Kornelis Griep (1737-1797)
Schipper te Hoedekenskerke en vanaf 1770 te Hansweert

 
 
  Kornelis Griep wordt op maandag 2 september 1737 te Hoedekenskerke geboren. Hij is de derde zoon van de schipper Abraham Griep en zijn vrouw Johanna de Bats. Als Kornelis 6 dagen later in de Nederlands Hervormde kerk van Hoedekenskerke wordt gedoopt, zijn zijn grootvader en naamgever Cornelis de Bats en grootmoeder Machelijntje van den Broeke de getuigen.
 
 
 

HET HUIS VAN PAULUS GYDON

Cornelis vestigt zich eerst in Hoedekenskerke, trouwt met Johanna Steketee en koopt in 1762 "'t huys van Paulus Gydon".
De levering van het pand vindt plaats op 23 april, en om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen sluit Cornelis een lening af voor 16 ponden Vlaams. Het geld wordt beschikbaar gesteld door Jacob Wilhelm Benselen, de baljuw van Hoedekenskerke, Pieter Haverhoek en Maarten van de Guchte, tegen een rente van vier procent per jaar. Als hypotheek dient het woonhuis van Cornelis Griep, en uit de beschrijving kunnen we opmaken waar zijn woning heeft gestaan:
"zijn woonhuis staende alhier in de kerkstraete b.d.g. oost den achterweg, z. de schoole, w. de straete & n. Anthoni van d'Gugte"
(b.d.g. = binnen deze gemerken).
Hiernaast de kadastrale kaart van Hoedekenskerke uit 1830. Het huis van Cornelis Griep zal tussen de beide aangeduide straten in gelegen hebben.

  < De Kerkstraat te Hoedekenskerke,
met op de achtergrond de Nederlands
Hervormde kerk. Een van de huisjes aan de linkerzijde is dat van Cornelis Griep.

---

[potloodtekening toegeschreven aan
Gardenier Visscher, 18e eeuw
]

 
 
  TWEEDE HUWELIJK

Als Cornelis Griep 25 jaar oud is gaat hij, op 11 juni 1763 te Hoedekenskerke, in ondertrouw met de 8 jaar oudere Jacoba Steketee. Jacoba is weduwe van Leendert Janse Pikkaard en zeer waarschijnlijk de zuster van zijn eerste vrouw Johanna. Ze is afkomstig van Borssele, alwaar ze op 15 april 1730 is gedoopt als dochter van Jan Steketee, schepen en armmeester te Borssele, en van Maria Vermet. Ze komt op 21 december 1756 met attestatie van Borssele naar Hoedekenskerke.
Cornelis en Jacoba treden op 30 juni 1763 in de Nederlands Hervormde Kerk van Hoedekenskerke in het huwelijk. Ze laten te Hoedekenskerke drie kinderen dopen:
Abraham (1764), Marinus (1765) en Janus (1769).

 
 
  NAAR HANSWEERT

Op 17 maart 1770 vertrekt het gezin, met een attestatie van dominee Abraham Lankhorst, naar Kruiningen. Ze gaan in Hansweert wonen.

In 1770 wordt zijn naam er genoemd als hij onderhoudswerk aan de dijk aanneemt, en hiervoor £ 40-8-0 ontvangt. In de jaren daarna komt zijn naam steeds voor in de rekeningen, zoals voor 't maken en onderhouden van "schaftaarde en matwerk op den hoogendam en bij de sluijs", voor "gedane diensten met zijn vaartuig in het vletten, geleverde teer en gedane arbeijd, alsmede een jaar zeedijk effenen" en soms ook "het varen van stroo". Vanaf 1786 is hij tevens sluiswachter en op enig moment is hij ook Jan Willems Mieras opgevolgd als beurtschipper van Kruiningen op Middelburg. Dat laatste houdt in dat hij ook als handelaar optreedt. In de boedel van DaniŽl Janse van Cruiningen komt een rekening voor van 9 maart 1786 van Cornelis Griep van £ 18-1-2 voor 70 zakken haver, ŗ £ 5-2 de zak.

In Hansweert wordt in 1771 de jongste zoon geboren: Jacob. Alle vier zijn zoons houden vast aan de familietraditie, en gaan werken als schippersknecht.

