Johannes Griep (1802-1881)
Beurtschipper van Kruiningen op Rotterdam en veerschipper te Hansweert
 
 

Johannes Griep, roepnaam Janus, wordt op woensdag 24 maart 1802 op Hansweert geboren. Hij is het zesde kind van de veerschipper Jacob Griep en zijn vrouw Tannetje Snoep. Hij krijgt dezelfde naam als zijn twee jaar tevoren overleden broertje.

Ook Janus groeit op voor het vak van schipper. Met name hij is degene die het bedrijf van zijn grootvader op Hansweert zal voortzetten.

Hij wordt 79 jaar oud.

< Als beurtschipper op Rotterdam krijgt Janus omstreeks 1855 nevenstaande scheepswimpel aangeboden, voorstellende de god Mercurius, omgeven door scheepskisten, tonnen en een driemaster, en  vervaardigd door de bekende Rotterdamse vlaggenschilder F.H.Pijnappels.

 
 
  BEURTSCHIPPER OP ROTTERDAM

Janus Griep is, samen met zijn broer Jan, beurtschipper van Kruiningen en Schore op Rotterdam. Als beurtschippers varen ze op gezette tijden tussen deze bestemmingen op en neer. In Rotterdam hebben de Zeeuwse beurtschippers hun vaste ligplaats aan het Haringvliet. Janus en Jan Griep hebben voor de dienst de beschikking over een drietal poonschuiten: de <Vrouw Tannetje> en de <De Jonge Hendrik>, beide 44 ton metend, en de <Vrouwe Jozina> van 39 ton.

 
 
  VEERSCHIPPER OP WALSOORDEN

Janus Griep is tevens, samen met zijn broers, pachter en exploitant van het overzetveer over de Westerschelde van Hansweert naar Walsoorden.

In die functie bewoont hij tot aan zijn dood in 1881 het veerhuis te Hansweert. Op de foto dit logement Het Oude Veerhuis, van waaruit de veerschippers hun overtocht over de Westerschelde aanvangen en reizigers die nog verder moeten de nacht kunnen doorbrengen.

In 1866 wordt door de provincie Zeeland een stoombootdienst op Walsoorden ingesteld. Geleidelijk aan wordt deze concurrentie steeds sterker, en na 1880 staakt de familie Griep de veerdienst. Als Janus overlijdt wordt ook het veerhuis verkocht.

 
 
  HUWELIJK MET TANNETJE VAN DER PLASSE

Janus Griep trouwt op dinsdag 24 maart 1822 te Kruiningen met Tannetje van der Plasse. Ze was in 1792 te Biezelinge geboren als dochter van Cornelis van der Plasse en Leuntje Zuiddijk.
Janus en Tannetje krijgen zeven kinderen: Jakob (1822), Neeltje (1823), Tannetje (1825), Cornelia (1828), Jacobus (1829), Cornelis (1831) en Jan (1835).

 
 
  OVERLIJDEN

In 1867 overlijdt zijn vrouw. Johannes zelf overlijdt, 79 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1881. Hij laat een vrij omvangrijke nalatenschap achter:

 
 

DE ZEVEN KINDEREN
VAN JOHANNES GRIEP EN TANNETJE VAN DER PLASSE:

 
 
Jakob Griep (1822-1886)
  Jacob Griep wordt op zaterdag 16 maart 1822 te Kruiningen geboren. In 1845 trouwt hij met Maria Sandee, in 1816 te Kruiningen geboren. Ze heeft dan al twee kinderen, die door Jacob worden erkend, en ze krijgen er na hun huwelijk nog negen.
Jacob neemt van zijn vader de beurtvaart van Kruiningen op Rotterdam over.
Zijn vrouw overlijdt te Schore in 1874 en hijzelf, eveneens te Schore, op donderdag 25 februari 1886.
Zie voor Jacob en zijn nageslacht:
Jakob Griep (1822-1886).
 
