GRIP van Glostorp en Maglarp
Twee Zweedse families Grip uit de kuststreek tussen Malmö en Trelleborg

 
 
  In 1778 wordt in Skabersjö, een plaatsje in Zweden vlakbij Malmö, Anders Christophersson Grip geboren. In het naburige Glostorp, waar hij zich vestigt, is hij de stamvader van een familie Grip.

Van de Grip-familie te Maglarp -- iets zuidelijker, aan de kust -- is Niels Göransson Grip de stamvader. Hij is er in 1797 geboren. Onder de Grip's van Maglarp zijn zeelieden en enkelen van hen vestigen zich in Nederland en Amerika.

Of beide families op enigerlei wijze aan elkaar verwant zijn is vooralsnog niet duidelijk.

 
 

GRIP VAN GLOSTORP

 
 
  SOLDAAT GRIP UIT SKABERSJÖ

Anders Christophersson wordt op 26 september 1778 in Skabersjö geboren als zoon van Christoffer Akesson en Karna Jönssonsdotter. Op 30 juli 1805 neemt hij voor de gemeente Glostorp dienst in het leger en krijgt dan de soldatennaam Anders Grip toebedeeld. Van 1805 tot 1807 vecht hij mee in de oorlog met Duitsland. Dan trouwt hij en krijgt een zoon. Van 1813 tot 1814 neemt hij deel aan de Napoleontische oorlog. Te Glostorp krijgt hij vervolgens nog zeven kinderen. Op 12 juni 1835 verlaat hij de dienst en in 1843 overlijdt hij er.
Zijn kinderen zijn:

 • Hans Roswall Grip Andersson, wordt in 1809 in Glostorp geboren. Hij overlijdt er in 1842.
 • Bengta Andersdotter Grip, wordt in 1815 in Glostorp geboren.
 • Christoffer Wassner Grip Andersson, wordt in 1818 in Glostorp geboren.
 • Anders Grip Andersson, wordt te Glostorp geboren in 1820.
 • Ola Ewald Grip Andersson, wordt in 1823 in Glostorp geboren en overlijdt in 1874 in Lund.
 • Karna Andersdotter Grip, wordt in 1825 in Glostorp geboren.
 • Nils Grip Andersson, wordt in 1828 in Glostorp geboren en overlijdt in 1889 in Malmö. Van hem is een zoon bekend: Hans Nilsson Grip, in 1859 in Glostorp geboren.
 • Per Grip Andersson, woont van 1843 tot 1858 in Glostorp.
 
 

GRIP VAN MAGLARP

 
 
  SOLDAAT NIELS GÖRANSSON GRIP TE MAGLARP

Op 26 januari 1797 wordt in Maglarp Niels Göransson geboren, de zoon van vissersman Jöran Rasmusson en Ingar Nilsdotter. Niels gaat het leger in als cavalerist en dragonder, en heet dan Niels Göransson Grip. Hij trouwt in 1820 in Maglarp met de dienstmeid Hanna Larsdotter uit Hököpinge. Het echtpaar woont te Maglarp en krijgt zeven kinderen. Op 3 december 1846 overlijdt hij er, en in 1866 zijn weduwe. Hun kinderen zijn:

 • Pher Nilsson Grip, geboren op 7 november 1821 in Maglarp. Hij trouwt met Hanna Mårtensdotter uit Räng en krijgt te Maglarp zeven kinderen. Hij overlijdt op 30 juli 1884 te Maglarp.

 • Lovisa, geboren in 1824, trouwt met Anders Månsson Fritz.

 • Ingar, geboren in 1828.

 • de tweeling Lars en Göran, geboren in 1830 en beide na dagen overleden.

 • Anna, geboren in 1833 en op 13-jarige leeftijd overleden.

 • Lars Nielson Grip wordt op 20 mei 1836 in Trelleborg geboren. Hij is zeeman van beroep en trouwt in 1869 op het Nederlandse eiland Vlieland met Aafje Bruyn (zie voor het vervolg in Nederland hieronder).

