Johannis Griep (1843-1918)
Schippersknecht te Hansweert en polderwerker door heel Nederland
 
 
  Johannis Griep wordt op 13 augustus 1843 in de gemeente Kruiningen geboren als Johannis Sandee, zoon van de ongehuwde Maria Sandee. Als zijn moeder in 1845 met de beurtschipper Jacob Griep trouwt, wordt hij door hem als zijn zoon erkend en heet hij vanaf dat moment dus Johannis Griep. Johannis
 
 
 

HUWELIJK MET MARTINA MARIA STROOSNIJDER

Johannis trouwt in 1866 te Kruiningen met Martina Maria Stroosnijder uit Kruiningen. Ze hebben dan al een zoon: Jacob (1866). Na hun trouwen krijgen ze nog acht kinderen: Marinus (1867), Jacobus (1868), Gillis (1870), Cornelis (1871), Pieter (1872), Maria Petronella (1873), Maria Petronella (1875) en Johannes (1886).
Johannis overlijdt te Den Haag op 30 december 1918.

 
 
 

SCHIPPERSKNECHT EN POLDERWERKER

Johannis is eerst van beroep schippersknecht. Later werkt hij als polderwerker in verschillende delen van Nederland. Het gezin woont daarom achtereenvolgens te Kruiningen, Schore, Vlissingen, Petten, Sloten, Zoutkamp, te Amsterdam en tenslotte in Den Haag.
Zijn verblijf te Zoutkamp valt samen -- daar zal hij dus ook aan hebben meegewerkt -- met de aanleg van het Eemskanaal.

 
 

DE TIEN KINDEREN VAN
JOHANNIS GRIEP EN MARTINA MARIA STROOSNIJDER

 
 
Jacob Griep (1866-1931)
  Jacob Griep wordt op 14 januari 1866 geboren als Jacob Stroosnijder, "in wijk C nummer 5 des namiddags te drie ure". Zijn geboorte wordt te Kruiningen aangegeven door Pieternella de Hamer. Bij het huwelijk van zijn ouders, op 4 oktober 1866, wordt hij door Johannis Griep geëcht, en krijgt dan dus de achternaam Griep.
Jacob trouwt in 1885 te Amsterdam met de Aagtje Zuidbergen, geboren in 1862 te Groningen. Bij hun trouwen is Jacob stoker en Aachtje dienstbode. Ze wonen eerst te Amsterdam en verhuizen later naar Den Haag, waar Jacob als machinist in een meubelfabriek gaat werken. Later is hij er caféhouder. Ze krijgen vier zoons.
Jacob overlijdt op 29 juli 1931 en zijn vrouw in 1935, beiden te Den Haag.
Hun kinderen zijn:
 • Martinus Johannes Griep, geboren op 1 november 1886 te Amsterdam. Hij werkt in Den Haag als magazijnknecht en trouwt er in 1908 met Johanna Maria Oosterveen, daar geboren in 1880. Ze wonen in Den Haag in de Van Ostadestraat 442 en krijgen drie kinderen: Jacob Lourens (1908-1988), Aachtje Johanna (1910-1991) en Martina Johanna (1915-1990). Later werkt hij als productieleider bij Philips te Eindhoven. In 1933 overlijdt daar, na een volgens de rouwadvertentie smartelijk lijden, zijn vrouw. In 1934 hertrouwt Martinus te Eindhoven met de weduwe Maria Martha Kaagman. Hij overlijdt te Geldrop op 14 mei 1959.
 • Lourens Griep wordt op 3 april 1889 te Amsterdam geboren en doet in 1907 belijdenis in de NH-kerk. Van beroep is hij decoratieschilder. In 1919 trouwt hij te Den Haag met Elisabeth Kraal, geboren te Rotterdam (zie foto rechts). Ze wonen te Den Haag en krijgen twee zoons en een dochtertje (Willy) dat op 4-jarige leeftijd overlijdt.
 • Johannes Griep wordt in Utrecht geboren op 12 oktober 1891. Zijn beroep is instrumentmaker. Hij trouwt in 1917 te Den Haag met Johanna Hendrika de Rooij en krijgt met haar vijf kinderen. Ze wonen te Den Haag, waar Johannes werkt als onderhoudsmonteur bij de Girodienst. Vanaf 1925 woont hij apart van zijn gezin en in 1930 volgt een echtscheiding. Na een kortstondig huwelijk met Petronella Paulina Antonia van Alff trouwt hij uiteindelijk in 1936 met Margaretha Ida Kranse (tante Greet), geboren te Castrop in Duitsland, en krijgt met haar nog twee kinderen. In het begin van de oorlog wordt hij, als Jehovagetuige, door de Duitsers opgepakt. Hij overlijdt op 24 februari 1943 in het concentratiekamp Neuengamme nabij Hamburg, volgens Duitse opgave aan een hartverlamming.
 • Antoon Griep wordt op 20 december 1893 te Den Haag geboren. In 1920 trouwt hij er met Maria Charlotte van Rijswijk. Hij werkt als bedrijfsleider bij meubelfabriek Haring in Den Haag, die meubilair voor passagiersschepen en grote gebouwen maakt. Later is hij er vertegenwoordiger in kleinmeubelen en stoffeerdersfournituren. Ze krijgen drie kinderen. In 1939 verlaten ze Den Haag vanwege zijn benoeming tot zaakwaarnemer in de nieuw geopende meubelzaak Van Zeben te Apeldoorn. Antoon overlijdt er op 23 december 1971 en zijn vrouw in 1985.
 
