Cornelis Griep (1831-1905)
Veerschipper van Hansweert op Walsoorden, later tijman op de sluis
 
 
  Cornelis Griep wordt op dinsdag 22 maart 1831 geboren binnen de gemeente Kruiningen, "in wijk A nummer 91 te vijf uren in den morgen".

Zijn vader is de veer- en beurtschipper Johannes Griep en zijn moeder heet Tannetje van de Plasse.

Evenals zijn drie broers groeit hij op voor het schippersvak. Hij zal exact 74 jaar oud worden.

 
 
  HUWELIJK MET NEELTJE LAMPER

Op woensdag 16 mei 1860 trouwt Cornelis te Kruiningen, op dezelfde dag als zijn oudere broer Jacobus. Cornelis trouwt met Neeltje Lamper, arbeidersdochter uit Yerseke.
Ze krijgen vier dochters en een zoon:
Tannetje (1861), Jannetje (1862), Jannetje (1865), Johanna (1868) en Johannes (1872). Van deze vier leeft hun tweede kind slechts twee maanden.
Zijn vrouw Neeltje Lamper overlijdt in 1899 en Cornelis zelf, op zijn 74e verjaardag, op woensdag 22 maart 1905.

 
 
  SCHIPPERSKNECHT OP DE VEERSCHUIT VAN ZIJN VADER

Cornelis werkt, samen met zijn broer Jan, als schippersknecht bij hun vader. Deze is pachter en exploitant van het veer Hansweert-Walsoorden. Met de hoogaars zetten ze mensen en vee over naar Zeeuws-Vlaanderen.
In 1866 wordt door de provincie Zeeland een stoombootdienst ingesteld. Zolang deze nog slechts één en later twee keer per dag vaart, vormt hij nog geen al te grote concurrent, maar dat wordt later wel anders. In 1879 doet de veerpachter, zijn vader Johannes Griep, een laatste poging de boel te redden en laat een proces-verbaal opmaken tegen de gezagvoerder van de stoomboot wegens inbreuk op het veerrecht. De ambachtsvrouwe van Kruiningen wendt zich echter tevergeefs tot de provincie met een verzoek om schadevergoeding en laat het daar verder bij zitten. In 1880 laat ze aan de gemeenteraad van Kruiningen weten, dat zij geen gebruik meer maakt van haar recht op het overzetveer, daar het feitelijk vernietigd is door de nu frequente stoombootdienst van Vlake via Hansweert naar Walsoorden.
Cornelis Griep moet dus naar een andere broodwinning omzien.


De concurrerende stoomboot

 
 
  TIJMAN OP DE SLUIS VAN HANSWEERT

Op 15 oktober 1866 wordt het Kanaal door Zuid-Beveland geopend. Met name het in bedrijf komen van het sluizencomplex bij Hansweert doet het dorp sterk groeien. Er komen sluiswachters, expediteurs, veel winkels waar de in de sluis wachtende schippers hun inkopen doen. Ook ontstaat het beroep van tijman. Tijlieden zijn voor eigen rekening werkzame personen, die de schippers vanaf de walkant helpen met het aanmeren, vastmaken van de trossen etc.
Geleidelijk aan verdient Cornelis Griep aldus zijn brood, en steeds minder met het overzetten van hoofdzakelijk nog wat vee naar Walsoorden.

 
 
  EEN EIGEN WOONHUIS

Als in 1881 zijn vader overlijdt, laat deze een flinke erfenis achter. Cornelis laat van dat geld in 1883 een eigen woonhuis bouwen.

 
 

DE VIJF KINDEREN VAN
CORNELIS GRIEP EN NEELTJE LAMPER

 
 
Tannetje Griep (1861-1930)
  Hun eerste kind, Tannetje Griep, wordt geboren op vrijdag 12 april 1861. Samen met haar zuster Jannetje drijft ze een kruidenierswinkeltje aan de Nieuwstraat 1. Tannetje staat veelal in de winkel en Jannetje leurt met melk op de sluis. Tannetje overlijdt, 69 jaar oud en ongehuwd, op vrijdag 18 juli 1930 te Bergen op Zoom.
 
 
Jannetje Griep (1862)
  Jannetje Griep wordt op Hansweert geboren op 3 oktober 1862. Ze overlijdt er op 27 november van dat jaar.
 
 
Jannetje Griep (1865-1941)
  Op 26 december 1865 wordt op Hansweert de tweede Jannetje Griep geboren. Samen met haar zuster Tannetje drijft ze later een kruidenierswinkeltje aan de Nieuwstraat 1. Jannetje heeft daarbij tot taak met de hondenkar de melk op de sluis uit te leuren. Jannetje Griep overlijdt, ongehuwd en 75 jaar oud, op vrijdag 31 oktober 1941 in de gemeente Kruiningen.


Wellicht Jannetje Griep met haar hondenkar..?

 
 
Johanna Griep (1868-1896)
  Johanna wordt op donderdag 24 september 1868 op Hansweert geboren.
Ze overlijdt er, ongehuwd en 27 jaar oud, op woensdag 4 maart 1896:
"om 8½ uur, na een langdurig en smartelijk lijden".
 
 
Johannes Griep (1872-1944)
  Johannes wordt op donderdag 27 juni 1872 op Hansweert geboren. Als enig zoon wordt hij van dienstplicht vrijgesteld. Hij trouwt op 16 augustus 1900 te Groningen met Cornelia Borgman, geboren te Molenbeek-Saint-Jean in België als dochter van de schipper Jean Borgman en Ettiena Kruizinga. Ze krijgen twee dochters.
Johannes Griep is schoolmeester van beroep. Na twee jaar in Boschkapelle te hebben lesgegeven, en ruim tien jaar in Kruiningen, wordt hij in 1904 onderwijzer aan de openbare lagere school te Hansweert (
zie verslag gemeenteraad). Als liefhebberij houdt hij kanaries. Achter zijn huis in de Kanaalstraat heeft hij een grote tuin met volières.
Meester Griep overlijdt, kort voor zijn 69e verjaardag, op maandag 21 juni 1941 te Hansweert.
Zijn beide dochters zijn:
  • Neeltje Johanna Griep, geboren op dinsdag 3 september 1901 op Hansweert. Ze overlijdt na vier maanden.
  • Ettina Neeltje Griep (Tine), wordt geboren op donderdag 9 april 1903 op Hansweert. Ze is ambtenaar bij de PTT. In 1950 krijgt ze, te Antwerpen, een zoon en in 1951 trouwt ze te Den Haag met de vader Johannes Laban (Jan), afkomstig van Tholen. Ze overlijdt in 1990 in het verpleegtehuis Eikendonk te Waalwijk.


Meester Griep met zijn klas van 1930; het meest rechtse kereltje is ook een Griepje

 
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Naar: Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke -- Griep op Waarde en Krabbendijke
Griep uit Rilland -- Genealogie Jan Adriaenszoon Griep

Deze pagina (http://www.gryep.nl/Hansweert/Personen/Cornelis1831-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2011 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.