 
Neeltje Griep (1823-1866)
  Neeltje Griep wordt op dinsdag 4 november 1823 geboren. Ze werkt als dienstmeid en trouwt in 1843 met de bouwknecht Jan Johannes Polderman uit Wemeldinge. Ze krijgt met hem zes kinderen: Jacob, Antonia, Jacob, de tweeling Hermanus en Johanna Elisa en Tannetje. In 1858 overlijdt haar man. Een jaar later trouwt met de weduwnaar Engel Sinke, veldwerker van beroep. Ze overlijdt te Kruiningen op vrijdag 30 januari 1866.
 
 
Tannetje Griep (1825-1911)
  Tannetje Griep wordt op donderdag 2 juni 1825 geboren. Ze trouwt er in 1847 met Jacobus Johannes Poleij uit Wemeldinge. Zij bewonen het oude veerhuis, Werfdijk 15, waar Tannetje tot aan haar dood de herberg drijft. Haar man, timmerman/aannemer van beroep, is ongelooflijk sterk. Over hem gaat het verhaal dat hij een te Hansweert ontsnapte beer van een rondreizende berenleider eigenhandig weet terug te bezorgen. Ze krijgen zeven kinderen: Jan, Tannetje, Maria, Johannes, Jacomina, Neeltje en Jacoba Johanna. In 1887 vieren ze hun 40-jarig huwelijk. Haar man overlijdt in 1888 en Tannetje op 12 januari 1911, 85 jaar oud.
 
 
Cornelia Griep (1828-1912)
  Cornelia Griep (Kea) wordt op vrijdag 18 januari 1828 in de gemeente Kruiningen geboren. Cornelia trouwt er op woensdag 6 mei 1857 met de weduwnaar Willem Visscher uit Terneuzen, zoon van een mandenmaker. Diens beroep is inlandsch kramer, dat wil zeggen iemand die, in het land zelf, van huis tot huis gaat om zijn waren uit te venten. Haar man overlijdt te Kruiningen in 1906 en 'grootmoeder Kea', een -- de tijd in aanmerking genomen -- wat trotse, deftige vrouw, overlijdt op 84-jarige leeftijd te Kruiningen op zaterdag 25 mei 1912.
 
 
Jacobus Griep (1829-1909)
  Jacobus Griep wordt op donderdag 18 juni 1829 op Hansweert geboren. Jacobus is schippersknecht op de veerdienst en trouwt in 1860 te Kruiningen met Leuntje Westveer uit Waarde. Ze wonen op Hansweert en na 1870 te Schore en krijgen negen kinderen. Als de veerdienst verloopt gaat Jacobus zich toeleggen op de beurtvaart tussen Hansweert en Rotterdam. Zijn vrouw overlijdt in 1888 en hijzelf, te Hansweert, op 2 september 1909.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht:
Jacobus Griep (1829-1909).
 
 
Cornelis Griep (1831-1905)
  Cornelis Griep wordt geboren op dinsdag 22 maart 1831. In 1860 trouwt hij te Kruiningen met Neeltje Lamper uit Yerseke. Ze krijgen vier dochters, die allen jong overlijden, en een zoon.
Cornelis zet, samen met zijn broer Jan, het
veer Hansweert-Walsoorden voort. Als dit veer vervalt wordt hij tijman op de Hansweertse sluizen. Zijn vrouw overlijdt in 1899 en hijzelf te Hansweert op zijn 74e verjaardag.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht:
Cornelis Griep (1831-1905).
 
 
Jan Griep (1835-1924)
  Jan Griep wordt geboren op maandag 8 juni 1835. In 1859 trouwt hij te Kruiningen met de kleermakersdochter Janna Schouwenaar. Ze krijgen zeven kinderen.
Hij neemt, samen met zijn broer Cornelis, het
veer Hansweert-Walsoorden van zijn vader over. Later wordt hij agent van de Stoombootmaatschappij De Telegraaf, die de dienst van Antwerpen op Rotterdam onderhoudt. Hij overlijdt te Hansweert op 27 augustus 1908 en zijn vrouw in 1924.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht:
Jan Griep (1835-1924).
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonsnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep op Hansweert --  Griep op Yerseke -- Griep op Waarde en Krabbendijke --  Griep op Rilland
Genealogie Jan Adriaenszoon Griep
Deze pagina (http://www.gryep.nl/Hansweert/Personen/Johannes1802-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 2 december 2011 door
Jan Griep te Katwijk aan Zee.