 
Marinus Griep (1867-1902)
  Marinus Griep wordt op 6 september 1867 te Schore geboren. Zijn beroep is machinist.
Hij trouwt op 9 december 1896 te Amsterdam met Lammechien Schillern, geboren in 1873 te Groningen. Ze krijgen drie kinderen.
Hij overlijdt op 35-jarige leeftijd, op 29 november 1902, woonachtig in de Commelinstraat 104 te Amsterdam. Zijn weduwe arriveert in 1920, samen met haar zoon Frederik, te New York met de "Nieuw Amsterdam". Zij is dan 46 jaar oud en gaat bij haar dochter in Salt Lake City wonen. Ze overlijdt er op 1 juli 1963 en wordt begraven op de "Larkin Sunset Lawn Cemetary".
Zijn kinderen:
 • Martina Maria Griep (Diena) wordt op 26 januari 1893 te Amsterdam geboren. In 1916 arriveert ze, samen met Margaretha Vreeken, met het emigrantenschip "Noordam" te New York. Rond 1920 trouwt ze in Salt Lake City met Carl Vreeken, die haar enkele jaren was vooruitgereisd. Ze overlijdt in 1937 in Californië.
 • Frederik Griep wordt op 26 maart 1895 te Amsterdam geboren. Hij is bakker van beroep. In 1920 arriveert hij, samen met zijn moeder, met het emigrantenschip de "Nieuw Amsterdam" te New York. Hij overlijdt in februari 1983; laatste adres: 90650 Norwalk, Los Angeles.
 • Johannes Griep wordt op 14 februari 1897 te Amsterdam geboren op het adres Zeeburgerdijk 14. Hij is bankwerker van beroep, en wordt later politieagent. In 1919 trouwt hij met Wilhelmina Petronella de Haan, geboren te Drongelen. Ze krijgen, te Amsterdam, drie kinderen: Martina Maria (1919), Johanna Lamechina (1920) en Gerardus Willem (1921). In 1933 vertrekt het gezin naar Soest. Later wonen ze te Helvoirt. Johannes zijn vrouw overlijdt er in 1963 en hijzelf op 4 november 1988 te 's Hertogenbosch.
 
 
Jacobus Griep (1868-1915)
  Jacobus Griep wordt op 7 november 1868 te Schore geboren. Zijn beroep is schipper, later heibaas te Amsterdam. Hij trouwt in 1892 te Amsterdam met Margaretha Agnes Catharina Kerkhoff. Hij overlijdt er, op 42-jarige leeftijd, op 11 december 1915. Zijn weduwe overlijdt er in 1943.
Hun kinderen:
 • Martina Maria Griep wordt op 23 augustus 1893 te Nieuwer-Amstel geboren. Ze trouwt op 11 juni 1913 te Amsterdam met de ruim 15 jaar oudere Jan Geerling Kluun, geboren in de Beemster. Ze wonen te Amsterdam en krijgen vier dochters.
  In 1929 en 1931 krijgt ze twee zoons, Anton en Bob, die Griep als achternaam krijgen. Het huwelijk met Kluun eindigt kort daarop (1932) in een echtscheiding en in 1933 trouwt ze, wederom te Amsterdam, met de groentehandelaar Gerardus Bödeker. Martina Maria overlijdt op 2 januari 1966 te Blaricum.
 • Willem Andries Hugo Griep wordt op 22 maart 1897 te Amsterdam geboren. Zijn beroep is heibaas. Hij trouwt in 1923 te Amsterdam met Wijnanda Francina van der Wal. Ze wonen te Amsterdam en krijgen een zoon en twee dochters. Willem overlijdt op 22 april 1964 en zijn vrouw in 1975.
 • Johannes Griep wordt geboren op 30 maart 1903 te Amsterdam. Hij werkt als winkelbediende en als incasseerder. Hij trouwt er in 1928 met Hermina Maria de Goede. Ze wonen in Amsterdam-West en krijgen een zoon: Johannes Jacobus (1929). Later heeft hij een café in de Ten Katestraat 80.  Johannes overlijdt op 21 februari 1959 en zijn vrouw in 1972.
 • Agnes Catharina Griep wordt op 10 juni 1905 te Amsterdam geboren. Ze is van beroep mantelwerkster en later controleuse in een atelier. Ze blijft ongehuwd en woont samen met haar zuster Maria Petronella. Ze overlijdt op 10 augustus 1993 te Amsterdam.
 • Maria Petronella Griep wordt op 20 september 1911 te Amsterdam geboren. Ook zij is naaister en controleuse op een atelier. Ze blijft ongehuwd, woont haar gehele leven samen met haar zuster Agnes Catharina en overlijdt op 11 juni 1987.