DE NAZATEN VAN PHER NILSSON GRIP UIT MAGLARP:

 • Anna wordt geboren in 1852. Ze trouwt met de zadelmaker Lars August Clementsson uit Trelleborg. Haar man overlijdt in 1943 en zijzelf, 97 jaar oud, in 1949.
 • Nils Magnus Persson Grip is op 17 november 1854 te Maglarp geboren en visserman van beroep. Hij trouwt met Johanna Elisa Persdotter uit Gustav en krijgt te Maglarp twee kinderen: Hilda Grip (1879, trouwt met Jöns Olsson en krijgt vier kinderen, overlijdt in 1958 te Trelleborg) en Karolina Grip (1882, overlijdt in 1968 te Trelleborg).
 • Johanna, geboren in 1857, overlijdt binnen een jaar.
 • Johanna, geboren in 1859, trouwt met Lars Petter Andersson uit Trelleborg en krijgt negen kinderen.
 • Mathilda, geboren in 1861, overlijdt 8 jaar oud.
 • Anders Olof Persson Grip wordt op 21 december 1863 te Maglarp geboren. Hij trouwt met Elna Andersson uit Tygelsjö en krijgt te Trelleborg drie kinderen: Albin Grip (1893, trouwt met Ida Lovisa, krijgt vier kinderen en overlijdt in 1975 in Stora Hammar), Hilbert Grip (1896, trouwt met Emma Altea, krijgt drie kinderen en overlijdt in 1987 in Stora Hammar) en Elin Grip (1901, trouwt met Gunnar Emanuel Persson en overlijdt in 1990 in Ockelbo).
 • Pehr Persson Grip is geboren op 23 december 1865 en zeeman van beroep.

Veel van deze gegevens zijn afkomstig van Bengt Nilsson (bengt.nilsson@officeitpartner.se)
uit Staffanstorp, Zweden, een achterkleinzoon van Johanna Persson Grip.

  DE NEDERLANDSE TAK VAN LARS NIELSON GRIP

Zeeman Lars Nielson Grip, geboren op 20 mei 1836 te Trelleborg, trouwt in juli 1869 op Vlieland met Aafje Bruyn. Ze krijgen negen kinderen. Zijn vrouw overlijdt op 28 november 1912 op 67-jarige leeftijd te Rotterdam. Hun kinderen zijn:

 • Nicolaas Johannes Grip, geboren op 7 februari 1870 op Vlieland (zie hieronder).
 • Grietje Grip, geboren te Delfshaven op 5 september 1872, overlijdt ruim 5 maanden oud te Rotterdam op 5 september.
 • Cornelis Grip, geboren te Rotterdam op 9 maart 1874 en na 10 dagen overleden.
 • Cornelis Grip, geboren te Rotterdam op 23 juli 1875, overlijdt er 4 maanden oud op 24 november.
 • Cornelis Grip, geboren te Rotterdam op 22 januari 1877. Hij trouwt op 19 juni 1901 met de 24-jarige Louisa Petronella Speulman uit Grave. Ze krijgen tweemaal een doodgeboren kind. Cornelis overlijdt te Rotterdam op 26 november 1936.
 • Georg Grip, geboren te Rotterdam op 23 juli 1879, overlijdt er 2 maanden oud op 24 september.
 • Anna Grip, geboren te Rotterdam op 5 juni 1881, overlijdt er 2 maanden oud op 14 augustus.
 • George Griep, geboren te Rotterdam op 25 november 1882 (zie onderaan).
 • Alke Grip, geboren te Rotterdam op 3 april 1885. Hij trouwt op 9 augustus 1911 met de 22-jarige Klaasjen Molanus. Hun zoon Albert Grip (geboren op 31 december 1911) trouwt op 26 september 1934 met de 27-jarige Jacoba Allart.