 

BEURTSCHIPPER VAN KRUININGEN OP MIDDELBURG:

Op 1 januari 1755 stelt de Ambachtsheer van Kruiningen een ordonnantie vast, volgens welke de beurtschippers van de Heerlijkheid Kruiningen -- afvaart Hansweert -- elke week op Middelburg mogen varen.
Onder beurtveren verstaat men veerdiensten die de wateren een eindweegs in de lengte volgen en -- op gezette tijden varend -- twee of meer plaatsen verbinden.
Het veerrecht, dus ook het recht om de beurtvaart te regelen, kwam toe aan de ambachtsheer. Hij kon bepaalde schippers, tegen betaling, het alleenrecht verlenen om vanuit Hansweert op andere plaatsen te varen.
Eerst is  Jan Willemse Mieras de beurtschipper.
Later neemt Cornelis Griep het over.

 
 
 

EEN TRAGISCH EINDE

In december 1793 komt zijn zoon Janus Griep, nog ongehuwd, op 24-jarige leeftijd te overlijden.
Ruim drie jaar later, begin 1797, wordt in het begraafboek van Kruiningen het overlijden van Jacoba Steketee bijgeschreven. Er zijn op dat moment ook nog twee kinderen uit haar huwelijk met Leendert Pikkaard in leven.

Blijkbaar heeft Cornelis het overlijden van eerst zijn zoon en dan zijn echtgenote niet kunnen verwerken, want drie maanden na haar dood beneemt hij zichzelf van het leven.

Hij is 59 jaar oud geworden.

[Deze gegevens zijn bijeengebracht door Kees Griep te Kloetinge]

 
 

DE VIER KINDEREN VAN
KORNELIS GRIEP EN JACOBA STEKETEE

 
 
Abraham Griep (1764-1833)
 

De oudste zoon van Cornelis, Abraham Griep, wordt op 29 april 1764 te Hoedekenskerke gedoopt. Rond 1770 komt hij met zijn ouders naar Hansweert en in 1787 trouwt hij met Maria Goossen uit Oudelande. Ze krijgen zeven kinderen.
Abraham werkt bij zijn vader als schippersknecht en later als zelfstandig schipper. Ook handelt hij in graan.
Na het overlijden van zijn vrouw Maria in 1809, hertrouwt hij in 1813 met Helena Stevense. In 1815 gaan ze in Waarde wonen, waar hij in 1833 overlijdt.
Voor meer over hem:
Abraham Griep (1764-1833).

 
 
Marinus Griep (1765-1800)
 

Ook de tweede zoon, Marinus Griep wordt, op 29 augustus 1765, nog in Hoedekenskerke geboren. In Kruiningen trouwt hij in 1798 met Elisabeth DaniŽlsdochter, weduwe van Jan Briex.
Marinus is schipper van beroep. Als er 1800 een zware novemberstorm heeft gewoed, wordt in het Boek der Doode van Kruiningen opgetekend:
"9 Nov.1800 is verdronken in de Waarse Kay Marinus Griep, naalatende zijn vrouw Elisabeth DaniŽlse van Kruiningen. En twee voorkinders. En is dan 15 November hier begraven."

 
 
Janus Griep (1769-1793)
 

Derde zoon Janus Griep wordt, op 31 augustus 1769, nog net in Hoedekenskerke geboren alvorens zijn ouders naar Hansweert verhuizen. Hij overlijdt er in 1793, op 24-jarige leeftijd.

 
 
Jacob Griep (1771-1855)
 

Jacob Griep (Job) wordt op 18 januari 1771 geboren en in Kruiningen gedoopt. Hij trouwt er in 1794 met Tannetje Snoep. Jacob en Tannetje krijgen acht kinderen.
Jacob is veerschipper te
Hansweert. Als Jacob Griep in 1855, 84 jaar oud, te Schore overlijdt gaat de pacht van het veer over op zijn zoon Johannes.
Voor meer over hem:
Jacob Griep (1771-1855).

 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonsnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke -- Griep op Waarde en Krabbendijke --  Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (http://www.gryep.nl/Hansweert/Personen/Kornelis1737-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 26 april 2006 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.