GRIP van Höganäs
Een familie van mijnwerkers, in het noordwesten van de Zweedse provincie Skåne

 
 
  In Höganäs, een stadje in het zuiden van Zweden, wordt sinds de 16e eeuw steenkool gedolven. De steenkoolwinning komt vanaf 1797 goed op gang, met de oprichting van 'Höganäs Stenkolsverk", een bedrijf dat tot aan de sluiting in 1979 de mijnen rond Höganäs exploiteert.

De steenkoolwinning trekt veel arbeidskrachten. Zo ook de familie Grip. Ze wonen in het voorstadje Väsby en een aantal van hen werkt als mijnwerker in de 'gruva'.

 
 

JOHANNES GRIP EN ZIJN NAZATEN

 
 
  Johannes Grip wordt in 1798 geboren. Hij woont te Väsby, is mijnwerker van beroep en trouwt met Anna Maria Jepsdotter. Ze krijgen te Väsby twee kinderen: Ingrid Helena (1827) en Carl Johan (1830).

Kennelijk overlijdt kort daarop zijn vrouw en hertrouwt hij met Maria Magnusdotter, want met haar krijgt hij nog een dochter: Sara Kristina (1834).

Op 2 mei 1836 komt Johannes Grip -- hij is dan 37 jaar oud -- in de mijn om het leven. Bij een instorting wordt hij ‘vermorzeld’.

Zijn weduwe Maria Magnussen krijgt in 1837 een zoon Johannes van de mijnwerker Pähl Olsson. In 1838 trouwt ze met hem en in 1839 krijgen ze nog een zoon, Sven. Ze overlijdt in 1858 te Höganäs.

DE KINDEREN VAN JOHANNES ZIJN:

 • Ingrid Helena Grip wordt geboren in 1827. Ze trouwt in 1855 met de mijnwerker Jonas Andersson en krijgt zeven kinderen..
 • Carl Johan Grip wordt in 1830 te Väsby geboren. Hij trouwt er in 1852 met Kjersti Gustafsdotter Johnsson en gaat in Höganäs wonen. Ze krijgen er vier kinderen: Johannes Grip (1853), Ida (1855; overlijdt op 7-jarige leeftijd) en Carolina (1857; trouwt met Gustaf Jönsson).
  Nog voor zijn tweede dochter wordt geboren komt Carl, 26 jaar oud, om het leven bij een ongeval in de mijn ‘Kronan’ bij Bergras.
 • Sara Kristina Grip wordt geboren op 25 juli 1834 te Väsby. In 1862 trouwt ze te Rebbelberga met Swen Jonasson Gronlund. Het gezin woont te Rebbelberga en krijgt twee dochters en vier zoons. Haar man overlijdt er in 1879, en Sara Grip op 9 juni 1916.

Deze informatie is deels afkomstig van Brian Olson,een verre achterkleinzoon van Sara Kristina Grip.

 
 

ANDERS GRIP EN ZIJN FAMILIE

 
 
  In Höganäs zelf woont Anders Grip en zijn gezin. Of hij familie van Johannes is, is vooralsnog niet bekend.

Anders Grip wordt geboren in 1825. Hij is arbeider van beroep en trouwt in 1849 te Väsby met Johanna Hamberg. Ze wonen eerst te Väsby en vanaf 1857 te Höganäs, en krijgen zeven kinderen.
In 1873, als in Höganäs een cholera-epidemie heerst, is Anders Grip op 48-jarige leeftijd ook een van de slachtoffers.

HUN KINDEREN

 • Anna Catrina Grip wordt op 1 november 1849 geboren te Väsby.
 • Johan Grip wordt op 18 juni 1851 geboren te Väsby.
 • Christian Grip wordt op 29 september 1853 geboren te Väsby.
 • Op 20 november 1857 wordt te Höganäs een levenloos kind geboren.
 • Maria Grip wordt op 30 december 1858 te Höganäs geboren.
 • Johannes Grip wordt op 12 oktober 1861 te Höganäs geboren en overlijdt kennelijk jong.
 • Johannes Grip wordt op 19 februari 1863 te Höganäs geboren.
 
 

  OVERIGE GRIP'S

 
 
Tenslotte is er in zowel Väsby als Höganäs sprake van nog een aantal personen met de achternaam Grip.

Gelet op hun voornamen lijkt het om familieleden te gaan, maar voorlopig is dat nog niet met zekerheid vastgesteld.

Het gaat om de volgende personen.

 

Anna Grip, geboren omstreeks 1821, trouwt met Jacob Carlsson en krijgt met hem een dochter (Ida, 1860) en een zoon (Carl, 1864).

Geta Sofia Grip, geboren omstreeks 1823, trouwt in 1848 met de mijnwerker Carl Johan Skotte en krijgt met hem negen kinderen.

 
 • Volgens Christina Paulson,een verre achterkleindochter van Pähl Olsson en Maria Magnusdotter, zijn dit allebei dochters uit het eerdere huwelijk van Maria Magnusdotter met Johannes Grip.
 
 

Naar: Start -- De vogel Grijp -- Grip uit Zweden -- Grip van Glostorp en Maglarp -- Het adellijke geslacht Grip

Deze pagina (https://www.gryep.nl/Elders/ZwHoganas-NL.html) is voor het laatst gewijzigd
op 8 maart 2008  door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee   > en wordt niet verder bijgehouden.