Jacob Griep (1771-1855)
Schipper van het overzetveer Hansweert-Walsoorden
 
 
  Jacob Griep wordt op vrijdag 18 januari 1771 op Hansweert geboren. Als Jacob -- zijn roepnaam is Job -- drie weken oud is wordt hij in de kerk te Kruiningen gedoopt. Hij wordt daarbij door zijn tante Maggelina 'ten doop geheft'.

Jacob is de jongste van vier zonen van de veer- en beurtschipper Kornelis Griep en zijn vrouw Jacoba Steketee. Jacob zet, samen met zijn broers het schippersbedrijf van zijn vader voort.

Hij woont eerst op Hansweert en later te Schore, en bereikt er de leeftijd van 84 jaren.

 
 
  HUWELIJK MET TANNETJE SNOEP

Jacob trouwt op maandag 5 mei 1794 te Kruiningen met Tannetje Snoep (ook wel Snoek). Tannetje is in 1767 te Kruiningen geboren als dochter van Janus Snoep en Jaquemina van Sweden. Beiden zijn lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk.
Ze krijgen acht kinderen:
Cornelis (1795), Jacomina (1796), Johannes (1797), Jacob (1798), Jacoba (1799), Johannes (1802), Jacoba (1806) en Jan (1807).
Jacob Griep overlijdt in 1855, 84 jaar oud, te Schore. Zijn vrouw Tannetje Snoep was al 20 jaar eerder overleden.

 
 
  SCHIPPER EN KOOPMAN

Als in 1797 kort achter elkaar zijn beide ouders overlijden, is het de 26-jarige Jacob die de pacht van het overzetveer van Hansweert op Walsoorden overneemt. Vanaf 1807 is dat ook terug te vinden in de boeken van de Ambachtsheer van Kruiningen. In dat jaar pacht hij het veer, inclusief het veerhuis, voor de tijd van zeven jaren en voor f 48,- per jaar.

Voor het onderhouden van de veerdienst maakt Jacob gebruik van een veersloep. Bij de Conscription Maritime van 1811, waarbij hij overigens van dienst wordt vrijgesteld, staat hij namelijk te boek als schipper/eigenaar van een sloep van 23 ton.

Hoewel het Jacob is die te boek staat als de pachter van het veer op Walsoorden, oefent hij met zijn broer Abraham de totale schipperij kennelijk gezamenlijk uit. Beiden staan op de lijst van in 1808 te Kruiningen uitgegeven patenten -- vergunningen om een bepaalde beroepen te mogen uitoefenen -- namelijk vermeld als herbergier en als koopman. Herbergier, omdat bij het veerbedrijf ook een veerhuis hoort dat tevens als logement voor wachtende reizigers dienst doet, en koopman omdat schippers in die tijd veelal ook zelf handel drijven met de vracht die ze als beurtschipper vervoeren. In het begin is het veerhuis bij de pacht van het veer inbegrepen, later is dat niet meer nodig, dan mag Jacob in zijn eigen huis aan de binnenzijde van de zeedijk tappen.

 
 
  OPVOLGING

Als Jacob Griep in 1855, 84 jaar oud, te Schore overlijdt, is het zijn zoon Johannes de officieel de pacht van het veer overneemt. Zijn oudste zoon Cornelis verdient ondertussen elders zijn brood als arbeider, en tweede zoon Jacob is beurtschipper geworden te Yerseke. Johannes krijgt bij de voortzetting van het schippersbedrijf hulp van zijn jongste broer Jan. Uiteindelijk zijn het dus de beide jongste zoons, Johannes en Jan, die de schippersdynastie te Hansweert voortzetten.

