1884), Anthonie (1886), Lena (1887), Adriana (1888), Jacomina (1890), Adriaan (1891), Bastina (1894), Johannes (1895), Leendert (1897), Johanna (1899), Tannetje (1900), Jacobus (1903), Helena (1904) en Hendrik (1906).

Janna Tolhoek omstreeks 1920

 
 
  EERSTE LEURDER, LATER ORGELDRAAIER VAN BEROEP

In de huwelijksakte wordt Leendert zijn beroep nog aangegeven als leurder. Later is hij steeds orgeldraaier te Kruiningen. Als zodanig draagt hij de bijnaam Lindert mie de kiste (=met de orgelkist). Het gezin verhuist in 1898 naar Middelburg, en woont daar in de Kuiperspoort. Leendert overlijdt er op vrijdag 3 februari 1922, en zijn vrouw Janna Tolhoek in 1935.

 
 

DE VIJFTIEN KINDEREN VAN
LEENDERT GRIEP EN JANNA TOLHOEK

 
 
Maria Griep (1881-1957)
  Maria Griep wordt op maandag 19 december 1881 te Kruiningen geboren als Maria Tolhoek, maar later door Leendert Griep erkend. In 1898 verhuist ze met haar ouders mee naar Middelburg. In de periode 1914-1918 werkt ze op een aantal adressen in Den Haag. Ze trouwt op woensdag 6 maart 1918 te Den Haag met de tuinder Franciscus Johannes Maes, geboren in 1893 te Den Haag. Ze wonen in Heemstede en vanaf 1927 in Haarlem: Oosterhoutlaan 17. Maria Griep overlijdt te Haarlem op woensdag 13 februari 1957.
 
 
Janetje Griep (1884-1946)
 


(
klik op de afbeelding)

[Het trouwboekje werd beschikbaar gesteld door William Outermans uit Oud-Beijerland, een kleinzoon van Janetje Griep. Ook kleindochter Ria van Dam gaf informatie door]

  Janetje Griep wordt op woensdag 2 juli 1884 te Kruiningen geboren. In 1898 verhuist ze met haar ouders mee naar Middelburg, waar ze op woensdag 27 mei 1903 trouwt met de wisselwachter William Jacques Outermans, geboren in 1881 te Dordrecht (zie hun foto's en het trouwboekje hierboven).
Ze krijgen acht kinderen: Adriana Johanna (Jaantje; 1902), Leendert (1903; leeft slechts vier maanden), Anna (1905),  Maria (1906; leeft slechts vijf maanden), Elizabeth (Bets; 1907), Maria (1910), William Jacques (Wim; 1916) en Janetje (Jans; 1920).
Het gezin verhuist in 1913 naar Rotterdam en woont daar in een loods nabij station IJsselmonde aan de Oost Varkenoordseweg 352. Later staat haar man te boek als roomijsfabrikant. Naar verluidt reden er in de jaren '30 heel wat ijswagens van hem door Rotterdam en omgeving. Janetje overlijdt te Rotterdam op woensdag 6 maart 1946, en haar man in 1951.
 
 
Anthonie Griep (1886-1940)
  Anthonie Griep (Toon) wordt op 13 maart 1886 te Kruiningen geboren. Hij werkt als  sjouwerman en los werkman. Op 3 augustus 1906 trouwt hij met Elizabeth Outermans. Negen dagen later overlijdt ze in het kraambed van haar zoon Leendert. Op 31 juli 1908 hertrouwt hij te Middelburg met zijn schoonzuster Adriana Johanna Outermans. Zijn beroep is dan stoker. Ze krijgen negen kinderen. In 1922 overlijdt zijn vrouw, in het kraambed van hun tiende kind, dat dood geboren wordt. Tien jaar later, op 5 oktober 1932, trouwt hij voor de derde maal, met de weduwe Anna Maria Nederhand uit Middelburg. Ze krijgen in 1937 nog een dochter. Hij woont dan te Middelburg en werkt bij de gemeente als straatveger. Op 7 februari 1940 overlijdt hij er.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht de pagina: Anthonie Griep (1886-1940)
 
 
Lena Griep (1887)
  Lena Griep wordt op maandag 9 mei 1887 te Kruiningen geboren als helft van een tweeling. Haar zusje is bij geboorte levenloos, en zijzelf leeft slechts 9 dagen. Ze overlijdt op woensdag 18 mei 1887.
 
 
Adriana Griep (1888-1916)
  Adriana Griep wordt op donderdag 17 mei 1888 te Kruiningen geboren. In 1898 verhuist ze met haar ouders mee naar Middelburg.
Op vrijdag 12 januari 1906 trouwt ze te Middelburg met Jacobus Cornelis Outermans, geboren in 1880 te Dordrecht, die bij die gelegenheid het een halfjaar daarvoor geboren dochtertje erkent. Als zijn beroep wordt achtereenvolgens genoteerd: muzikant, ketellapper en blikslager.
Ze krijgen, te Middelburg, nog vier kinderen: Leonardus (1907), William (1909), Maatje Elizabeth (1911) en Maatje (1916), alvorens ze er op 29 juli 1916 overlijdt. Haar man trouwt in 1918 met haar zuster Johanna.
 