[Bovenstaande foto werd verstrekt door Jan Hendriks uit Noordwijk,
een kleinzoon van Martina Maria Griep en Jan Geerling Kluun
]

 
 
Gillis Griep (1870-1878)
  Gillis Griep wordt geboren op 21 maart 1870 te Schore. Hij overlijdt, 8 jaar oud, op 31 mei 1878 te Oudedijk, gemeente Beerta. Zijn ouders wonen dan in Ulrum.
 
 
Cornelis Griep (1871)
  Cornelis Griep wordt geboren op 30 april 1871. Hij overlijdt nog datzelfde jaar, op 7 augustus 1871.
 
 
Pieter Griep (1872-1910)
  Pieter Griep wordt op 4 juni 1872 in Vlissingen geboren. Zijn beroep is machinist. Op 17 september 1902 trouwt hij te Den Haag met Maatje Cornelia Overhoff, geboren in 1878 te Kruiningen als dochter van de schoenmaker Cornelis Overhoff. Ze wonen kort in ’s-Gravenzande en verder in Den Haag en krijgen drie kinderen. Pieter overlijdt op zijn 38e verjaardag, op 4 juni 1910 te Den Haag. Zijn vrouw voorziet daarna in haar onderhoud als naaister, en overlijdt in 1948.
Hun kinderen:
 • Martina Theodora Griep wordt op 8 november 1903 te Den Haag geboren. Ze trouwt er in 1937 met Andries Eker. Deze is handelaar in kantoorbenodigdheden en ze wonen in de Columbusstraat 30 te Den Haag. Haar man overlijdt in 1969 en Martina op 1 april 1991, beiden te Den Haag.
 • Cornelis Jacob Griep wordt geboren te ’s-Gravenzande op 3 augustus 1905. Zijn beroep is ambtenaar. Hij woont bij zijn ouders thuis, aan de Kamperfoeliestraat 94 te Den Haag, en overlijdt op 38-jarige leeftijd op 28 april 1944.
 • Johannes Antonius Griep wordt op 3 augustus 1907 te Den Haag geboren. Van beroep is hij radiotechnicus. Hij trouwt in 1937 met Helene Elfreide Berta Werner, in 1911 te Gelsenkirchen (Duitsland) geboren. Ze wonen in de Van Aersenstraat 243 te Den Haag en krijgen een dochter en een zoon. Hij wordt begraven te Wassenaar.
 
 
Maria Petronella Griep (1873)
  Maria Petronella Griep wordt op 14 september 1873 te Petten geboren. Het adres luidt: "In de leihoek, zijnde een strooye keet". Ze overlijdt, drie maanden oud, te Sloten.
 
 
Maria Petronella Griep (1875-1953)
  Maria Petronella Griep wordt op 24 februari 1875 te Zoutkamp geboren. Ze trouwt op 9 november 1906 te 's Gravenzande met Leendert van Mastrigt, aldaar geboren in 1874. Ze krijgen, te Rotterdam, twee zoons. Ze krijgen, te Rotterdam, twee zoons: Andries (1907) en Johannes (1909). Haar man overlijdt er in 1913. Het gezin woont vervolgens (1913-1918) in Den Haag, Vaillantlaan 293 en daarna op enkele adressen "inwonend bij Verkuylen". In 1936 verhuist ze naar Loosduinen: vanaf 1940 Viandenstraat 37. Ze overlijdt op 20 februari 1953 te Voorburg.
 
 
Johannes Griep (1886-1971)
  Johannes Griep (Jan) wordt op 30 januari 1886 te Amsterdam geboren. Hij groeit op in het gezin van zijn 20 jaar oudere broer Jacob. Van beroep is hij machinebankwerker, werkzaam als machinedrijver bij de Gemeentelijke Drinkwaterleiding.
Op 11 augustus 1909 trouwt hij te ’s-Gravenhage met Johanna Agatha Kraal, op dat moment strijkster en in 1885 te Rotterdam geboren. Ze wonen te Den Haag aan de Vaillantlaan en later aan de Hoefkade en krijgen twee dochters: Martina Maria (Tinie; 1915)en Maartje (Map; 1922).
Agatha overlijdt in 1963 te Den Haag en Johannes op 8 november 1971 te Rotterdam, 85 jaar oud.
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonsnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke -- Griep op Waarde en Krabbendijke --  Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (http://www.gryep.nl/Hansweert/Personen/Johannis1843-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 2 december 2011 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.