Jacob Griep (1822-1886)
Schipper van de paviljoenschuit <De hoop geleidt ons>
 
 
  Jacob Griep wordt op 16 maart 1822 in de gemeente Kruiningen geboren "in wijk A nummer 91, ten vier ure in den morgen". Getuigen bij de aangifte zijn de chirurgijn Joost Hendrik GŁtteling en de "vreederigter" Geerard Oostdijk.
Jacob is de oudste zoon van de
Hansweertse beurt- en veerschipper Johannes Griep en zijn vrouw Tannetje van der Plasse.
Evenals zijn jongere broers groeit hij op voor het schippersvak. Hij zal krap 64 jaar oud worden.


Zeeuwse beurtschippers, bijeen op hun vaste
ligplaats aan het Haringvliet te Rotterdam

 
 
  BEURTSCHIPPER VAN KRUININGEN OP ROTTERDAM

Jacob neemt van zijn vader de beurtvaart van Kruiningen op Rotterdam over. Als beurtschipper vaart hij op gezette tijden, eens per week, tussen deze plaatsen op en neer. Hij oefent de dienst uit met de paviljoenschuit <DE HOOP GELEIDT ONS>.
In Rotterdam hebben de Zeeuwse beurtschippers hun vaste ligplaats aan het Haringvliet.
In de gemeente Kruiningen is vanouds Hansweert, de aanlegplaats bij het veerhuis, de thuisbasis. Vanaf 1866, als het kanaal door Zuid-Beveland wordt geopend, wordt de route door kanaal richting Rotterdam echter korter, en vestigt Jacob zich te Schore. Hij huurt er eerst de herberg als veerhuis, en laat er vervolgens ook een eigen woonhuis bouwen.

HUWELIJK MET MARIA SANDEE

Op donderdag 17 april 1845 trouwt Jacob Griep te Kruiningen met de arbeidersdochter Maria Sandee, aldaar geboren in 1816. Maria heeft dan al twee kinderen: Johannis (1843) en Pieternella (1845), die bij het huwelijk door Jacob als de zijne worden erkend. Na hun trouwen krijgen ze nog negen kinderen: Tannetje (1846), Jacobus (1847), Neeltje (1849), Cornelis (1850), Pieter (1851), Jan (1853), Pieter (1856), Jacob (1858) en Neeltje (1862).

OVERLIJDEN

Jacob zijn vrouw Maria overlijdt in 1874 te Schore. Hijzelf overlijdt, eveneens te Schore, op donderdag 25 februari 1886.

 
 

DE ELF KINDERENVAN
JACOB GRIEP EN MARIA SANDEE

 
 
Johannis Griep (1843-1918)
 

Johannis Griep wordt op 13 augustus 1843 te Kruiningen geboren als Johannis Sandee, zoon van de ongehuwde Maria Sandee. Als zijn moeder in 1845 trouwt met Jacob Griep, wordt hij door hem erkend en heet hij vanaf dat moment Johannis Griep. Hij trouwt in 1866 te Kruiningen met Martina Maria Stroosnijder. Ze hebben dan al een zoon, en krijgen na hun trouwen nog negen kinderen. Johannis is van beroep schippersknecht, later polderwerker. Ze wonen achtereenvolgens te Kruiningen, Schore, Vlissingen, Petten, Sloten, Zoutkamp, te Amsterdam en tenslotte in Den Haag. Johannes overlijdt daar op 30 december 1918.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht de pagina
Johannis Griep (1843-1918).

 
 
Pieternella Griep (1845)
  Pieternella Griep wordt op zaterdag 29 maart 1845 op Hansweert geboren als Pieternella Sandee. Als haar moeder drie weken later trouwt met Jacob Griep, wordt ze door hem als Griep erkend. Ze overlijdt kort daarna, op dinsdag 20 mei.
 
 
Tannetje Griep (1846-1926)
  Tannetje Griep wordt op dinsdag 18 maart 1846 op Hansweert geboren. Ze werkt als dienstmeid. Op 41-jarige leeftijd, op 16 februari 1888, trouwt ze te Wemeldinge met de weduwnaar Jan Leijs. Deze is van beroep winkelier en later commissionair. Haar man overlijdt in 1913 te Wemeldinge, en zijzelf op 19 december 1926 te Anna Paulowna.
 
 

Jacobus Griep (1847-1909)

Jacobus Griep wordt op vrijdag 29 november 1847 op Hansweert geboren.
Rond 1900 woont hij aan boord van een schip te Rotterdam.
Jacobus overlijdt op woensdag 17 maart 1909 in de rijkswerkinrichting te Veenhuizen.

 
 
Neeltje Griep (1849-1851)
  Neeltje Griep wordt op dinsdag 5 juni 1849 op Hansweert geboren. Ze overlijdt op 2-jarige leeftijd, op zondag 1 februari 1852.
 
 
Cornelis Griep (1850-1939)
  Cornelis Griep wordt op 16 september 1850 op Hansweert geboren. Hij trouwt in1879 te Kruiningen met Maria Barbier uit Goes. Ze vertrekken naar Amsterdam, waar Cornelis als schipper werkt. Later wonen ze te Nieuwer Amstel en Aalsmeer. Ze krijgen acht kinderen en Cornelis overlijdt op 20 mei 1939 te Aalsmeer.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht de pagina
Cornelis Griep (1850-1939).
 
 
Pieter Griep (1851)
  Pieter Griep wordt geboren op zondag 23 november 1851. Hij overlijdt ruim een maand later, op woendag 7 januari 1852..
 
 
Jan Griep (1853-1880)
  Jan Griep wordt op dinsdag 4 april 1853 op Hansweert geboren. Van beroep is hij schipper te Dordrecht. Hij overlijdt te Dordrecht, 27 jaar oud, op maandag 7 juni 1880.
 
 
Pieter Griep (1856-1865)
  Pieter Griep wordt op zaterdag 9 augustus 1856 op Hansweert geboren. Hij overlijdt voor zijn negende verjaardag, op zaterdag 10 juni 1865.
 
 
Jacob Griep (1858-1931)
  Jacob Griep wordt op maandag 8 februari 1858 te Kruiningen geboren. Hij overlijdt, 73 jaar oud en ongehuwd, op dinsdag 14 juli 1931 te Goes.
 
 
Neeltje Griep (1862-1953)
  Neeltje Griep wordt op dinsdag 27 mei 1862 te Kruiningen geboren, "in wijk C nummer 36, des avonds te elf ure". Getuigen bij de aangifte zijn de penningmeester Dignus Pieter Dominicus en de deurwaarder Petrus Wilhelmus Gutteling.
Neeltje blijft ongehuwd en woont het laatst van haar leven in het bejaardentehuis Der Boede te Koudekerke.
Ze overlijdt te Koudekerke, 91 jaar oud, op dinsdag 22 december 1953.


Der Boede

 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Naar: Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonsnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke -- Griep op Waarde en Krabbendijke
Griep uit Rilland -- Genealogie Jan Adriaenszoon Griep

Deze pagina (http://www.gryep.nl/Hansweert/Personen/Jacob1822-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 2 december 2011 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.