 
Jacomina Griep (1890-1966)
  Jacomina Griep (Mina) wordt op donderdag 10 april 1890 te Kruiningen geboren. In 1898 verhuist ze met haar ouders mee naar Middelburg. Ongehuwd krijgt ze er, in 1909 en 1910, twee kinderen.
In 1911 trouwt ze te Middelburg met de presser Pieter Jacobus Willems. De beide kinderen worden daarbij geŽcht. Ze wonen dan Klein Vlaanderen 83 te Middelburg en krijgen nog acht kinderen: Leendert (1911), Wilhelmina Francisca (1912), Janna (1913), Lambertus (1914), Maria (1916), Maria Pieternella (1920), Alida (1921) en Cornelius Fredericus (1923). Haar man Pieter overlijdt op 19 april 1932 te Middelburg.
Op 23 april 1947 hertrouwt Jacomina te Wissenkerke met Cornelis van den Band uit die plaats. Deze overlijdt op 4 januari 1963 te Middelburg en Jacomina op 23 februari 1966 te Goes.
 
 
Adriaan Griep (1891-1945)
  Adriaan Griep wordt op zaterdag 26 november 1891 te Kruiningen geboren. In 1898 verhuist hij met zijn ouders mee naar Middelburg. Hij is werkzaam als varensgezel. Op 2 februari 1912 wordt hij door de rechtbank te Middelburg veroordeeld tot een maand gevangenisstraf, wegens diefstal van een rijwiel. Nadien neemt hij dienst bij het KNIL. In IndiŽ dient hij als soldaat-kapper bij de infanterie.
Hij trouwt er met een inlandse vrouw, Djaenzie genaamd, en krijgt een dochter. Adriaan overlijdt op maandag 4 juni 1945 in het Jappenkamp Tjimahi nabij Bandung en ligt begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah, nabij Bandung in IndonesiŽ (
zie foto rechts).
Zijn dochter:
  • Helena Griep wordt op 11 april 1924 te Soerabaja in Nederlandsch IndiŽ geboren als dochter van Adriaan Griep en zijn vrouw Djaenzie. Na de oorlog woont Helena Griep in Ermelo in blindeninstituut Sonneheerdt. Ze werkt er als weefster, en later ook als receptioniste van het instituut. Ze overlijdt op 24 juli 1984 te Ermelo en wordt er begraven op de gemeentelijke begraafplaats, in een aparte rij graven van Sonneheerdt-bewoners.
 
 
Bastina Griep (1894-1962)
  Bastina Griep (Stiene) wordt op maandag 5 februari 1894 te Kruiningen geboren. In 1898 verhuist ze met haar ouders mee naar Middelburg.
Ze trouwt op vrijdag 4 maart 1910 te Middelburg met de varensgezel, later scharenslijper, Camillus de Munter. Samen krijgen ze negen kinderen: Charles, Leendert, Anna, Cisca,  Jo, Miel, Kees, Adriaan en Bastina Sommigen van hen groeien op in een gesticht in Maastricht.

< Bastina Griep

---

>
Camiel de Munter
en zijn scharensliepkar.
Deze kar is
thans te Veere 
te bewonderen, in
de 'Struise Kelder'

Uit een relatie met Polydore Annaert uit Moerbeke (BelgiŽ) raakt Bastina rond 1930 in verwachting van haar jongste kind, Sjef. In 1931 wordt het huwelijk met Camiel ontbonden en op woensdag 3 augustus 1932 trouwt Bastina te Rotterdam met hem. Ze wonen eerst in Rotterdam bij zus Janetje aan de Oost Varkenoordseweg, en gaan later in Moerbeke wonen. Polydore overlijdt in 1953 te Gent. Bastina overlijdt op maandag 16 april 1962 te Terneuzen.

[Foto's en informatie zijn verschaft door Rony Deschepper uit BelgiŽ, een achterkleinzoon van Bastina en Camillus]

 
 
Johannes Griep (1895-1971)
  Johannes Griep (Wannes) wordt op zaterdag 28 december 1895 te Kruiningen geboren. In 1898 verhuist hij met zijn ouders mee naar Middelburg.
Hij treedt als orgeldraaier in de voetsporen van zijn vader. Hij leidt als zodanig een zwervend bestaan en is in vele plaatsen een bekende en markante verschijning.
(
klik op de foto rechts >).
Tussen 1937 en 1950 woont hij op 15 adressen in plaatsen als Rotterdam, Middelburg, Norg, Meppel, Steenwijkerwold, Zwolle en Terneuzen. Als met het klimmen der jaren het orgeltje te zwaar wordt, reist hij rond met een transistorradio in zijn kar.
Hij overlijdt, ongehuwd, op vrijdag 3 september 1971 in huize In de Luwte te Baarn.
 