 
 

DE ACHT KINDEREN VAN
JACOB GRIEP EN TANNETJE SNOEP

 
 
Cornelis Griep (1795-1862)
  Cornelis Griep wordt op donderdag 19 februari 1795 geboren, en op de zondag daarop te Kruiningen gedoopt. Hij werkt als schippersknecht bij zijn vader en trouwt op maandag 6 september 1819 met Pieternella Griep uit Yerseke. Op vrijdag 12 oktober 1821 wordt hun tweede kind geboren, dat echter de maandag daarop overlijdt. Twee dagen later overlijdt ook zijn vrouw.
In 1823 hertrouwt Cornelis, die ondertussen als arbeider zijn brood verdient, met de weduwe Anna Harmanse (Driesprong) uit Kapelle. Met haar krijgt hij vier kinderen. Zijn vrouw overlijdt te Kruiningen in 1861 en hijzelf, 66 jaar oud, op woensdag 8 januari 1862.
 
 
Jacomina Griep (1796-1857)
  Jacomina Griep wordt op maandag 7 maart 1796 op Hansweert geboren en de zondag daarop te Kruiningen gedoopt. Ze trouwt op maandag 5 februari 1816 met de wagenmakersknecht Cornelis Karelse uit Middelburg. Ze krijgen, te Kruiningen, vier kinderen: Stoffelina, Tannetje, Jacob en Willemina, en verhuizen in 1820 naar Schore. Jacomina overlijdt daar op 9 juni 1857; hun zoon Marinus is er dan wagenmaker.
 
 
Johannes Griep (1797-1800)
  Johannes Griep, wordt geboren op donderdag 23 maart 1797. Hij overlijdt, 3 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1800.
 
 
Jacob Griep (1798-1829)
  Jacob Griep wordt op dinsdag 1 mei 1798 op Hansweert geboren en de zondag daarop te Kruiningen gedoopt. Op vrijdag 8 mei 1829 trouwt hij te Yerseke met Apolonia Sinke. Hij wordt daar beurtschipper van Yerseke op Rotterdam en zijn vrouw drijft er de bijbehorende winkel. Ze krijgen er tien kinderen.
Zie hiervoor ook de pagina:
GRIEP UIT YERSEKE.
 
 
Jacoba Griep (1799)
  Jacoba Griep, wordt op donderdag 4 juli 1799 geboren en de zondag daarop te Kruiningen gedoopt. Ze overlijdt, nog geen twee jaar oud, op dinsdag 3 maart 1801.
 
 
Johannes Griep (1802-1881)
  Johannes Griep (Janus) wordt op woensdag 24 maart 1802 op Hansweert geboren. Hij trouwt in 1822 te Kruiningen met Tannetje van der Plasse uit Biezelinge en krijgt zeven kinderen. Janus Griep is beurtschipper van Kruiningen en Schore op Rotterdam. Daarnaast exploiteert hij met zijn broer Jan het overzetveer over de Westerschelde van Hansweert naar Walsoorden. Hij overlijdt in 1881 te Hansweert.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht de pagina:
Johannes Griep (1802-1881).
 
 
Jacoba Griep (1806-1855)
  Jacoba Griep wordt op donderdag 21 augustus 1806 op Hansweert geboren en tien dagen later te Kruiningen gedoopt. In 1827 doet ze er belijdenis in de NH-kerk. Ze trouwt op donderdag 3 januari 1839 met de schipper en domineeszoon Johan Frederik Thompson en gaat te Hoedekenskerke wonen. Daar overlijdt Jacoba op donderdag 19 april 1855.
 
 
Jan Griep (1807-1858)
  Jan Griep wordt op 25 november 1807 geboren. Hij doet in 1828 te Kruiningen belijdenis in de N.H.-kerk en trouwt er in 1840 met Josina van de Vrede uit Yerseke.
Hij is van beroep beurtschipper van Kruiningen op Rotterdam en bewoont het veerhuis te Hansweert. Hij overlijdt in 1858, op 49-jarige leeftijd, te Kruiningen.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht de pagina:
Jan Griep (1807-1858).
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Naar: Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonsnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke -- Griep op Waarde en Krabbendijke
Griep uit Rilland -- Genealogie Jan Adriaenszoon Griep

Deze pagina (http://www.gryep.nl/Hansweert/Personen/Jacob1771-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 29 november 2011 door
Jan Griep te Katwijk aan Zee.