GRYP in Indiana, USA
Vanuit Oosteeklo in Oost-Vlaanderen naar South Bend Indiana

> [English]

 
 
  Louis en Marie Gryp wonen in Oosteeklo in Oost-Vlaanderen en stichten er, zoals uit deze foto uit 1898 blijkt, een groot gezin.


Eerste rij kinderen: Julia, Emiel, Sidonia, Romanie, Louise, Leontine, Leon en Camilla
Op de achterste rij: August, Hendrik, Julius, Alois en Karel

De beide ouders,vooraan op de foto, overlijden in 1905 kort na elkaar. Een aantal van hun kinderen emigreert vervolgens naar Amerika. Ze vestigen zich in South Bend, Indiana, in een streek waar al veel Vamingen wonen.

 
 

  DE EMIGRANTEN

 
 
  In het emigrantenregister van Ellis Island, waar alle emigranten die in New York arriveren staat ingeschreven, zijn over de familie Gryp uit Oosteeklo de volgende vermeldingen te vinden.

Emiel Gryp, 25 jaar oud en ongehuwd, arriveert op 19 september 1912 met de Lusitania te New York. Als zijn woonplaats wordt genoteerd South Bend, Indiana, dus kennelijk dateert zijn emigratie al van eerder en komt hij nu terug van een retourreis naar zijn oude vaderland.

Samen met hem reist zijn broer Karel Gryp, 34 jaar oud en gehuwd.

Een paar maanden eerder, op 19 juli 1912, is Jules Gryp, 20 jaar oud en ongehuwd, met de Mauretania te New York gearriveerd. Dit zou broer Julius kunnen zijn.

 
 

    DE AMERIKAANSE NAKOMELINGEN

 
 
  Emiel Gryp (1887-1974)

Emiel Gryp trouwt met Clara Wagner en woont met haar te Mishawaka, Indiana.
Ze krijgen drie kinderen: Lucille, Louis (overlijdt in 2003) en Ted J. Gryp. Emil Gryp overlijdt in januari 1974. Zijn zoon:

Ted J. Gryp

Ted J. Gryp trouwt met Jean Marie Graf en krijgt drie kinderen: Thomas Joseph Gryp (1957), David Michael Gryp (25 aug 1959) en Julie (1965). Allen wonen te Scottsdale, Arizona.

 
 

Deze familie wordt onderzocht door David Michael Gryp uit Scottsdale, Arizona, Phyllis Verspelt-Dunning uit Mishawaka, Indiana en Nancy White  uit Indiana, USA.

Naar:  Start --  De vogel Grijp -- Grijp en Gryp uit Vlaanderen -- Griep/Grijp uit de Nederlanden
Griep/Grijp n de USA
-- Gryp uit Leiden en Amsterdam -- Grijp/Gryp uit de Scheldestreek

Deze pagina (http://www.gryep.nl/Amerika/Indiana-NL.html) is voor het laatst gewijzigd
 op 3 december 2005 door
Jan Griep te Katwijk aan Zee.  > en wordt niet verder bijgehouden