 
Leendert (1897-1944)
  Leendert (Leen) wordt op donderdag 25 maart 1897 in de gemeente Kruiningen geboren. Hij verdient zijn brood als los werkman, opperman en stoker op de Rijnvaart. Ook maakt hij begin 1924 enkele overtochten naar New York, als trimmer op schepen van de Holland America Lijn.
Op woensdag 9 juli 1924 trouwt hij te Rotterdam met Adriana Visser (Jaan) uit Dordrecht. Dit huwelijk, waaruit drie kinderen worden geboren, eindigt in 1931 te Rotterdam in een echtscheiding.
Leendert woont te Rotterdam aan de Goudscheweg 6a en de Crooswijkscheweg 149, en overlijdt er, 47 jaar oud, op zondag 18 juni 1944.
Hun kinderen:
  • Janna Griep (Janetje), geboren op 24 december 1924 te Rotterdam. Ze trouwt er in 1947 met Ruth van der Woude en krijgt een dochter. Haar man overlijdt te Rotterdam in 1993 en zijzelf op 30 maart 1996.
  • Leendert Griep (Leen), geboren op 18 juli 1929 te Rotterdam. Zijn beroep is achtereenvolgens: bediende, sjouwer, matroos op de grote vaart, havenarbeider en fabrieksarbeider. Hij trouwt in 1952 te Rotterdam met Jacoba Boonstoppel (Co) uit Capelle aan de IJssel en krijgt vier kinderen. Ze wonen achtereenvolgens in Rotterdam, Vlaardingen, Apeldoorn en Eerbeek, waar Leendert op een papierfabriek werkt. In 1973 volgt een echtscheiding, en Leendert hertrouwt op 15 april 1976 te Brummen met Hannelore Hildegard Heim uit LŁneburg (Dld). Hij overlijdt op 24 september 1989 te Harderwijk.
  • Meeuwis Jacobus Griep wordt te Rotterdam geboren op 17 maart 1931. Hij overlijdt er, 10 maanden oud, op 22 januari 1932.
 
 
Johanna Griep (1899-1977)
  Johanna Griep wordt op woensdag 1 februari 1899 te Middelburg geboren.
Ze trouwt op vrijdag 19 april 1918 met de weduwnaar van haar zuster Adriana, de blikslager Jacobus Cornelis Outermans, die bij die gelegenheid haar een jaar tevoren geboren dochtertje erkent. Voor het huwen van een familielid krijgt zij daarbij koninklijke dispensatie. Ze krijgen daarna nog vijf kinderen.
Na de dood van Jacobus, in 1939, hertrouwt ze op woensdag 2 september 1942 met Leonardus Cornelis Buys uit Dordrecht. Ze wonen aan de Langevieleweg 45 te Middelburg. Hun woning wordt bij het bombardement van Middelburg zwaar beschadigd en moet worden herbouwd.
Haar man overlijdt in 1960 te Middelburg en Johanna Griep op woensdag 18 mei 1977 te Valkenisse.
 
 
Tannetje Griep (1900-1979)
  Tannetje Griep wordt op maandag 25 juni 1900 te Middelburg geboren.
Ongehuwd krijgt ze drie kinderen: Leendert Griep in 1918 te Middelburg, nog een Leendert in 1921 te Utrecht en in 1924 Hendrikus Griep in het moedertehuis van het Leger des Heils in Rotterdam. De twee kinderen worden door haar moeder opgevoed.
Op donderdag 16 september 1925 trouwt ze te Middelburg met de opperman Andries de Nood, die haar kinderen erkent. Na eerst in Middelburg gewoond te hebben, verblijven ze de eerste jaren na de oorlog in Staphorst, Wijhe en Hardenberg. Na 1947 volgen weer een groot aantal adressen in Middelburg, waartussen twee jaar in Kloetinge.
Andries overlijdt in 1976 en Tannetje op vrijdag 12 oktober 1979, beiden te Middelburg..
 
 
Jacobus Griep (1903)
  Jacobus Griep wordt op maandag 12 januari 1903 te Middelburg geboren. Hij leeft slechts een half jaar, en overlijdt op vrijdag 31 juli 1903.
 
 
Helena Griep (1904-1962)
  Helena Griep (Lena) wordt op zaterdag 5 maart 1904 te Middelburg geboren.
Ze trouwt er op woensdag 2 februari 1927 met Willem George Frederik Dunnes uit Middelburg en krijgt een zoon. Ze wonen te Middelburg aan de Hoogstraat en de Eigenhaardstraat.
Helena overlijdt te Middelburg op dinsdag 20 februari 1962. Haar man in 1986 in Huize Sint-Willibrord te Middelburg.
 
 
Hendrik Griep (1906)
  Hendrik Griep wordt op donderdag 25 januari 1906 te Middelburg geboren. Hij leeft iets meer dan anderhalf jaar en overlijdt op zondag 8 september 1907.
 
 

Nieuw:  Nu ook in boekvorm..!

 
 
 

De geschiedenis van de familie Griep is nu ook in boekvorm verschenen. In vijf boekjes wordt elke familietak apart beschreven. Leendert en zijn gezin staan in deel-III.
De boekjes zijn via mij te bestellen. 

 

 

 

 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonsnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke -- Griep op Waarde en Krabbendijke --  Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (https://www.gryep.nl/Hansweert/Personen/Leendert1862-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2021 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.