Hun oudste zoon Nicolaas Johannes (zie foto) woont te Rotterdam, trouwt er op 26 augustus 1896 met de 26-jarige Grietje Roggeveen en krijgt te Rotterdam zeven kinderen:

 • Adriana Maria Grip (Marie), geboren op 31 maart 1897 en overleden in 1964.
 • Lars Nilson Grip, geboren op 3 september 1898, trouwt op 23 juni 1926 met de 23-jarige Johanna Mooij. Op 8 juli 1927 krijgen ze een doodgeboren kind.
 • Cornelis Grip, geboren op 24 februari 1900, trouwt op 1 maart 1933 met 27-jarige Anna Alida Boere uit Valburg en overlijdt in 1940 aan tuberculose.
 • George Grip, geboren op 8 april 1901 te Rotterdam. Hij trouwt er op 19 juni 1929 met de 25-jarige Kaatje van der Burght, krijgt twee kinderen en overlijdt in 1971 in Salt Lake City, USA.
 • Aafje Grip, geboren op 9 juni 1902 en op 16 september, drie maanden oud, overleden.
 • Dirk Grip, geboren op 26 juni 1904, trouwt op 5 december 1928 met de 23-jarige Johanna Maria Alida van der Linden, heeft twee kinderen en overlijdt te Rotterdam in 1962.
 • Nicolaas Johannes Grip, geboren op 18 maart 1908, trouwt op 28 augustus 1935 met de 26-jarige Cornelia Grietje van Opijnen uit Velsen.

Nicholas C. van der Does uit Lake Winnebago Missouri, USA, zoon van
Cornelis Grip, onderzoekt deze familie.

De jongste zoon van het Vlielandse echtpaar Grip-Bruyn, George Grip geboren in 1882 te Rotterdam, trouwt op 3 mei 1905 met Saapke de Reus uit Den Helder. Hun kinderen zijn:

 • Lars Nielson Grip, geboren te Rotterdam op 5 augustus 1906.
 • Anne Grip, geboren op 3 augustus 1907 te Rotterdam. Ze overlijdt er op 7 februari 1908.
 • Aafke Cornelia Grip, geboren op 3 april 1909 te Rotterdam. Ze, trouwt op 15 mei 1929 met Paulus Baumann.
 • Anne Grip, geboren op 14 november 1910 te Rotterdam. Ze trouwt op 14 juni 1933 met de 21-jarige Jan Bart van Spanje.
 • Cornelis Grip, geboren op 14 augustus 1912 te Rotterdam.
 • Louisa Petronella Grip, geboren op 4 oktober 1914 te Rotterdam. Ze trouwt op 13 september 1933 met de 21-jarige Hendrikus Johannes Groeneweg.
 • Cornelia Grip, geboren te Rotterdam in 1917 te Rotterdam. Ze overlijdt er op 20 februari 1919.
 • Nicolaas Johannis, geboren op 31 december 1918 te Rotterdam.

Al met al heeft een Zweedse zeeman uit Skåne dus een Rotterdamse familie Grip, merendeels zeevarenden, nagelaten.

Gerda Grip uit Rotterdam is een kleindochter van Lars Nielson Grip.
Zij is zeer geïnteresseerd in informatie over haar Zweedse voorouders.
Haar adres: Hijkerveld 52, 3085 Rotterdam, tel: 06-21424391.

 
 

DE ZWEEDSE PROVINCIE SKÅNE

 
 
  SKÅNE

Beide plaatsjes, Glostorp en Maglarp, liggen in het zuiden van Skåne, de meest zuidelijke provincie van Zweden. De provincie is eeuwenlang een deel van Denemarken geweest. Sinds de vrede van Roskilde in 1658 hoort het gebied echter definitief bij Zweden.

Skåne beslaat 2,6% van oppervlak van Zweden, maar herbergt bijna 14% van de bevolking. Voor Zweedse begrippen is het er dus vrij dicht bevolkt.

  WAPEN

Op het wapen van de provincie Skåne staat een krönt griphuvud, oftewel de gekroonde kop van een griffioen of grijpvogel. Grip is het Zweedse woord voor dit mythologische dier.

Het wapen is in 1438, eerst aan Malmö en later aan de gehele provincie, verleend door de toenmalige Deense koning Erik van Pommeren. Niet toevallig heeft Pommeren ook een Greif, maar dan geheel afgebeeld, in zijn wapen staan.

 
 

Naar: Start -- Grip uit Zweden -- Het adellijke geslacht Grip -- Grip van Höganäs

Deze pagina (https://www.gryep.nl/Elders/ZwMaglarp-NL.html) is voor het laatst gewijzigd
op 12 september 2017 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee   > en wordt niet verder bijgehouden.